Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
31-05-2024 ●
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997).
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΣΤΙΑ
Παρασκευή
Ερμείου μάρτυρος
31 Μαΐου 2024
Σελήνη 23 ἡμερῶν | Ανατολή ηλίου 6.05΄ - Δύσις ἡλίου 8.41΄
ΑΤΤΙΚΗ. Αἰθρία, νεφώσεις, μέ ἀνέμους νότιους μέτριους. Θερμ. ἕως 30β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις, βροχή μέ ἀνέμους νότιους. Θερμ. ἕως 30β.
Αριθμ. φύλ. 42863
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Στήν κορυφή φθάνεις μόνο μέ τήν ἅμιλλα
Ἡ ἑλληνοποίησις τῶν παγκοσμιοποιημένων ποδοσφαιρικῶν μας ὁμάδων, τό ἀνταγωνιστικό πρωτάθλημα
καί ἡ συμμόρφωσις στους κανόνες, το μυστικό τῶν εὐρωπαϊκῶν τίτλων
Τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τοῦ Ὀλυμπιακοῦ
Εὐάγγελος Μαρινάκης δήλωσε
πρίν ἀπό μερικές ἑβδομάδες στήν
εὐρείας κυκλοφορίας ἀγγλική ἐφημερίδα «Daily Mail» ὅτι «δέ μοῦ
ἀρέσει να μαθαίνω ἀπό τίς ἧττες,
θέλω μόνο νίκες.» Λογικό. Κανείς δέν θέλει να χάνει! Ωστόσο,
ἄν κάνει μία ἐπισκόπηση τῆς φετινῆς θυελλώδους χρονιᾶς ἡ ὁποία
εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν κατάκτηση τοῦ πρώτου εὐρωπαϊκοῦ τίτλου
ἀπό ἑλληνική ὁμάδα, ἀπό τόν Ὀλυμπιακό -κάτι γιά τό ὁποῖο ὅλοι οἱ
Ἕλληνες, εἰδικά ἐμεῖς οἱ Ὀλυμπιακοί εἴμαστε ὑπερήφανοι θά διαπιστώσει ὅτι στήν «κούπα» καί
στην μεγάλη διάκριση πού βάζει
τόν Θρῦλο στήν ἐλίτ τῆς Εὐρώπης,
οἱ ἧττες τόν ὁδήγησαν. Ὄχι οἱ βαρετές ἐπαγγελματικές νίκες, πού
στο παρελθόν μᾶς ἔδιναν τό πρωτ
τάθλημα ἀπό τόν μῆνα Δεκέμβριο.
Μετά τήν ἧττα ἀπό τόν ΠΑΟΚ μέ
24, ἡ διοικητική ἡγεσία πῆρε τό ρίσκο νά τά ἀλλάξει ὅλα, ἀπό τόν προπονητή μέχρι (μέ τήν βοήθεια τοῦ
Πορτογάλου τεχνικού διευθυντή –
πού ἔδιωξε Ἄλβες), την μισή ὁμάδα. Καί δικαιώθηκε ἀπό τό ἀποτέλεσμα. Πρᾶγμα, τό ὁποῖο ἀποδει
κνύει τήν δύναμη τοῦ ἀνταγωνι
σμοῦ καί τῶν σωστῶν ἀποφάσεων.
Τήν δύναμη ἑνός ἀνταγωνιστικοῦ
πρωταθλήματος τό ὁποῖο φέτος
κρίθηκε κυριολεκτικά στον τελευταῖο ἀγῶνα. Τήν σημασία πού ἔχει
το VAR γιά νά εἶναι ἕνα πρωτάθλημα δίκαιο. Δέν ἄρεσε ἀρχικά τό
VAR στον Πρόεδρο τοῦ Ὀλυμπια
κοῦ, ὅταν τό ἔβαλε στο πρωτάθλη
μα ἡ προηγούμενη κυβέρνησις τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προχθές το βράδυ
τήν «κούπα» τό VAR τοῦ τήν ἔδω
Καθυστερούν
οἱ ἐκταμιεύσεις
πόρων ἀπό τό Ταμεῖο
Ἀνακάμψεως
«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» γιά τήν καθυστε
ρημένη ἐκταμίευση πόρων ἀπό τό Τα
μεῖο Ἀνακάμψεως πρός τίς ἐπιχειρήσεις ἔκρουσε ὁ διοικητής τῆς Τραπέ
ζης τῆς Ἑλλάδος Γιάννης Στουρνάρας.
Ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος, μιλώντας σέ ἐκδήλωση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τραπέζης Επεν
δύσεων, ἡ ἔγκαιρη ἀπορρόφησις καί
ἡ ἐκταμίευσις τῶν πόρων τοῦ Ταμεί
ου πρός τόν ἰδιωτικό τομέα εἶναι και
θοριστικῆς σημασίας γιά τήν ἐπίτευξη
τῶν προβλεπόμενων ρυθμῶν αὐξήσεως
τῶν ἀκαθάριστων ἐπενδύσεων πάγιου
Συνέχεια στην σελ. 2
Γιά ἐμπαιγμό κατηγοροῦν
οἱ τρίτεκνοι τήν Κυβέρνηση
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
WINNER
EFA EUROPA CONFERENCE
FINAL 2024
σε. Διότι χωρίς VAR ὁ περίεργος
Πορτογάλος διαιτητής μέ τά ιταλι
κά αἰσθήματα θά μποροῦσε νά ἔχει
ἀκυρώσει τό γκόλ του ὡς ὀφφσάιντ.
Ἀλλά τό VAR δέν τοῦ τό ἐπέτρεψε.
Ἄν ὁ πρόεδρος τοῦ Ὀλυμπιακοῦ κάνει ἀνασκόπηση τῶν προηγούμενων ἐτῶν, θα θυμηθεῖ ἐπίσης
ὅτι κάποιες χρονιές ἤθελε να ρίξει
τόν ΠΑΟΚ στην Β΄ ἐθνική μέ σενά
για γιά τήν πολυϊδιοκτησία. Αλλά
ὁ πρωταθλητής ΠΑΟΚ «προπόνησε» σέ ὑψηλά ἐπίπεδα τόν Ὀλυμπιακό στα play off μέχρι τήν τελευταία
ἀγωνιστική, γιά νά ἔχει στα πόδια
του ἀγῶνες μέ ὑψηλό συντελεστή
δυσκολίας, μέχρι να φτάσει στόν τε
λικό και να κερδίσει τήν Φιορεντί
να. Ἄν κάνει ἀναστοχασμό, ἐπίσης
θα θυμηθεῖ ὅτι ὅλα αὐτά γιά τά ὁποῖα
κατηγόρησε φέτος τούς ἀντιπάλους
του, γιά τίς πρακτικές της ΕΠΟ και
τά λοιπά, τά υἱοθετοῦσε καί ἡ ὁμά
δα του τα προηγούμενα τριάντα χρόγια ὅταν ὁ Ὀλυμπιακός ἔπαιρνε ἄνετα τά πρωταθλήματα με 20 πόντους
διαφορά.
Τό ἀνταγωνιστικό πρωτάθλημα,
λοιπόν, σε συνδυασμό μέ τό γεγο
νός ὅτι οἱ ὁμάδες μας, καί ὁ Ὀλυμπιακός καί ὁ ΠΑΟΚ καί ἡ ΑΕΚ και
ὁ Παναθηναϊκός, εἶναι ἕνα μεῖγμα
παικτῶν τῆς Μεσογείου κυρίως λα
τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
Πῶς ἀφελληνίζονται οἱ συνοικίες τῶν Ἀθηνῶν
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά μία σιγή εκκωφαντική. Διαβάζουμε
τήν ἀνάρτηση της δημοτικῆς συμβούλου κ. Ελένης Παπαδοπούλου στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως: «Πῶς καταλαβαίνεις ὅτι ἡ γειτονιά δέν εἶναι
πιά ἑλληνική. Κερδίζει ἑλληνική ὁμάδα πανευρωπαϊκό κύπελλο καί δέν ἀκοῦς οὔτε ἕναν πανηγυρισμό.
Καί μέ τό κύπελλο του Παναθηναϊκοῦ καί σήμερα μέ
τόν Ὀλυμπιακό, ἡ ἀπόλυτη ἡσυχία».
Εἶναι θλιβερό. Τήν νύκτα τῆς Τετάρτης πρός Πέμπτη, οἱ Ἕλληνες πανηγύρισαν. Ὅλοι οἱ φίλαθλοι,
ἀκόμη καί οἱ μή φίλαθλοι, βγῆκαν στούς δρόμους
γιά νά ἑορτάσουν την νίκη τοῦ Ὀλυμπιακού. Τήν
διάκριση μιᾶς ἑλληνικῆς ὁμάδος στους ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς θεσμούς. Καί κάποιες συνοικίες τῶν Ἀθηνῶν παρέμεναν σιωπηλές και σκοτει
νές. Εἶναι οἱ συνοικίες στίς ὁποῖες ἡ μετανάστευσις ἔχει ἐπιφέρει πληθυσμιακή αλλοίωση. Οἱ λίγοι
Ἕλληνες πού ἔχουν ἀπομείνει σέ αὐτές δέν τολμοῦν νά ἐκδηλωθοῦν. Δέν τολμούν να δείξουν τήν
χαρά τους γιά μιάν ἑλληνική νίκη. Γιά μιάν ἑλληνική διάκριση. Αἰσθάνονται ὅτι εὑρίσκονται ὑπό κατοχήν. Καί δέν ὑπάρχει Κράτος γιά νά τούς στηρίξει.
Ἄν προσφύγουν στίς Ἀρχές κινδυνεύουν νά εύρεθοῦν κατηγορούμενοι γιά... ρατσισμό. Ἐκεῖ ἔχουμε
καταντήσει. Να θεωρεῖται ρατσισμός τό νά θέλει κάποιος νά ζεῖ καί νά πανηγυρίζει σάν Έλληνας στην
Ελλάδα. Στο κέντρο τῶν Ἀθηνῶν!
Ἐκεῖ μᾶς ὁδήγησαν οἱ ἀλόγιστες πολιτικές διαφόρων, κατ' ὄνομα ἀνθρωπιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπέβαλαν ἐν τέλει τήν ἀτζέντα κάποιων ξένων κέντρων,
πού θέλουν νά ἐπιβάλλουν βιαία ἀντικατάσταση πληθυσμῶν στήν Εὐρώπη. Καί ἔχουμε καί κάτ
ποιους ἡμετέρους πολιτευομένους, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ἐπίτευγμα τό νά φορτώνουν τήν χώρα μέ
χιλιάδες παρανόμων μεταναστῶν, μουσουλμάνων,
ὡς ἐπί τό πλείστον.
Δέν εἶναι αὐτό μεταναστευτική πολιτική. Δέν
εἶναι αὐτό ἀνθρωπισμός. Ἄς συνέλθουν. Καί τό λέμε αυτό κυρίως πρός τήν Νέα Δημοκρατία, ἡ ὁποία
σύρεται σέ ἀψυχολόγητες ἀποφάσεις πού νομιμοποιοῦν τήν παρουσία καί ἐργασία στην χώρα μας
ἀνθρώπων πού εἰσῆλθαν σέ αὐτήν παρανόμως. Σάν
εἰσβολεῖς. Καί εἰς πεῖσμα τῶν ἐξαγγελία κάποιων
Καιρίδηδων, δέν ἔχουν οὔτε πρόθεση οὔτε ἐπιθυμία νά ἐνσωματωθοῦν στήν κοινωνία μας. Τό ἀντίθε
το μάλιστα. Θέλουν νά ἐπιβάλλουν καί σέ ἐμᾶς τόν
σκοταδισμό πού ἐπικρατεῖ στίς χῶρες ἀπό τίς ὁποῖες
ἔφυγαν. Εἶναι πλέον πολλές, δυστυχῶς, οἱ συνοικί
ες τῶν Ἀθηνῶν, στίς ὁποῖες καί κατά τήν διάρκεια
τῆς ἡμέρας ἀκόμη σπανίως θά δεῖ κάποιος Έλληνα. Καί οἱ ἐπιγραφές στα καταστήματα ἀκόμη εἶναι
ξενικές. Σέ γλῶσσες ἄγνωστες καί ἀκατανόητες. Οἱ
φυσιογνωμίες μέσα καί ἔξω ἀπό αὐτές σκοτεινές,
Συνέχεια στην σελ. 3
τινόφωνων Ισπανῶν, Πορτογάλων
καί Βραζιλιάνων καί μεγάλων ἑλληνικῶν ταλέντων, σύν τό ὅτι ἔχουμε
πλέον γήπεδα στολίδια ὅπως τῆς Φιλαδέλφειας (πρέπει νά ὁλοκληρωθοῦν καί τά γήπεδα τοῦ ΠΑΟ καί τοῦ
ΠΑΟΚ), ἀποτέλεσαν τίς ἱκανές καί
ἀναγκαῖες προϋποθέσεις γιά νά για
νει τό ὄνειρο τοῦ Ὀλυμπιακοῦ πραγματικότητα. Γιά νά γίνει τό θαῦμα.
Προχθές το βράδυ ἔνοιωσα μετά ἀπό χρόνια ὑπερήφανος γιά τήν
ξεκάθαρη κατάκτηση ἑνός τίτλου
ἀπό τήν ὁμάδα μου. Ήταν ἡ πρώ
τη φορά -μετά από χρόνια- πού χάρηκα να βλέπω Ελληνόπουλα στην
πρώτη ὁμάδα καί στόν πάγκο τοῦ
Ολυμπιακοῦ, ἔργο τῶν ἀκαδημιῶν
καί τοῦ Ἕλληνα προπονητή τους
Σηλαιδόπουλου. Ταυτίστηκα μέ τόν
Τζολάκη, μέ τόν Φορτούνη, μέ τόν
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τά δεξιά κόμματα
κυρίαρχη δύναμις
στο νέο Ευρωκοινοβούλιο
Την Κυριακή 02/06 η
ΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
παρουσιάζει
(σελ. 3)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
«Ειπέ τη Εκκλησία»
Αυτή την Κυριακή
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ
τον δεύτερο τόμο
Από τη Σεκλησία
ΕΣΤΙΑ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Ὁ γαστρονομικός οδηγός Taste Atlas δημοσί
ευσε τήν λίστα με τα 50 καλύτερα πιάτα μέ χοιρινό στον κόσμο. Σε αυτά ὑπάρχουν και τρία ἑλληνι
κά. Στην 8η θέση συναντᾶται το κοντοσούβλι γιά
τό ὁποῖο γράφει το Taste Atlas: «Είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό πιάτο, πού ἀποτελεῖται ἀπό με
γάλα κομμάτια χοιρινού κρέατος μαριναρισμένα σέ
μείγμα βοτάνων καί μπαχαρικών, τά ὁποῖα στήν
συνέχεια ψήνονται σε σούβλα». Στην 11η θέση είναι
ἡ γουρνοπούλα, καί εἶναι ἰδιαίτερα δημοφιλές στην
Καλαμάτα. «Το πιάτο ἀποτελεῖται ἀπό ἕνα γουρουνόπουλο πού ψήνεται στη σούβλα. Τό γουρουνάκι τοποθετεῖται στήν σούβλα καί στήν κοιλιά του μπαίνει ἕνα μεῖγμα ἁλατιοῦ καί ρίγανης».
Τέλος, ὅσον ἀφορᾶ στίς ἑλληνικές συμμετοχές, στην
32η θέση εὑρίσκεται τό ἀπάκι.
• Ένα άλμπουμ τόσο σπάνιο καί πολύτιμο πού
μόνο ἐλάχιστοι ἔχουν ἀκούσει ποτέ, πρόκειται να
ἐκτεθεῖ σέ Μουσεῖο τῆς Αὐστραλίας, καί τό κοινό θά
πάρει μιά γεύση ἀπό τά ἀποκλειστικά τραγούδια
του. Τό άλμπουμ «Once Upon a Time in Shaolin»
πού ἠχογραφούσαν κρυφά οἱ Wu-Tang Clan για
ἕξι χρόνια ἐσχεδιάσθη γιά νά εἶναι ἕνα έργο τέχνης
καί φυλάσσεται σέ ἕνα περίτεχνο ασημένιο κουτί.
Ὑπάρχει μόνον ἕνα ἀντίτυπο του CD. Τό άλμπουμ
τοῦ πρωτοποριακού hip-hop συγκροτήματος εἶναι
τό πιό ἀκριβό πού ἔχει πωληθεῖ ποτέ. Περιλαμβάνει ἕνα χειροποίητο σκαλισμένο κουτί καί ἕνα δερματόδετο χειρόγραφο καί τόν νομικό όρο, ὅτι ὁ ίδιοκτήτης δέν μπορεῖ νά κυκλοφορήσει τα 31 τραγού
δια για 88 χρόνια.
Ἔκθεσις «φωτίζει»
τήν Ἑλληνική Επανάσταση
στην Πελοπόννησο
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἡ ΕΥΠ δέν δίδει στοιχεῖα
γιά τήν παρακολούθηση
Ανδρουλάκη
Η ΕΘΝΙΚΗ Υπηρεσία Πληροφοριῶν ἀρνεῖται νά
δώσει στοιχεῖα καί πληροφορίες γιά τόν λόγο πού
παρηκολουθεῖτο ὁ Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος
Ἀνδρουλάκης. Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ κόμματος.κ. Θα
νάσης Γλαβίνας ἐδήλωσε ὅτι ὁ κ. Ανδρουλάκης παρέλαβε χθές ἐπιστολή ἀπό τόν πρόεδρο τῆς ΑΔΑΕ
Συνέχεια στην σελ. 3
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Νά μήν ἀδρανήσουμε, ὅπως το 2004
Γιά νά εἴμεθα ειλικρινείς, τήσει ότι ή κατάκτηση του
τήν διάκριση τοῦ Ὀλυμπιακού στο ευρωπαϊκό που
δόσφαιρο τήν ἀπολαμβάνουν μόνον οι οπαδοί του.
Όλα τα άλλα περί «έλληνικῶν χρωμάτων» καί «ζήτω ἡ Ἑλλάς» εἶναι κατά
συνθήκην ψεύδη. Ωστόσο,
οὐδείς μπορεῖ νά ἀμφισβη
«UEFA Europa League»,
τοῦ τρίτου σέ ἀξία ἐπάθλου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ὁμοσπονδίας, βοηθᾶ τό ἑλληνικό επαγγελματικό ποδό
σφαιρο. Ὅπως ἀντιλαμβανόμεθα, στην προχθεσινή
ενδεκάδα τῆς νικήτριας ομάδας, ἀγωνίσθηκαν οι Έλληνες
Τζιολάκης, Φορτούνης, Ρέτσος καί Μασούρας, δηλαδή
στούς δεκαέξι ἀθλητές πού
χρησιμοποιήθηκαν, μόνον
οι τέσσερεις ήταν Έλληνες. Οι
ὑπόλοιποι ἦσαν ἀπό τό Μα
ρόκο, ἀπό τήν Πορτογαλία,
τήν Βραζιλία, την Αργεντι
νή, τήν Ισπανία. Ποδόσφαι
ρο, δηλαδή, έπαγγελματικό
100%, ποδόσφαιρο μέ ὁμά
δες, ὅπως αὐτές διαμορφώ
θηκαν ἔπειτα ἀπό τήν ὑπό
θεση Μποσμάν».
Ωστόσο, γιά τό ἑλληνικό
Επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ἐκεῖνο, δηλαδή, τό σπόρ
στούς κόλπους τοῦ ὁποίου
διακινούνται πλέον πολλές
Συνέχεια στην σελ. 4
ΕΣΤΙΑ Ο
Το νέο τεύχος
ΕΣΤΙΑΖΩ
«Μνήμη Αλωσης
ἤ Ἅλωση Μνήμης;»
τοῦ Θεοφάνη Μαλκίδη*
Ο (ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ;) τίτλος πού ἐπιλέχθηκε συνδέεται μέ τήν ἀναγκαιότητα
εὕρεσης ἀντίδοτου στην συστηματι
κή προσπάθεια πού καταβάλλεται τά
τελευταία χρόνια ἀπό πολλές πλευρές
νά λησμονήσουν οἱ Ἑλληνίδες καί οἱ
Έλληνες τήν ἱστορία, τίς ρίζες τους,
τό εἶναι τους, τήν μνήμη τους. Άσχολούμαστε περισσότερο μέ ύποδε
έστερα, ἀνούσια θέματα καί ὄχι μέ τά
σημαντικά, τά μείζονα καί τά συνταρακτικά, τά ὁποῖα συγκλόνισαν συθέμε
λα τόν Ἑλληνισμό, τήν Ρωμιοσύνη, τό
Γένος μας, τήν Πατρίδα μας. Η Κωνσταντινούπολη, ἡ Πόλη τῶν Πόλεων,
Συνέχεια στην σελ. 8