Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΕΛΤΑ
011776
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΚΕΜΠΑ
Ap. A5. 94
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΔΩ FAEP
ΠΕΜΠΤΗ
30 ΜΑΪΟΥ 2024
ΕΤΟΣ 450
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13518
0,60 ΕΥΡΩ
ΓΕΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
«Ζεστό» χρήμα 2,2 δισ.
Intracom: Εξαγοράζει
την «Ευρώπη»
Τη συμφωνία εξαγοράς της ασφαΤ
λιστικής «Ευρώπη» ανακοίνωσε η
Intracom. Το ύψος φθάνει τα 46,55 εκατ.
, ωστόσο, είναι κατά 16,5 εκατ. πιο χαμηλό, καθώς το εν λόγω ποσό μπαίνει στο νέο
σχήμα για την περαιτέρω ανάπτυξή του.
Επικεφαλής θα τεθούν ο Σ. Κόκκαλης ως
πρόεδρος και ο Ν. Μακρόπουλος ως διευθύνων σύμβουλος. ΣΕΛ.8
Μείωση δανείων
τον Απρίλιο
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώρι
ας οικονομίας διαμορφώθηκε σε 2,6%, τον
Απρίλιο του 2024, από 3,0% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν αρνητική
κατά 815 εκατ. ευρώ, τον Απρίλιο του 2024,
έναντι θετικής καθαρής ροής 1.513 εκατ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Μειωμένο επιτόκιο
3,55% στα 6μηνα έντοκα
το 3,55% υποχώρησε η απόδοση για τα
εξάμηνα έντοκα κατά τη δημοπρασία
που διενήργησε σήμερα ο ΟΔΔΗΧ, ύψους
500 εκατ. ευρώ, έναντι 3,69% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.
Στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές 1.156 εκατομμυρίων, που
υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,31
φορές.
Την έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας, ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας
, Νίκος Παπαθανάσης.
Όπως ανακοινώθηκε, στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, προϋπολογισμού 500
εκατ., αναμένεται ότι θα διατεθούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δάνεια
ύψους 2,2, δισ. - με τη μόχλευση μέσα από το τραπεζικό σύστημα- με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Είναι η πρώτη φορά που παρέχεται ο συνδυασμός
της εγγύησης του δανείου με την επιδότηση του επιτοκίου.
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ αποτελείται από δύο επιμέρους Ταμεία:
-Το Ταμείο Εγγυοδοσίας, παρέχει προστασία πιστωτικού κινδύνου με
τη μορφή εγγύησης για το σύνολο των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Προσφέρει εγγύηση από 70% έως 80% σε επενδυτικά δάνεια (ύψους 10.000
ευρώ έως 10 εκατ. ).
-Το Ταμείο Δανείων, προσφέρει δάνεια, με το 40% του ποσού άτοκο, και
επιδότηση επιτοκίου 3% στο υπόλοιπο μέρος (60%) για 2 έτη. . ΣΕΛ.8
Μητσοτάκης: Οι αγορές
«ψηφίζουν» Ελλάδα
το Συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Εποπτικών Αρχών ΚεφαλαιαγοΑράς που πραγματοποιείται στην Αθήνα μίλησε ο Μητσοτάκης. «Η ελληνική οικονομία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε όλα τα επίπεδα, κάτ
τι που έχει αναγνωριστεί από τις αγορές» δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.
Αναφερόμενος στον τραπεζικό τομέα συμπλήρωσε ότι οι εξελίξεις είναι θετικές: «Έχουμε σταθερή κεφαλαιακή επάρκεια και φυσικά έχουμε και μια ποι
ότητα που αυτή την στιγμή προσελκύει το ενδιαφέρον των επενδυτών. Μιλώ
ντας για τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού την χαρακτήρισε ως «ψήφο εμπιστοσύνης», ενώ αναφερόμενος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο δήλωσε ότι κατάφερε να προσελκύσει σημαντικούς επενδυτές από το εξωτερικό. ΣΕΛ.2
Καταθέσεις:
Αύξηση 384 εκατ.
τον Απρίλιο
9772529 030141
Αύξηση κατά 384 εκατ. σημείωσαν οι ιδιωτικές καταθέσεις στις τράπεζες τον Απρί
λιο. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν 348 εκατ. ευρώ μετά από αύξηση 400
εκατ. τον Μάρτιο, ενώ οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν 36 εκατ. ευρώ έναντι
αύξησης κατά 1,278 δισ. ευρώ, αντίστοιχα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνό
λου των καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλη
τος στο 1,3% σε σχέση με τον προηγούμε
νο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου
των καταθέσεων ήταν θετική κατά 135 εκατ.
, τον Απρίλιο του 2024, έναντι θετικής καθαρής ροής 957 εκατ. το Μάρτιο 2024. ΣΕΛ.8
ΑΑΔΕ:
Ψάχνει 130.000
φορολογούμενους
Στους 130.000 ανέρχεται πλέον ο αριθμός
των φορολογουμένων τους οποίους αναζητά η ΑΑΔΕ για να τους επιστρέψει φόρους
93 εκατ. ευρώ.
Στους 92.000 ...αγνοούμενους των προηγούμενων χρόνων, προστέθηκαν άλλοι
38.000 συνταξιούχοι ηλικίας άνω των 70
ετών, οι οποίοι εμπίπτουν στο μέτρο της
αυτόματης προσυμπλήρωσης της φορολογικής τους δήλωσης.
Κοινό στοιχείο όλων είναι ότι δεν έχουν
δηλώσει το ΙΒΑΝ ή το έχουν δηλώσει λάθος με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Εφορία να τους επιστρέψει τα χρήματα. Η ΑΑΔΕ
τους έχει καλέσει επανειλημμένως με email
και με μηνύματα στον λογαριασμό τους στο
myAADE .ΣΕΛ.3