Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

O “εμφύλιος”
του Γερμανού
με τον
Καραφωτάκη
και η προ των
πυλών ένταξη
σε επενδυτικό
πρόγραμμα του
εργοστασίου
μπαταριών
της Sunlight
στη Δυτική
Μακεδονία

Σύνδεση φωτοβολταϊκού
σταθμού στη Μονάδα
Επεξεργασίας Απορριμμάτων
Δυτικής Μακεδονίας

σελ - 4

Πρόταση του ΣΜΕ για σχολή
χειριστών στη Δυτική Μακεδονία
- Θετική η κυβέρνηση
σελ ~ 3

τιμή 0,50 €

Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8204

Αρ. φύλλου

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 4

Ξεκίνησε η
μεταφορά ανεμογεννητριών
από την
Ηγουμενίτσα
στο Βέρμιο

σελ ~ 4

36 Έκθεση
Συλλόγου
Εικαστικών
Καλλιτεχνών
Κοζάνης - Εγκαίνια
12 Ιουνίου
η

σελ ~ 6

Τι είπε ο Γιώργος Ευκολίδης
για τα αδέσποτα: Έχουν γίνει
410 στειρώσεις - Μέχρι το
τέλος του χρόνου θα
ξεπεράσουμε τις 1.000
- Επιδοτείται η σίτιση των
υιοθετούμενων ζώων

σελ ~ 24

σελ ~ 5

Πώς θα προστατευτούμε
από τα διάφορα είδη απάτης
που συνεχώς εξελίσσονται:
Δεν δίνουμε κωδικούς,
δεν κλικάρουμε link,
δεν ανοίγουμε την
πόρτα μας σε ξένους