Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ετος: 280 - ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5 - (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210 - 3304596 210 - 3304613 - Τιμή Περ. 0,20 Ε
Email : [email protected] - Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 Αριθμός Φύλλου 7553
e-ΕΦΚΑ:
Κλείνουν σήμερα Πέμπτη οι αιτήσεις για παιδικές κατασκηνώσεις
Σκρέκας:
Νέα παράταση στο «καλάθι του νοικοκυριού»
ΚΑΛΑΘΙ ΤΟΥ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
KALAH MINDEV.GOV.GR
ΚΑΛΛΟΙ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ
Σε νέα παράταση, στη λογική του «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού», στο «καλάθι του νοικοκυριού» για μείωση των τιμών
στο ράφι πρόκειται να προχωρήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Ποια είναι τώρα η θέση της Αθήνας
ως τουριστικού προορισμού
Πλήρη ανάκαμψη της ζήτησης για ταξίδια σε όλη
την Ευρώπη μετά την πανδημία του κορωνοϊού
διαπιστώνει η ForwardKeys, με την Αθήνα, όμως,
να καταγράφει οριακή μείωση σε ό,τι αφορά την
αναζήτηση πτήσεων για το καλοκαίρι. Σύμφωνα
με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ελληνική πρωτεύουσα
κατατάσσεται στην έκτη θέση μεταξύ των 10 πιο
δημοφιλών πόλεων για ταξίδια το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου, βάσει της αναζήτησης πτήσεων, και
χάνει ελαφρά έδαφος σε σχέση με πέρυσι. Πιο
συγκεκριμένα, η Αθήνα υστερεί κατά 0,1 της
ποσοστιαίας μονάδας, καταλαμβάνοντας μερίδιο
2% στις αναζητήσεις απευθείας αεροπορικών
δρομολογίων που πραγματοποιήθηκαν από τον
Ιανουάριο έως και τον περασμένο Απρίλιο.
>> Τελ
Σε δηλώσεις του στο Euro2day.gr ο αρμόδιος υπουργός
Κώστας Σκρέκας λέει ότι «το καλάθι του νοικοκυριού (σ.σ.
θεσπίστηκε επί της υπουργίας του Άδωνι Γεωργιάδη)
συνεχίζεται και μετά τον Ιούνιο κανονικότατα» και
σημειώνει: «Το καλάθι βοηθάει». Εν αντιθέσει με το «καλάθι του νοικοκυριού» που παίρνει νέα παράταση ζωής, το
μέτρο που θέσπισε ο Κώστας Σκρέκας για τη μόνιμη μείω
ση της τιμής τουλάχιστον κατά 5%, δεν πρόκειται να ανανεωθεί. «Το μέτρο αυτό έχει αντικατασταθεί από το μέτρο
μείωσης 15% των τιμών τιμοκαταλόγου», λέει στο
Euro2day.gr. «Το ένα μέτρο καλύπτει το άλλο» λέει. Σύμφ
ωνα με τον ίδιο, στο μέτρο της μόνιμης μείωσης τιμής είχαν
ενταχθεί 1.500 προϊόντα ενώ τώρα στη μείωση των τιμών
τιμοκαταλόγου ο αριθμός των προϊόντων που μετέχουν
φθάνουν τις 4.000 συνολικά.
Παράταση μέχρι 1η Ιουλίου
για τα Πόθεν Έσχες
Μέχρι την 1η Ιουλίου
παρατείνεται η προθε
υποβολής
δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης (Πόθεν
Έσχες). Σύμφωνα με
απόφαση του Συντονι
στη Ελέγχων, παρατείνε
και κατ' εξαίρεση μέχρι
την 1η Ιουλίου 2024 η
προθεσμία για την
καταχώριση και οριστικοποίηση των ετήσιων
καταστάσεων υπόχρεων
προσώπων πόθεν
έσχες, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων, των
εν διαστάσει συζύγων ή
των προσώπων με τα
οποία έχει συναφθεί
σύμφωνο συμβίωσης. Οι
εν λόγω καταστάσεις
συντάσσονται και υποβάλλονται από τον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα
διοίκησης του φορέα
στον οποίο υπάγονται ή
από τον οποίο επο
πτεύονται, ενώ επισημαίνεται ότι η μη ύπα
ρξη υπόχρεων πρέπει να
δηλώνεται ηλεκτρονικά
με την οριστικοποίηση
μηδενικής κατάστασης.
Το νυχτερινό
τιμολόγιο
γίνεται...
μεσημεριανό
Πακέτο παρεμβάσεων που
αποσκοπεί στη μείωση του
κόστους της ηλεκτρικής ενέρ
γειας με την εφαρμογή
κινήτρων για μεταφορά της
κατανάλωσης τις ώρες που
μεγιστοποιείται η παραγωγή
των ανανεώσιμων πηγών,
οπότε οι τιμές στη χονδρική
του ρεύματος φθάνουν
ακόμη και στο μηδέν, προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όπως
αναφέρει αρμόδιος παράγοντας του ΥΠΕΝ, οι παρεμβά
σεις προβλέπεται να τεθούν
σε εφαρμογή το φθινόπωρο
και αφορούν δύο κατηγορίες
καταναλωτών:
Περί το 1,5 εκατ. οικιακούς
καταναλωτές που έχουν
διζωνικό μετρητή κατανάλωσης (το γνωστό ως "νυχτερινό" μετρητή) που παρέχει τη
δυνατότητα εφαρμογής δύο
διαφορετικών τιμολογίων στη
διάρκεια του 24ώρου. Το μει
ωμένο τιμολόγιο εφαρμόζεται
από ετών κυρίως τις νυχτερι
νές ώρες αλλά και εποχιακά
το μεσημέρι. Με τα μέτρα
που προωθούνται η χαμηλή
χρέωση θα εφαρμόζεται τις
ώρες που υπάρχει υπερβάλ
λουσα παραγωγή από τις
ΑΠΕ (π.χ. τα μεσημέρια όταν
μεγιστοποιείται η παραγωγή
των φωτοβολταϊκών) ώστε
να υπάρχει κίνητρο για τους
καταναλωτές να μεταφέρουν
τα φορτία στις περιόδους
αυτές.
Created by Universal Document Converter