Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ISSN: 2945-0160
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Βγήκαν τα πορίσματα ΕΛΓΑ
για το περσινό χαλάζι
σε Γεράκι-Βρονταμά > σελ. 7
Συνάντηση Πτωχού-Παπαθανάση Σφριγηλή
για το αναπτυξιακό πλάνο
η πνευματική σφραγίδα
της Πελοποννήσου > σελ. 11
του Δημοσθένη Ματάλα > σελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 1 Ιουνίου 2024 | Έτος 27° | Αριθμός 6870 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail: [email protected] • www.lakonikos.gr
Από 10 ως 16 Ιουνίου η 7η διοργάνωση του «Elafonisos Eco Week»
Σύνθημα οικολογικής
αφύπνισης από Ελαφόνησο
Πάει Πράσινο Ταμείο
για αντιπυρικές
ζώνες ο Δ. Σπάρτης
Με την υποστήριξη του Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό
Το οικολογικό συμπόσιο «Elafonisos Eco Week», που έχει
την υποστήριξη του Πρίγκιπα
του Μονακό, Αλβέρτου του ΙΙ,
έρχεται για 7η συνεχόμενη
χρονιά στην Ελαφόνησο, με
σκοπό την προώθηση της βιωσιμότητας του πλανήτη. «Γίνε
μέρος της αλλαγής», είναι το
μότο της 7ήμερης δράσης, που
θα διεξαχθεί μεταξύ 10 και 16
Ιουνίου, με διοργανωτή τον οι- λοντικής διαχείρισης.
κολογικό σύλλογο «Elafonisos.
Eco».
Η εκδήλωση στοχεύει να αναδείξει τη σημασία των οικολογικών στρατηγικών, φέρνοντας
κοντά ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους και ειδικότητες για ανταλλαγή απόψεων,
παρουσίαση ευκαιριών και
βέλτιστων τακτικών περιβαλΤο συμπόσιο είναι μια συνάντηση τόσο για την τοπική και
νωνία και τη Δημοτική Αρχή
Ελαφονήσου, όσο και για ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες, επιχειρηματίες και λάτρεις του
περιβάλλοντος, που κοινό τους
μέλημα είναι να μοιραστούν
προτάσεις για την ενίσχυση των
νησιωτικών οικοσυστημάτων.
«Τραπεζάκια έξω»,
Καθ' όλη τη διάρκεια της
εβδομάδας, η εκδήλωση θα
επικεντρωθεί στην εφαρμογή
οικολογικών λύσεων και την
αειφορία του περιβάλλοντος,
ενώ ταυτόχρονα θα αγγίξει τη
γαστρονομία, την τέχνη και τον
τοπικό πολιτισμό, με μια περιβαλλοντική και βιώσιμη σκοπιά
πεζοί σε απόγνωση στη Σπάρτη
Την κατάληψη πεζοδρομίων από τραπεζοκαθίσματα θίγει πολίτης
«Πώς πρέπει να λέμε τους πεζόδρομους και τα πεζοδρόμια
στη Σπάρτη;», διερωτάται δημότης της Σπάρτης, θέτοντας
ακουίζ» όπως το αποκαλεί,
στους δημοτικούς άρχοντες
(συμπολίτευση και αντιπολί
τευση), αλλά και στους πολίτες,
για την εικόνα που καταγράφεται σε γωνιές της πόλης,
Το υπαρκτό θέμα της εν
μέρει- κατάληψης πεζοδρο- προσκήνιο, καθώς προκαλεί
μίων από τραπεζοκαθίσματα δυσαρέσκεια και μουρμούρα.
επιχειρήσεων, επανέρχεται στο ασχέτως αν εκδηλώνονται
πάντα δημόσιες αντιδράσεις,
Είναι γνωστό και φυσικά όχι
τωρινό, αλλά διαχρονικό πρόσυνέχεια σελ. 9
βλημα, όπως και αυτό της στάθη
μευσης δικύκλων πάνω σε πεζοδρόμια, που παρουσίαζε
μεγαλύτερη ένταση παλαιότερα.
Κατά διαστήματα, υπάρχουν
παρεμβάσεις των αρμοδίων
αρχών και υπηρεσιών που θέ
τουν κανόνες και τάξη στην
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,
όμως ως φαίνεται δεν λείπουν
τα παράπονα για τη χωροθέ
τησή τους, ιδίως στην μετά
Covid-19 εποχή...
συνέχεια σελ. 8
Λήγει η προθεσμία ένταξης
των ΟΤΑ α΄ βαθμού στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για
δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας γύρω από οικι
σμούς. Υπενθυμίζεται πως,
με πρωτοβουλία του υπουρ
γού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη, εξασφαλίστηκαν πόροι
30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο
Ανάκαμψης που θα διατε
θούν μέσω του Πράσινου
Ταμείου, για τη δημιουργία
αντιπυρικών ζωνών πλάτους
10 μέτρων, περιμετρικά οικισμών που βρίσκονται εντός
ή πλησίον δασών και δασι
κών εκτάσεων, υψηλής επι
κινδυνότητας για την
εκδήλωση πυρκαγιών,
Οι πόροι προέρχονται από
το πρόγραμμα «Προστασία
και Αναβάθμιση Δασών
2024» του Πράσινου Τα
μείου, που υλοποιείται από
τη Γενική Διεύθυνση Δασών
και Δασικού Περιβάλλοντος
της Γενικής Γραμματείας
Δασών, μέσω των Περιφε
ρειακών Δασικών Υπηρε
σιών.
συνέχεια σελ. 8
Μπροστά
στις πανελλαδικές
εξετάσεις
του Παναγιώτη Τζουνάκου
- > σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα