Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΕΦΚΑ: Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Για Ολη Την Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
»» ΤΕΛ.
ΕΤΟΣ 27ο
Τιμή : 0,20 Ε
Α.Φ.6776
Σάββατο
01.06.2024
Πανελλήνια Καθημερινή Εφημερίδα Προμηθειών - Δημοπρασιών και Διακηρύξεων
ΑΘΗΝΑ - Πλ. Ομονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 210-3304605 Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Εγνατία 64 : Τηλ. 2310 - 240652 2310 242778
Δωρεάν διακοπές ΔΥΠΑ: Ανοίγει
η πλατφόρμα - Αντίστροφη
μέτρηση για τα φετινά voucher
Σε λειτουργία αναμένε
ται να τεθεί έως το τέλος
της εβδομάδας η πλατφόρμα μέσω της
οποίας χιλιάδες οικογέ
νειες θα έχουν την
ευκαιρία να αποκτή
σουν voucher για δωρε
αν διακοπές.
Η ψηφιακή πλατφόρμα
της ΔΥΠΑ θα υποδέχε
ται αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωνικού
Τουρισμού 2024 το
οποίο επιδοτεί την διαμονή, αλλά
ακτοπλοϊκά εισιτήρια
των δικαιούχων.
και τα
Η υποβολή αιτήσεων
για το πρόγραμμα «Κοι
νωνικός Τουρισμός»
2024 αναμένεται να
«τρέξει» μέσα
πρώτο δεκαπενθήμερο
του Ιουνίου.
Στη συνέχεια, πρέπει
έως το τέλος Ιουνίου να
δημοσιοποιηθούν
οριστικοί πίνακες με
τους δικαιούχους, οι
οποίοι θα λάβουν τη
σχετική επιταγή (voucher)
Ευρωεκλογές 2024:
Κάτω του 50% προβλέπει ο Γεράκης
>>> Τελ.
Email: [email protected]
Ακρίβυναν τα καύσιμα
Οι τιμές ανεβαίνουν φυσιολογικά συγκριτικά
με την φορολογία που χτυπάει κόκκινο
>>> Τελ.
Youth Pass ύψους 150 ευρώ:
Μέχρι τέλος Μαΐου η καταβολή του ποσού
POS και IRIS:
Πότε λήγουν
οι προθεσμίες
Στενεύουν τα χρονικά
περιθώρια για όσους
έχουν εκκρεμότητες με
εγκατάσταση
συστημάτων πληρωμής
POS που μπορούν να
διασυνδεθούν με ταμει
ακές μηχανές άλλα και
για τις επιχειρήσεις και
τους επαγγελματίες
που πρέπει να κάνουν
τα απαραίτητα για να
δέχονται και πληρωμές
μέσω του συστήματος
IRIS.
Στις 10 Ιουνίου λήγει η
προθεσμία για 7.600
επιχειρήσεις που διαθέTOUV συστήματα τα
οποία όμως είναι
ασύμβατα μεταξύ τους,
για να προχωρήσουν
στην άμεση αντικατά
σταση είτε της ΦΗΜ,
είτε του τερματικού
Υπενθυμίζεται OTI n
παράταση που δόθηκε
στις παραπάνω επιχειρήσεις καθώς, δεν
κατόρθωσαν να δια
συνδεθούν χωρίς δική
τους υπαιτιότητα, λόγω
τεχνικής αδυναμίας
κάποιας
συσκευών τους
Μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η καταβολή των ποσών του Youth Pass ύψους
150 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαι
ούχων πολιτών ηλικίας 18 και 19 ετών.
Η πληρωμή αυτή αφορά τους
δυνητικά δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση μέχρι τις 15 Μαΐου
για TO Youth Pass στο
https://vouchers.gov.gr/youthpass με τους κωδικούς του
taxisnet.
Υπενθυμίζεται δε πως δικαιούχοι του νοucher είναι οι
πολίτες
έχουν
συμπληρώσει το 18ο έτος ή το
19ο έτος της ηλικίας τους από
την 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι
και τις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου
έτους και είναι φορολογικοί
κάτοικοι Ελλάδος αλλά και
έχουν υποβάλει την αίτηση στην
πλατφόρμα. Σημειώνεται δε
πως δεν υπάρχουν περιουσιακά ή εισοδηματικά κριτήρια για
του χορήγηση του Youth Pass.
Created by Universal Document Converter