Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΪΟΥ 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15131
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΗΧΩ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Του. Γραφείο
Κ.Τ.Α.
| Αριθμός λέειος
EAOTON
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
9772529029152
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
ΤτΕ: Αύξηση καταθέσεων και
μείωση δανείων τον Απρίλιο
Αυξήθηκαν οι καταθέσεις αλλά μειώθηκαν τα
δάνεια που χορήγησαν οι τράπεζες τον Απρί
λιο. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση κατά 348 εκατ.
ευρώ παρουσίασαν, τον Απρίλιο του 2024, οι
καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών
μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης
κατά 400 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα,
ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε
στο 2,3% από 2,9% τον προηγούμενο μήνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της
Ελλάδος, η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου
των καταθέσεων ήταν θετική κατά 135 εκατ.
ευρώ, τον Απρίλιο του 2024, έναντι θετικής
καθαρής ροής 957 εκατ. ευρώ το Μάρτιο του
2024. Μείωση κατά 249 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Απρίλιο του 2024, οι καταθέσεις
της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά
721 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο
ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε
-27,7% από -24,5% τον προηγούμενο μήνα.
Οι καταθέσεις από επιχειρήσεις στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται και τα πιστωτικά ιδρύ
ματα, αυξήθηκαν κατά 36 εκατ. ευρώ, έναντι
αύξησης κατά 1,278 δις. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
αυξήθηκε στο 4,4% από 1,6% τον προηγούμε
νο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Μη
Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκαν κατά 154 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης
κατά 1.507 δις.. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσε
ων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυ
μάτων αυξήθηκαν κατά 190 εκατ. ευρώ, έναντι
μείωσης κατά 229 εκατ. ευρώ τον προηγούμε
νο μήνα. Στο σκέλος των δανείων η μηνιαία
καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης
προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά
789 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής
1,982 δις ευρώ τον προηγούμενο μήνα με
συνέπεια ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της
συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού
τομέα να παραμείνει αμετάβλητος στο 4,5%
σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Πιο αναλυτικά, μηνιαία καθαρή ροή της
χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον
Απρίλιο του 2024, ήταν αρνητική κατά 730
εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής
1.917 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο
7,8% από 8,0% τον προηγούμενο μήνα.
Στο ΦΕΚ η απόφαση για οικονομική
ενίσχυση των παρακάρλιων περιοχών
ύψους 43 εκατ. ευρώ
ι λεπτομέρειες και οι τιμές
ανά μονάδα και στρέμμα με
δύο χρόνια, οι πληγέντες παραγωγοί
των πλημμυρισμένων περιοχών γύρω
από την Κάρλα (περίπου 120.000
στρέμματα), αλλά και περιοχές της
βορείου Φθιώτιδας και βορείου
Ευβοίας, της Ρόδου και του Νοτίου
Αιγαίου, περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ
που δημοσιεύθηκε χθες και του οποί
ου η ισχύς ξεκινά άμεσα.
Η κυβέρνηση, όπως είχε δεσμευθεί,
ενισχύει τους συγκεκριμένους παραγωγούς με ειδικό πρόγραμμα το
οποίο απορροφά το σύνολο του Γεωργικού αποθεματικού 2024, ύψους
43 εκατ. ευρώ.
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενά
κης, ο οποίος υπογράφει τη σχετική
απόφαση για το διετές πρόγραμμα
ενισχύσεων των παρακάρλιων και
άλλων περιοχών, δήλωσε:
«Το κύριο χαρακτηριστικό της παρούσας κυβέρνησης είναι η συνέπεια
λόγων και έργων. Δεσμευθήκαμε
στους πληγέντες από τις περσινές
θεομηνίες για ειδικά προγράμματα
ενίσχυσής τους που θα αν πληρώνουν το απολεσθέν εισόδημα για μια
διετία. Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, το κάνουμε
πράξη.
Κάθε παραγωγός που επλήγη γνωρί
ζει ότι το ΥΠΑΑΤ και το σύνολο της
κυβέρνησης είναι δίπλα του. Κανείς
δεν είναι μόνος! Το αποδεικνύουμε
καθημερινά με πράξεις. Ήδη «τρέ
χει» και το Μέτρο 5.2 ύψους 45 εκατ.
ευρώ για δωρεάν αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου και ανακατασκευή
σταβλικών εγκαταστάσεων, ενώ η
εξόφληση των λοιπών αποζημιώσε
ων, όπως έχουμε δεσμευθεί, θα γίνει
έως το τέλος Ιουνίου.
Είναι εντολή του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη, να ληφθεί
κάθε μέριμνα και κάθε δυνατό μέτρο,
στο πλαίσιο των δημοσιονομικών
δυνατοτήτων της χώρας, για την
ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και
των περιοχών που επλήγησαν από
θεομηνίες το προηγούμενο έτος. Με
τη σημερινή απόφαση κάνουμε ένα
καθοριστικό βήμα προς αυτήν την
κατεύθυνση».
Ποιοι είναι δικαιούχοι
και σε ποιες περιοχές
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε, δικαιούχοι
ενίσχυσης είναι οι παραγωγοί:
- Που τα αγροτεμάχια τους βρίσκο
νται πλησίον της τεχνητής λίμνης
Κάρλας λόγω της αδυναμίας καλλιέργειας των εκτάσεων αυτών. Η περιοχή χορήγησης της στήριξης αφορά
έκταση 119.159.97,32 στρεμμάτων, η
οποία απαρτίζεται από πλημμυρι
σμένες γαίες των καταστροφικών
κακοκαιριών Daniel και Elias, σύμφωνα με το χάρτη που απεικονίζει
την περιοχή που επλήγη, ο οποίος
προήλθε από το Τμήμα Τεκμηρίω
σης και Χαρτογραφικής Υποστήριξης
της Γενικής γραφικής Υποστήριξης
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας.
- Που δραστηριοποιούνται στην
εκτροφή χοίρων, πουλερικών (όρνιθες, πτηνά, ινδιάνοι, πάπιες, φραγκόκοτες, χήνες φασιανοί), ίππων
στην καλλιέργεια ανθών και καλλωπιστικών, ακακιών, κάνναβης, παυλόνιας, κηπευτικών υπό κάλυψη, φυτωρίων ελάτης και λοιπών δασικών
δέντρων, φυτωρίων καρποφόρων
δέντρων και θάμνων, γκαζόν, κράνων
και μανιταριών, οι οποίοι επλήγησαν
από πυρκαγιές την περίοδο ΙουλίουΑυγούστου 2023 και από πλημμύρες
κατά τον Σεπτέμβριο 2013 σε περιοχές των Περιφερειών Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας,
Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου καθώς και οι παραγωγοί μελιού
που έχουν έδρα εκμετάλλευσης
στις ΠΕ Ροδόπης, Σποράδων, και
στους δήμους Δομοκού, Στυλίδας,
Ρόδου, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας
Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού λόγω
της καταστροφής του τοπικού οικοσυστήματος εξαιτίας των πυρκαγιών
και των πλημμυρών.
Στο ΦΕΚ περιγράφονται αναλυτικά
και οι προϋποθέσεις για να λάβουν
οι παραγωγοί την ενίσχυση που δι
καιούνται.
Εξυπακούεται ότι κατά τη διετία που
οι εν λόγω παραγωγοί βρίσκονται
στο καθεστώς του προγράμματος,
δεν δικαιούνται άλλη ενίσχυση από
άλλο πρόγραμμα του ΠΑΑ και δεν
μπορούν να συμπεριληφθούν σε
ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως
τα οικολογικά σχήματα, καθώς δεν
διαθέτουν καλλιέργειες.
Οι ενισχύσεις θα καταβληθούν από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα είναι
αρμόδιος και για τους ελέγχους που
θα γίνουν.
Αν κάποιος παραγωγός, για οποιονδήποτε λόγο λάβει ενίσχυση ενώ
δεν τη δικαιούται, θα επιστραφεί
ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και
έντοκα.