Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΤΑ
011776
ПAHPOMENO
ΤΕΛΟΣ
Ταχ. ΚΕΜΠΑ
Ap. A5. 94
ΕΛΤΑ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
FIPP FAEP
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
31 ΜΑΪΟΥ 2024
ΕΤΟΣ 450
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13519
0,60 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Καθυστερήσεις στις ιδιωτικές επενδύσεις μέσω του Τ.Α.Α
«Καμπανάκι» Στουρνάρα
1 τρισ. οι εκδόσεις
ομολόγων
στην Ευρώπη
Οι εκδόσεις ευρωπαϊκών ομολόγων ξεπέρασαν το 1 τρις. από την αρχή του
χρόνου, σε χρόνο - ρεκόρ, μία εβδομάδα
νωρίτερα από το προηγούμενο ρεκόρ από
το 2020. Οι εκδόσεις κοινοπρακτικών ομολόγων έφθασαν στο νέο υψηλό επίπεδο με
την πώληση 10 δισ. από την Ισπανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το
Bloomberg. ΣΕΛ.8
Καθίζηση
του χονδρεμπορίου
το α΄ 3μηνο
Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στο Χον
δρικό Εμπόριο Ιανουαρίου-Μαρτίου
2024, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους
δείκτες της περιόδου 2023, παρουσίασαν μεταβολή ως εξής: Ιανουάριος, μείωση 12,9%, Φεβρουάριος, μείωση 2,5% και
Μάρτιος, μείωση 17,6 % ενώ οι Δείκτες
Όγκου : Ιανουάριος, μείωση 8,2%, Φεβρουάριος, μείωση 1,2% και Μάρτιος, μείωση 17,4%.
Στο 10,8% η ανεργία
τον Απρίλιο
Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανερ
γίας τον Απρίλιο ανήλθε σε 10,8%
έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω
11,5% τον Απρίλιο του 2023.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 521.295 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 20.910 άτομα σε
σχέση με τον Απρίλιο του 2023 (-3,9%), σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ΣΕΛ.2
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΣΥΣΤΗΜΑ
τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε ο Διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας καθώς όπως είπε οι εκταμιεύσεις
από το Ταμείο Ανάκαμψης προς τις επιχειρήσεις προχωρούν με βραδύτερο ρυθμό.
Όπως, μιλώντας σε εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
η έγκαιρη απορρόφηση και η εκταμίευση των πόρων του RRF προς τον
ιδιωτικό τομέα είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των προβλε
πόμενων ρυθμών αύξησης των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου κατά την περίοδο 2024-2026. Μέχρι στιγμής, το ποσοστό απορρό
φησης των πόρων του RRF είναι ικανοποιητικό (41% από συνολικό ποσό
36 δισεκ. ευρώ) και η Ελλάδα είναι 4η στη σχετική κατάταξη των χωρών
σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», προσθέτοντας με νόημα πως «Ωστόσο, οι εκταμιεύσεις προς τις επιχειρήσεις προχωρούν με βραδύτερο ρυθμό (14% του συνόλου), γεγονός που καθυστε
ρεί την πραγματοποίηση επενδυτικών δαπανών».
«Παράθυρο» για νέα μέτρα
κατά της ακρίβειας
Νέο σήμα για παρεμβάσεις στην αγορά του Airbnb εξέπεμψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη στο ραδιόφωνο των
Παραπολιτικών. Τόνισε πως θα αφορά τις ημέρες που μισθώνονται τα σπί
τια το χρόνο χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Παράλληλα, ο Κ. Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέες κυβερνητι
κές πρωτοβουλίες όσον αφορά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ σημείωσε ότι «προφανώς θα λάβουμε υπόψιν μας ότι η πρώτη ύλη του καφέ έχει αυξηθεί. Ο καφές ως ένα διεθνώς εμπορεύσιμο προϊόν έχει αυξηθεί και θα το λάβου
με υπόψιν και θα κάνουμε τα δέοντα για το ζήτημα του ΦΠΑ». ΣΕΛ.2
Χατζηδάκης:
Αστειότητες
οι προτάσεις
του ΣΥΡΙΖΑ
9772529 030158
Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη
μείωση των φόρων θα οδηγούσαν αν εφαρμόζονταν σε κατάρρευ
ση εντός ολίγων ημερών και σε καταστάσεις χειρότερες από τα μνημόνια.
Πρόκειται για πολιτικές αστειότητες
που δεν αντέχουν σε κριτική, αντίστοιχες με τα μέτρα που εφήρμοσε η κα
Λιζ Τρας στη Βρετανία και κατέρρευ
σε σε λίγες εβδομάδες. Αυτά επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας μια
λώντας στην Πάτρα, στο 12ο Regional
Growth Conference. Επικαλέστηκε δε
την κοστολόγηση του Γενικού Λογι
στηρίου του Κράτους για τις προτάσεις
του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία το
κόστος των μέτρων είναι 15 δισ. ευρώ
ετησίως. ΣΕΛ.2
Servicers :
Θα ξεπεράσουν
τα 5 δισ. οι ρυθμίσεις
TO 2024
α ξεπεράσουν τα 5 δισ. οι ρυθμίσ
σεις κόκκινων δανείων από τους
servicers του 2024 και ενώ ήδη τα τελευταία 5 χρόνια έχουν ρυθμιστεί περίπου 40 δισ. δάνεια που αντιστοιχούν σε
800.000 δανειολήπτες. Το 2014 εξάλ
λου εκτιμάται ότι οι συναλλαγές «κόκ
κινων» δανείων θα είναι 13-14 δισ. εκ
των οποίων τα 10 δισ. στην πρωτογε
νή και τα 3- 4 δισ. ευρώ θα αφορούν
συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά,
σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβου
λο της doValue Greece, Τάσο Πανούση. Τόνισε ότι σε κάθε πλειστηριασμό
που διενεργείται, αντιστοιχούν τουλά
χιστον είκοσι επιτυχημένες ρυθμίσεις
οφειλών.ΣΕΛ.12