Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Δεν υπάρχει
σχεδιασμός για
εγκατάσταση
ηλεκτρολεβήτων
στην Κοζάνη από
πλευράς ΔΕΗ

σελ ~ 24

Παρατείνεται
μέχρι την
η
1 Ιουλίου 2024
η ρύθμιση των
οφειλών προς
τη ΔΕΥΑΚ

Μία νέα επένδυση
ΑΠΕ στην
Π.Ε. Κοζάνης

τιμή 0,50 €

Σάββατο 1 Ιουνίου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8206

Αρ. φύλλου

Τίθεται σε διακινδύνευση
το νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης που παρέχεται
από τη ΔΕΥΑ Κοζάνης;
σελ - 24

σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 6

Ο Κωνσταντίνος
Αργυρός 8 Ιουλίου
στo Δημοτικό
Στάδιο Κοζάνης
- Μαζί του o
Sicario και special
guest ο Ματθαίος
Τσαχουρίδης

σελ ~ 7

Το επόμενο
training του CoPART
είναι γεγονός!
Πέμπτη 6 Ιουνίου
στην Κοζάνη

σελ ~ 5

Οι 152 εργαζόμενοι
της Kiefer που
χάνουν τη δουλειά
τους και οι δυο
αναπάντητες
ερωτήσεις

σελ ~ 5

σελ ~ 6

Τι μας δίδαξε το
Balkan Energy Forum
για φωτοβολταϊκά
και αποθήκευση
- Οι επενδυτές της
Δυτικής Μακεδονίας
επιμένουν