Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ναούς της ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ADHNAK
Πέμπτη
30 Μαΐου 2024
Ισαακίου ὁσίου, ἡγουμένου τῆς μονῆς τῶν Δαλμάτων
Σελήνης Τελευταῖο Τέταρτο | Ανατολή ηλίου 6.05' - Δύσις ἡλίου 8.41
ΑΤΤΙΚΗ. Αἰθρία, νεφώσεις, βροχή, με μεταβλητούς ἀνέμους. Θερμ. 29β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις, βροχή, μέ ἀνέμους μέτριους. Θερμ. έως 27β.
Αριθμ. φύλ. 42862
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
«Γαλάζια Πατρίδα» καί ἡ Θράκη!
Ἡ προκλητική αφίσα του κόμματος «Ἰσότητος, Εἰρήνης και Φιλίας» που καλεῖ τούς «Τούρκους» να ψηφίσουν
«Τούρκους» στις ευρωεκλογές - Ἡ πρόεδρός του διακηρύσσει προκλητικῶς ὅτι «θά εἴμαστε Τοῦρκοι,
χθές, σήμερα καί αὔριο» καί συκοφαντεῖ τήν Ἑλλάδα ὅτι προσπαθεῖ νά ….. ἀλλοιώσει τήν δημογραφική
σύνθεση τῆς περιοχῆς! - Ἰδού τά ἀποτελέσματα τῆς Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν
ΟΥΤΕ τα προσχήματα δέν τη
ροῦν τά ἐνεργούμενα τῆς Ἀγκύρας στήν Θράκη. Δέν εἶναι ἡ
πρώτη φορά πού τό μειονοτι
κό κόμμα ΚΙΕΦ χρησιμοποιεῖ τίς εὐρωεκλογές γιά νά κάνει ἐπίδειξη δυνάμεως. Γνωρί
ζει ὅτι ἡ αὐτόνομη κάθοδός του
δέν θά ὁδηγήσει στήν ἐκλογή
κανενός ευρωβουλευτοῦ, ὅμως
δέν εἶναι αὐτός ὁ στόχος του.
Στόχος του εἶναι νά δείξει στά
ἑλληνικά κόμματα, ἀλλά καί
στούς πολίτες τῆς Θράκης, ὅτι
οἱ μουσουλμᾶνοι (τούς ὁποίους
το ΚΙΕΦ θεωρεῖ Τούρκους)
ἀποτελοῦν ρυθμιστικό παράγοντα γιά τά πολιτικά πράγματα τῆς περιοχῆς. Θά εἶναι αὐτός
μοχλός ἐκβιασμοῦ γιά ὁλόκληρο τό ἑλληνικό πολιτικό
σύστημα. Τό ὁποῖο δυστυχῶς πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεωνἐθελοτυφλεῖ.
Το ΚΙΕΦ κατεβαίνει στίς
εὐρωεκλογές μέ τό σύνθημα
«Χθές ἤμασταν Τοῦρκοι, σήμερα εἴμαστε Τοῦρκοι, αὔριο
θά εἴμαστε πάλι Τοῦρκοι.»
Στήν δέ γαλάζια (γιά νά παραπέμπει στην Γαλάζια Πατρίδα
τοῦ Ἐρντογάν) ἀφίσα τοῦ κόμματος ἀπεικονίζεται ὁ χάρτης
τῆς Θράκης δίπλα στην κάλπη
τῶν εὐρωεκλογῶν, μέ τό σῆμα
τῆς ΕΕ. Στήν Ἑλλάδα τῆς ὁποί
ας εἶναι πολίτες, οὐδεμία ἀνα09 Haziran 2024
AVRUPA PARLEMENTOSU SECIMLERINDE
"TÜRK'ÜN OYU TÜRK'E"
ADAPAZARI
ISTANBUL
BURSA
IZMIR
IZMIT
TEKIRDAG
Genel Merkez organizasyonunda
otobus kaldırılacaktır.
- Ἡ Τσιγδέμ Ἀσάφογλου.
Η Ἡ ἀφίσα τοῦ ΚΙΕΦ.
φορά. Μόνον συκοφαντίες.
Καί συγκεκριμένα ὁ ἰσχυρι
σμός ὅτι: «Κανείς δέν μπορεῖ
νά ἀποφασίσει γιά τήν ταυτότητά μας. Δέν παραχωροῦμε
αὐτήν τήν ἐξουσία σε κανέναν. Υπεύθυνοι γιά τίς ἀποφάσεις μας εἴμαστε ἐμεῖς καί μόνα ἐμεῖς».
Αναφορά ὅμως κάνουν οἱ
ἐπί κεφαλῆς τοῦ ΚΙΕΦ. Ἀναφορά συκοφαντική. Διότι και
τηγοροῦν τήν χώρα ὅτι τούς
στερεῖ δικαιώματα καί ὅτι προσπαθεῖ νά ἀλλάξει τήν δημογραφική δομή τῆς περιοχῆς.
Αὐτά ὑπεστήριξε ἡ πρόεδρος
τοῦ κόμματος Τσιγδέμ Ἀσάφογλου σε προεκλογική της ὁμι
λία προχθές στόν οἰκισμό Αμάραντα τοῦ Δήμου ΜαρωνείαςΣαπῶν. Μίλησε γιά οικονομική καταπίεση, στέρηση τῶν
δικαιωμάτων τῆς μειονότητος,
μεταναστευτική κρίση, ἀνισότητα ἀγροτικῶν πριμοδοτήσε
ων, ἐκπαιδευτική ἀνισότητα,
ἀντιδημοκρατική στάση έναντι στήν μειονότητα καί πολλά ἀκόμη.
Οἱ ἕωλοι ἰσχυρισμοί τῆς
κ. Ἀσάφογλου καί ὅλων τῶν
ἐκπροσώπων τοῦ ΚΙΕΦ περιστρέφονται στούς ἴδιους ἄξονες,
τούς ὁποίους εἶναι προφανές
Συνέχεια στην σελ. 3
Απαγορευμένη
λέξις τά «Τέμπη»
γιά τήν Κυβέρνηση
Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ἔχει ἐπιβάλει
σιγήν ἰχθύος γιά τά Τέμπη, τουλάχιστον
ἕως τήν διεξαγωγή τῶν εὐρωεκλογών,
καθώς βάσει τῶν δημοσκοπήσεων ἡ σιδηροδρομική τραγωδία ἀποτελεῖ τήν
ἀχίλλειο πτέρνα τῆς Κυβερνήσεως
στην προεκλογική εκστρατεία. Ὅμως ἡ
ἀποκάλυψις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τοῦ «Μέγκα» ὅτι τρεῖς ἡμέρες μετ
τά τό δυστύχημα ἐπραγματοποιήθη σύζ
σκεψις με πολιτικούς καί αὐτοδιοικητικούς παράγοντες γιά νά μεταφερθοῦν
χώματα ἀκριβῶς ἀπό τό σημεῖο τῆς τραγωδίας σέ ἰδιωτικό οἰκόπεδο, προεκάλεσε νέο κύκλο ἀντιπαραθέσεως μέ τήν
ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση. Σέ ἐκείνη
τήν συνάντηση, πού κατά τό ρεπορτάζ
εἶχε κρατηθεί μυστική, συμμετείχαν
Συνέχεια στην σελ. 3
Ἀναφαίρετον ὅπλον ἡ Ἀρετή
τῆς Ἰωάννας Γ. Καραγκιούλογλου
Λεπτομέρειες στην σελ. 5
Ἡ σκυθρωπή Ελλάς
ΤΟ τί ἐπιλέγει να ρωτήσει ἕνας δημοσιογράφος ἕναν
πρωθυπουργό ἤ ἕναν πολιτικό ἀρχηγό στο πλαίσιο
μίας συνέντευξης, τηλεοπτικής, ραδιοφωνικῆς,
ἔντυπης, εἶναι ἀπολύτως ὑποκειμενικό. Σίγουρα
πρέπει νά ἐρωτᾶ θέματα πού ἀπασχολοῦν τήν κοινή γνώμη, πόσῳ μᾶλλον λίγες μέρες πρίν ἀπό τίς
ευρωεκλογές. Ἀλλά σε κάθε περίπτωση το κριτήριό
του γιά τό τί προτάσσεται καί τό τί ἕπεται δέν μπορεῖ νά τεθεῖ σέ «δικαστική κρίση». Ὡστόσο, υπάρχει
ἕνα ἀπαράβατος κανόνας. Οἱ ἐρωτήσεις στίς συνεντεύξεις να παρακολουθοῦν κατ' ἐλάχιστο βαθμό
τήν ἐπικαιρότητα. Καί ἰδιαίτερα τά θέματα πού περιστρέφονται γύρω ἀπό τόν προσκεκλημένο, εἰδικῶς
ἄν ἔχει γίνει θετικός ἤ ἀρνητικός ἥρωας ἐπεισοδίων. Σέ αὐτήν τήν περίπτωση ὁ δημοσιογράφος βάζει
στα χείλη του τίς ἐρωτήσεις τῶν τηλεθεατών του,
τῶν ἀκροατῶν του, τῶν ἀναγνωστῶν του. Μεσιτεύει γιά νά λυθοῦν οἱ ἀπορίες τους. Υποβάλλει έρωτήσεις πού μπορεῖ νά προκαλέσουν τήν ἐνόχληση
τοῦ προσκεκλημένου του. Αλλά ὅταν κάθεσαι στις
καρέκλες αὐτές δέν πρέπει ποτέ να ξεχνᾶς ποιόν
ἐκπροσωπεῖς. Ποτέ τήν ἐξουσία, πάντα τήν κοινή
γνώμη. Δέν εἴμαστε ἐκεῖ γιά τούς «ἀπό ἐδῶ», εἴμαστε γιά τούς «ἀπέναντι».
Παρακολουθῶ τίς τελευταίες συνεντεύξεις τοῦ
Πρωθυπουργοῦ καί τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικής
Ἀντιπολίτευσης. Τί ἔχει ἡ ἐπικαιρότητα; Εχει πολύ
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
...φέτα. Ἔχει πολύ ἐνδιαφέρον γιά τήν τιμή τῆς φέτας, μετά τό λάθος πού διέπραξε ο κύριος Μητσοτάκης στο κοινοβούλιο, νά ὑποστηρίξει ὅτι ἡ τιμή
της κινείται στα 6ε. (Αὐτό ἀποδόθηκε στους λογογράφους του! Καθόλου γενναῖο. Ὁ Κωνσταντίνος
Καραμανλῆς, ὅπως ἔχει ἀποκαλύψει ὁ Γιάννης Βαρβιτσιώτης, του τηλεφωνοῦσε ἀξημέρωτα ὅταν ἦταν
υπουργός Εμπορίου μόλις διάβαζε στίς ἐφημερίδες
κάτι γιά ἄνοδο τῶν τιμῶν, καί ἐκεῖνος γιά νά τό τσεκάρει, ἔβαζε νά πρόχειρο ρούχο καί ἔσπευδε στην
λαϊκή πρίν ἀπαντήσει στον Πρωθυπουργό. Έτσι κυβερνῶνται οἱ χῶρες. Μέ τό ἐπί τόπου.)
Ἡ ἐπικαιρότητα ἔχει ἐπίσης Τέμπη, λέξη ἀπαγορευμένη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αδερφές θυμά
των διαμαρτυρήθηκαν στον Πρωθυπουργό, σε όμι
λία του στην Κέρκυρα, γιατί προπηλακίστηκαν από
τούς φρουρούς του, καί ἐκεῖνος ἄρχισε νά τούς κάνει σεμινάριο - σέ ἀνοίκειο ἑνικό γιά τό τί εἶναι δημοκρατία. Ἡ ἐπικαιρότητα ἔχει τήν συνταξιοῦχο
πού πλησίασε τόν Πρωθυπουργό καί τοῦ διαμαρτυρήθηκε ὅτι δέν μπορεῖ νά ζήσει μέ σύνταξη 440€. Η
ἐπικαιρότητα ἔχει Γαλάζια Πατρίδα, καθώς ή Τουρ
κία μέ τήν ὁποία τά πᾶμε ...μιά χαρά καί ἔχουμε
ἀγκαλιές καί φιλιά, ἔβαλε τό δόγμα τῆς ἀμφισβήτησης τοῦ Αἰγαίου στα σχολικά της βιβλία. Ἡ ἐπικαιρότητα ἔχει τίς ἀνοησίες πού κάνει ὁ ἀρχηγός
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τελικός μεγάλων
συγκινήσεων (σελ. 3)
Την Κυριακή 02/08 η
SE THE AVERSIN
VILZH
τα παρουσιάζει
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
«Ειπέ τη Εκκλησία»
Αυτή την Κυριακή
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ
τον δεύτερο τόμο
Say();
| Εκαὶ τὴν Ἐκκλησία
ΕΣΤΙΑ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Πόλεμο μπαλλονιῶν ἐξαπέλυσε ἡ Βόρειος Κορέα
κατά τῆς Νοτίου. Αὐτήν τήν φορά ὄχι μέ προπαγανδιστικό υλικό, ἀλλά ἀνθρώπινες ἀκαθαρσίες, πε
ριττώματα ζώων και χαρτιά τουαλέττας! Ὁ Βορει
οκορεάτης ἡγέτης Κίμ Γιόνγκ Οὖν εἶχε προειδοποιήσει ὅτι «σωροί ἀπό ἀπορρίμματα καί σκουπίδια
σύντομα θα σκορπιστούν στις μεθοριακές περιοχές
καί στό ἐσωτερικό» τῆς Νοτίου Κορέας. Οἱ Ἀρχές
τῆς Νοτίου Κορέας προειδοποίησαν τους κατοίκους
νά μήν ἔλθουν σε επαφή με τα σκουπίδια, γιατί συντρέχουν σοβαροί λόγοι ἀσφαλείας.
• Παρ' ὀλίγον νὰ χαθεῖ κορυφαῖος πίνακας τοῦ Καραβάτζιο, πού λίγο έλειψε να βγεῖ σέ δημοπρασία
μέ τιμή ἐκκινήσεως 1.500 ευρώ! Τέσσερεις αἰῶνες ἀφ'
ὅτου ζωγραφίστηκε, τρεισήμισι αἰῶνες ἀφ' ὅτου
ἔφτασε στην Ισπανία καί τρία χρόνια ἀπό τότε πού
κινδύνευσε να πωληθεῖ ἔναντι πινακίου φακῆς, ὁ πίνακας «Ἰδού ὁ ἄνθρωπος» ἐκτίθεται στο Πράδο τῆς
Μαδρίτης. Το Πράδο περιέγραψε τον πίνακα – ἕνα
ἀπό τά μόλις 60 γνωστά ἔργα τοῦ καλλιτέχνου ὡς
«μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ανακαλύψεις στήν ἱστορία
τῆς τέχνης.» Ὁ πίνακας ἀνῆκε ἀρχικῶς σε Ισπανούς
ἀντιβασιλεῖς στήν Νάπολη, ἀπό τούς ὁποίους πέ
ρασε στην συλλογή του βασιλέως Φιλίππου Δ'. Τό
1823 περιῆλθε στα χέρια τῆς οἰκογενείας Pérez de
Castro, ἀπό τούς ἀπογόνους τῆς ὁποίας ἠγοράσθη
ἀπό τόν σημερινό ιδιοκτήτη, ἕναν Βρεταννό πού
πλήρωσε μόλις 36 εκατ. ευρώ γιά τόν Καραβάτζιο.
Ὄχι Μελισσανίδη
στήν ἀφαίρεση εἰκόνος
τῆς Ἁγίας Σοφίας ἀπό τήν
UEFA στόν χθεσινό ἀγῶνα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
τομέρειες στην σε
Το μήνυμα
τοῦ Μητροπολίτου Γαβριήλ
γιά τήν ἐπέτειο τῆς ἁλώσεως
ΤΑ ΟΣΑ ἔχουν συμβεῖ τίς τελευταῖες ἑβδομάδες μέ
τήν βεβήλωση τῆς Μονῆς τῆς Χώρας ἀπό τούς Τούρ
κους ἐπισημαίνει μεταξύ ἄλλων στο μήνυμά του γιά
τήν ἐπέτειο τῆς ἁλώσεως τῆς Πόλεως ὁ Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος καί
Ἡρακλείου κ.κ. Γαβριήλ. «Η 29η Μαΐου κάθε ἔτους
Συνέχεια στην σελ. 4
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Πρῶτοι στον κόσμο γιά ἕνα ἀκόμη ἔτος
Ασχοληθεῖτε μια μέρα μέ
τό θαῦμα τῆς ἑλληνικῆς ναυ
τιλίας. Σκεφθεῖτε ὅτι αὐτή ἡ
μικρή χώρα, ή πατρίδα μας,
διαθέτει σήμερα τόν μεγαλύ
τερο εμπορικό στόλο! Έλληνες εφοπλιστές ἐλέγχουν σήμερα ποσοστό μεγαλύτερο
τοῦ 20% του παγκοσμίου
ἐμπορικού στόλου, ὡς πρός
τήν χωρητικότητα, όπως
ἀναφέρουν τά ἐπίσημα στοιχεῖα τά ὁποῖα περιλαμβάνει
ἡ ἐτήσια έκθεση τῆς Ἑνώσε
ως Ἑλλήνων Εφοπλιστῶν.
Δηλαδή, γιά νά τό ἀντιληφθοῦμε καλύτερα, σήμερα οι
συμπατριώτες μας ναυτίλοι
ἔχουν φέρει τήν Ἑλλάδα να
βρίσκεται στην πρώτη θέση
παγκοσμίως, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ
στην πλοιοκτησία! Για ένα
ἀκόμη ἔτος, ὁ ἑλληνόκτητος
Εμπορικός στόλος παραμένει
ὁ μεγαλύτερος στον κόσμο,
παρουσιάζοντας, μάλιστα,
σταθερή ανάπτυξη.
Σκεφθεῖτε ἀκόμη ότι και
τά τήν τελευταία δεκαετία,
πού ἡ χώρα μας κλυδωνιζόταν μεταξύ φθορᾶς καί
ἀφθαρσίας, ἡ συνολική χω
ρητικότητα τοῦ ἑλληνικοῦ
ἐμπορικοῦ στόλου, ὁ ὁποῖος
ἀριθμεῖ 5.543 πλοῖα, ἔχει
αυξηθεί κατά 53,5%! Τήν
ἐποχή, δηλαδή, πού ή χώ
ρα ἦταν ἀντιμέτωπη μέ «κάπιταλ κοντρόλ», παρέπαιε
Συνέχεια στην σελ. 4
ΕΣΤΙΑ
Το νέο τεύχος
ΕΣΤΙΑΖΩ
Ὁ κ. Sánchez
σκέφτεται
τοῦ Α. Π. Δημόπουλου*
ΑΚΟΜΑ καί γιά τίς χαμηλές προσδοκί
ες, πού ἔχουμε ὅλοι γιά τήν πολιτική
σήμερα, ἡ περίπτωση του σοσιαλιστή
πρωθυπουργοῦ τῆς Ισπανίας Pedro
Sánchez καταγράφει, νομίζω, ἀλλεπάλληλα ναδίρ. Μέ τελευταία ἐκδήλωση αὐτῆς τῆς ἀπόλυτης ἔλλειψης
ποιότητας φυσικά τήν ἀπίθανη ἀντίδραση αὐτῆς τῆς κατά Sánchez Ισπανίας σέ μιά ἀποστροφή ενός πρόσφατου λόγου του προέδρου τῆς Ἀργεντινῆς Javier Milei στην Μαδρίτη, στην
ὁποία ὁ κ. Milei ἀναφέρθηκε στην σύζυγό του Ισπανού πρωθυπουργού
Begoña Gomez καί τίς σε βάρος της
Συνέχεια στην σελ. 3