Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ISSN: 2945-0160
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
ΙΧ έπεσε σε αρδευτικό κανάλι Στη Σπάρτη σήμερα ο Ν. Παππάς Προεκλογική συγκέντρωση
στη Σκάλα
Περιοδεία και συναντήσεις
Καλά στην υγεία του ο οδηγός > σελ. 7 ενόψει Ευρωεκλογών > σελ. 8
του ΚΚΕ απόψε στη Σπάρτη
> σελ. 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 4 Ιουνίου 2024 | Έτος 27° | Αριθμός 6871 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail: [email protected] • www.lakonikos.gr
Πώς θα αντιμετωπιστεί ένας «βραχνάς» για την τοπική κοινωνία
Τάξη με τα αδέσποτα βοοειδή
μπαίνει στη Μάνη
Ο διευθυντής του ΚΥ Αρεόπολης κινητοποίησε τους αρμοδίους
Το δισεπίλυτο πρόβλημα των
αδέσποτων βοοειδών ταλανίζει
για ολόκληρες δεκαετίες την
κοινωνία της Μάνης και ιδιαίτερα τις ΔΕ Αν. Μάνης και Οιτύλου. Τα ανεπιτήρητα ζώα
αποτελούν μια ανοιχτή «πληγή»
για την περιοχή, καθώς δεν
είναι λίγες οι φορές που έχουν
προκληθεί σοβαρά τροχαία
ατυχήματα, καθώς και ζημιές
σε αγροκτήματα και κήπους σε
μια εκτεταμένη γεωγραφική
ζώνη.
Πρόκειται σαφώς για ζήτημα
δημόσιας ασφάλειας, με τους
κινδύνους που εγκυμονεί για
διερχόμενα οχήματα και οδηγούς στο πολυσύχναστο - ειδικά
τους θερινούς μήνες- οδικό δίκτυο. Συνάμα, στην εξίσωση
μπαίνει και η προστασία του πε
ριβάλλοντος και των ακίνητων
περιουσιών, καθώς απειλούν
και η λιγοστή βλάστηση και οι
δενδρώδεις καλλιέργειες (κυρίως ελιών), αλλά και το περίφημο πετρόκτιστο τοπίο της
Μάνης. Φυσικά, τίθεται και το
ζήτημα διαφύλαξης των ίδιων
των ζώων, τα οποία αρκετές
φορές έχουν χάσει τη ζωή τους
είτε λόγω ατυχημάτων είτε
λόγω ανεπαρκούς φροντίδας
από τους ιδιοκτήτες τους.
Στοιχεία για την ποιότητα ύδρευσης στον Δ. Μονεμβασίας ζητά η αντιπολίτευση
Το νερό στο «μικροσκόπιο»
στη νοτιοανατολική Λακωνία
Κατευνάζει την ανησυχία ο δήμος, εν αναμονή των αποτελεσμάτων
Ελέγχους υγειονομικής αναγνώρισης πραγματοποίησε στις
4 Απριλίου 2024 το Τμήμα Πε
ριβαλλοντικής Υγιεινής και
Υγειονομικού Ελέγχου της Πε
ριφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Λακωνίας, σε γεωτρήσεις και
δεξαμενές στους 6 οικισμούς
της Τοπικής Κοινότητας Νομίων, του Δήμου Μονεμβασίας.
συνέχεια σελ. 9
Όπως προβλέπεται σε ανάλο
γες αναλύσεις, τα δείγματα
νερού λαμβάνονται από κρί
σιμα σημεία του δικτύου
ύδρευσης, όπως στις γεωτρή
σεις ή πηγές υδροληψίας, δεν
ξαμενές τροφοδοσίας νερού,
καθώς και σε διάφορα σημεία
του δικτύου.
συνέχεια σελ. 9
Περιφερειακό «ναι»
στη ΜΠΕ
του τελεφερίκ
Μονεμβασίας
Θετικά γνωμοδότησε η Πε
ριφερειακή Επιτροπή Περι
βάλλοντος και Χωροταξίας
Περιφέρειας Πελοποννήσου
επί της μελέτης περιβαλλον
τικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου «Εγκατάσταση
αναβατορίου ατόμων στο κάτ
στρο Μονεμβασίας». Πιο
συγκεκριμένα, με πρόσφατη
απόφασή της, η επιτροπή
απεφάνθη κατά πλειοψηφία
υπέρ της ΜΠΕ, ενώ κατά ψή
φισαν οι Ι. Σιάτος και
«λευκό» οι κκ. Νικολάκου,
Πετρίτσης, Σπυριδάκου και
Κελλάρης,
Η κατασκευή του τελεφερίκ,
με στόχο να καταστεί προσβάσιμη η άνω πόλη της και
στροπολιτείας
εμποδιζόμενα άτομα και
ΑμεΑ, δρομολογήθηκε από
το Υπουργείο Πολιτισμού, την
Περιφέρεια Πελοποννήσου,
τον Δήμο Μονεμβασίας και
τον Αναπτυξιακό Οργανισμό
Πάρνωνας ΑΕ και το έργο
είχε ενταχθεί στο Ταμείο
Ανάκαμψης.
Σημειώνεται ότι ο Σύλλογος
Φίλων Μονεμβασίας είχε
εκφράσει σοβαρές ενστάσεις
και έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και
ταθέτοντας αίτηση αναστολής
και ακύρωσης, επικαλούμεν
νος κίνδυνο αλλοίωσης της
φυσιογνωμίας του αρχαιολο
γικού χώρου και όχλησης
των κατοίκων. Στη συνέχεια,
ο διαγωνισμός ακυρώθηκε
από την Ενιαία Αρχή Δημο
σίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ),
για να ακολουθήσει δήλωση
της υπουργού Πολιτισμού,
Λίνας Μενδώνη, τον περα
σμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με την οποία το
διαγωνισμός στη Μονεμβασιά επαναπροκηρύσσεται».
Αγ. Δημήτριος - Ζούπενα:
Ο ματωμένος
Ιούνιος του 1944
Γράφει ο Ηλίας Παναγιωτακάκος
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα