Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 47ο - Αρ. Φύλλου 12663 Τιμή 0,60 ευρώ - Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
Ο ΙΟΥΝΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΠΟΔΑΡΙΚΟ
ΜΕ ΜΙΝΙ ΚΑΥΣΩΝΑ
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
σελ. 5
Με στόχο τη στήριξη της νέας γενιάς,
αλλά και της οικογένειας
Ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του αναφέρθηκε στον επόμενο
κύκλο του προγράμματος "Σπίτι μου" και άλλες παρεμβάσεις
ε μίνι καύ
σωνα μπαίνει ο Ιούνιος
να ετοιμάζονται να εν
πισκεφθούν τις παραλίες.
Οι μετεωρολόγοι απ
Σαββατοκύριακο, στο αναφέρουν ότι είναι το
μεγαλύτερο μέρος πρώτο σοβαρό κύμα
της χώρας, γεγονός
που κινητοποιεί τις
αρμόδιες υπηρεσίες
να είναι σε ετοιμότητα και τους πολίτες
ζέστης με τον υδράργυρο να φτάνει σε ορισμένες περιοχές τους
40 βαθμούς.
Η θερμή αέρια μάζα
θα προσεγγίσει τη χώρ
ρα μας, από τις ακτές
της βόρειας Αφρικής.
Οι θερμοκρασίες θα
είναι υψηλές μέχρι και
το τέλος της πρώτης εν
βδομάδας του Ιουνίου
με μία μικρή πτώση το
Σαββατοκύριακο των
Ευρωεκλογών.
Το Πολυδύναμο Κέντρο ΟΚΑΝΑ
συνέχεια στη σελ. 6
Επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Υγείας Δημ. Βαρτζόπουλος
Στο πλαίσιο περιοδείας στο Ν. Πρέβεζας
Το Πολυδύναμο Κέν
ντρο ΟΚΑΝΑ Πρέβεζας
επισκέφθηκε την Τρίτη
το απόγευμα ο Υφυ
πουργός Υγείας Δημήτ
τρης Βαρτζόπουλος στο
πλαίσιο της περιοδείας
του στο Νομό Πρέβε
ζας. συνέχεια στη σελ. 7
ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΣΣΕΛΑΚΗ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ (Α')
Γράφει ο
Μιχαήλ Γ. Λουκάς
Σε όλα τα είδη του
ζωικού βασιλείου, εν
κτός από ορισμένες εν
ξαιρέσεις ερμαφρόδιτων ατόμων, απαιτείται
για τη διαιώνιση του είν
δους η σύζευξη μεταξύ
ενός αρσενικού και εν
νός θηλυκού ατόμου.
Όμως, στο ανθρώπινο
είδος παρατηρείται αρ
κετό καιρό τώρα να μην
ισχύσουν οι διαμορφών
μένοι από εκατομμύρια
χρόνια βιολογικοί κανό
νες. Έτσι, παρατηρούν
νται γάμοι μεταξύ αν
δρών ή μεταξύ γυναικών, ενώ πρόσφατα στη
Γερμανία ψηφίστηκε
νόμος που επιτρέπει
στον καθένα να αυτο
προσδιορίζεται ως προς
φύλο του.
Για το θέμα αυτό το
περιοδικό Vogue
Greece στο τεύχος του
Οκτωβρίου 2023, έγρα
με μεταξύ άλλων: "...
Το ότι κάποιος είναι δια
φορετικός από τον άλ
που δεν σημαίνει από
ραίτητα ότι έχει περισ
σότερα n λιγότερα δι
καιώματα. Ας κάνουμε
μια αναδρομή στους α
γώνες
νώνες των φεμινι
στριών, που έπειτα από
αιώνες καταπίεσης
διεκδικούσαν ισότητα
και ομοιότητα.
συνέχεια στη σελ. 10
Ξεκινούν σήμερα...
Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξε
κινούν σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετά
σεις στα Επαγγελματικά Λύκεια και αύριο
Παρασκευή με το μάθημα Γενικής Παιδείας, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
στα Γενικά Λύκεια. συνέχεια στη σελ. 8