Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΧΡΟΝΟΣ: 51ος
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 2315
ΤΙΜΗ: 0,70 ευρω
ΧΡΟΝΙΚΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΚΩΔ. 2007
Hellenic Post
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΕΦΗΜΕ
ΙΔΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Προτάσεις για τα 200 Ξεκίνησαν οι διεργασίες για τον εορτασμό
χρόνια από την Έξοδο
..Σελίδα 5
Αλάτι Αιγύπτου
.......................
..Σελίδα 6
Χρειάζεται
ενδιαφέρον
το νεκροταφείο
..Σελίδα 8
Ιερές Παρακλήσεις
για τις Πανελλήνιες
...........
Εξετάσεις
- Γραφείο Τυπικά,
.........Σελίδα 2
Μάγεψαν το κοινό οι
χορωδίες του Morgan
State University και
του Δήμου Ιερής
Πόλης Μεσολογγίου
........................... Σελίδα 3
Είμαστε...απολίτιστοι;
.............Σελίδα 8
..............................................
των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου
-Συμμέτοχοι στην οργάνωση του μεγάλου αυτού
εγχειρήματος θα είναι και οι τοπικοί Σύλλογοι
Του Αθ. Σπυρόπουλου
Την Πέμπτη 23/5/2024 συνεδρίασε η
προσωρινή Προκαταρτική Επιτροπή
που ορίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο για την προετοιμασία
οργάνωσης των εκδηλώ
σεων εορτασμού το 2026
των 200 χρόνων από την
ΕΞΟΔΟ του Μεσολογγίου.
Προσκεκλημένοι ήταν
όλοι οι Σύλλογοι του Δή
μου Ι.Π. Μεσολογγίου.
Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γ. Πετρόπουλος
τόνισε τα εξής: «Σκοπός
της συνάντησης αυτής
δεν ήταν η υποβολή
προτάσεων για τις υπόψη εκδηλώσεις,
αλλά η υποβολή προτάσεων προς την
προκαταρτική επιτροπή για την καλύτερη οργάνωση του τεράστιου αυτού
εγχειρήματος. Θα ακολουθήσουν και
άλλες συναντήσεις με την οριστική
-Η παγκόσμια προβολή του γεγονότος αυτού πρέπει
να γίνει με όρους ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Πολιτισμού
Επιτροπή η οποία και θα ανακοινώσει
το πλαίσιο και την διαδικασία που θα
ακολουθηθεί, ώστε οι διάφοροι Σύλλογοι να μπορούν να την συμπληρώσουν
και με τις δικές τους προτάσεις.
DOACOC
ΜΠΟΛΕΩΣ
Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο στοίχημα για τον τόπο, αυτόν του εορτασμού
το 2026 των 200 χρόνων από την ΕΞΟΔΟ
του Μεσολογγίου.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως έχει ανακοινωθεί γίνονται διεργασίες προκειμένου να
συσταθεί μια Επιτροπή που θα ηγείται
της προσπάθειας αυτής, της οποίας τα
ονόματα των μελών θα ανακοινωθούν
περί το τέλος του άλλου μήνα.
Επειδή όμως οι Σύλλογοι της πόλης
είναι αναπόσπαστο
κομμάτι της ζωής αυτ
τού του τόπου, πρέπει
να συμμετάσχουν στην
προσπάθεια αυτή. Θα
σας ανακοινώσουμε το
πλαίσιο που θέλουμε
να στήσουμε για τον
σκοπό αυτό ώστε η συ
νεργασία μας να είναι
λειτουργική. Θέλουμε
να γίνει μια Επιτροπή Συλλόγων που θα
συμμετέχει μαζί με τον Αντιδήμαρχο
Πολιτισμού.
Έχουμε στείλει προσκλήσεις στους
Συλλόγους και θα γίνουν και άλλες
συναντήσεις ώστε να είναι ενεργή η
συμμετοχή σας στο Project που
Συνέχεια σελίδα 4
Ν. Φαρμάκης: Πέντε πυλώνες για την θεσμική και λειτουργική
θωράκιση της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης
Την ολοκληρωμένη εισήγηση της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
της ΕΝΠΕ, που επί της ουσίας αποτελεί
έναν οδικό χάρτη για την μετάβαση
στην περιφερειακή διακυβέρνηση,
παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Νεκτάριος Φαρμάκης και
Πρόεδρος του Θεματικού
Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα,
κατά τη διάρκεια ειδικής
εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της
Τετάρτης 22 Μαΐου 2024,
παρουσία του αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών,
Θεόδωρου Λιβάνιου.
Στην εισηγητική του τοποθέτηση ο κ.
Φαρμάκης επεσήμανε ότι οι Περιφέρειες μπορούν να γίνουν η ατμομηχανή
ανάπτυξης του ελληνικού κράτους,
καθώς παρατήρησε ότι έχουν ήδη
αναλάβει πολύ σοβαρές ευθύνες και
έχουν ανταποκριθεί. Το σχέδιο που
παρουσίασε ο ίδιος και αποτελεί αποτέλεσμα της δουλειάς που έχει γίνει
στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
της ΕΝΠΕ (στην οποία προεδρεύει)
είναι στοχευμένο στην ενίσχυση της
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Πυλώνας σ
Χρηματοδότηση
αποτελεσματικότητας των Περιφερειών, την κάλυψη των πραγματικών
αναγκών των πολιτών, αλλά και την
καλύτερη λειτουργία ενός ουσιαστικά
αποκεντρωμένου κράτους.
Αυτό, περιλαμβάνει πέντε πυλώνες
που αφορούν:
Τις αρμοδιότητες των Περιφερειών
• Την διαφάνεια και τον έλεγχο νομιμότητας
• Την χρηματοδότηση της Περιφερει
ακής Αυτοδιοίκησης
• Τη σχέση των Περιφερειών με το Κεντρικό
Κράτος και
• Τη καταστατική θέση των
Περιφερειών
Αναφορικά με τις αρμοδιότητες, ο Περιφερει
άρχης Δυτικής Ελλάδας
υπογράμμισε την ανάγκη
πλήρους αποσαφήνισης
μέσω της δημιουργίας
ενός μηχανισμού, ο οποίος
θα μπορούσε να υπαχθεί
στο ΑΣΕΠ, και θα αναλάβει την καταγραφή, τον επανακαθορισμό, αλλά και τη
διαρκή παρακολούθηση – αξιολόγηση
επικαιροποίηση των αρμοδιοτήτων
στα διάφορα επίπεδα διοίκησης της
χώρας. Σε ότι αφορά τον έλεγχο νομιμότητας, προτείνεται η δημιουργία
Αγαπητοί αναγνώστες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε «στέγη»
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
www.mxronika.gr
Συνέχεια σελίδα 7
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ.
Πόσοι ακόμη θα σε
πολεμήσουν;
..........................
........
..Σελίδα 8
Τα Μουσεία
διδάσκουν Ιστορία
Περιοδεία
..Σελίδα 3
στο Μεσολόγγι έκανε
ο Σωκράτης Φάμελος
MEZOACIFICY
..........................
Συνάντηση
..Σελίδα 5
του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας με τον
Πρέσβη της Γερμανίας
στην Ελλάδα
..Σελίδα 4
Είναι κοροϊδία
........Σελίδα 7
.............................................
Μας το έδωσε έτοιμο,
αλλά!!!
........Σελίδα 5