Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Χωρίς τις
μονάδες λιγνίτη
λειτουργεί
σχεδόν ολόκληρο
το Μάιο η αγορά
ηλεκτρισμού

σελ ~ 5

Την Κυριακή
9 Ιουνίου
το φεστιβάλ
χρωμάτων έρχεται
στην Κοζάνη

Eurostat: Η θέση
της Δυτικής Μακεδονίας
στους θανάτους από
έμφραγμα και εγκεφαλικό

τιμή 0,50 €

Παρασκευή 31 Μαΐου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8205

Αρ. φύλλου

Η Lightsource bp, η Kiefer με
τα ανταποδοτικά και η μάχη
της Καλαμιάς συνεχίζεται
σελ - 24

σελ ~ 13

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 12

1 Παιδικό Football
Festival "Παύλος
Μυροφορίδης"
στην Κοζάνη
ο

σελ ~ 4

Σημειώσεις
ενός Kοζανίτη:
«18 μέρες στο
Κονγκό», βιβλίο
του Μητροπολίτου
Κατερίνης

σελ ~ 18

ΙΕΝΕ: Κίνδυνος
η ραγδαία διείσδυση
των ΑΠΕ - Οι τιμές των
καυσίμων στην Ελλάδα
από τις υψηλότερες
στην Ευρώπη

σελ ~ 6

σελ ~ 3

Πάνω από 20.000 παιδιά
εκπαιδεύτηκαν από το 2007
στο πάρκο κυκλοφοριακής
αγωγής του Δήμου Κοζάνης
- Γιάννης Κοκκαλιάρης:
«H στήριξη και ανάπτυξη
του χώρου, στο πρόγραμμα
της Δημοτικής Αρχής»