Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014- Αρ. φύλλου 9832 Έτος 42ο, 0,50 ΕΥΡΩ - Ο ΝΑΣΙΟΝΑΣ 4, 67100 ΞΑΝΘΗΣ 2341021917
http://www.agoras e-malagonasxani anal.com - Τακτικό μέλος της ΕΠΤΕ ΚΩΔ. ΕΛΤΑ 1858
Συνέντευξη
εφ' όλης της ύλης
του πρώην πρύτανη
του ΔΠΘ
Ευάγελλου Γαλούση
Κανένας δε δείχνει να θυμάται
τον εθνικό ρόλο του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης
"Γιατί, κύριε πρύτανη, αγαπητέ Φώτη, δέχτηκες
με δόλωμα την επέκταση του ΔΠΘ και σε άλλες τρεις πόλεις,
να παραβιαστεί το αυτοδιοίκητο του πανεπιστημίου;"
"Πρέπει το ενδιαφέρον να στρέφεται προς τα έξω,
προς το άμεσο περιβάλλον, στην περίπτωση του ΔΠΘ,
στο κοινωνικό περιβάλλον της Θράκης.
Πρέπει να οργανώνονται εκδηλώσεις συνεχώς και από
Εθελοντική Δράση
Καθαρισμού
Περιαστικού Άλσους Ξάνθης
Διασκεδάζω - Καθαρίζω
- Προστατεύω
Ο Δήμος Ξάνθης μέσω
του Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας σε συνεργασία
με τη ΔΕΣΦΑ και τον περι
βαλλοντικό οργανισμό
We4all, διοργανώνει μια
σημαντική εθελοντική δρά
ση καθαρισμού εντός του
περιαστικού Άλσους της
Ξάνθης, το Σάββατο 1 του
νίου 2014 στις 11.00 π.μ.
με σημείο συνάντησης τον
αύλειο χώρο της "ΞΑΝΘΙΠΠΗΣ.
Διασκεδάζω
Καθαρίζω
προστατεύω
ΣΑΒΒΑΤΟ
1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
ΩΡΑ 11:00
Πάρκινγκ ανόητος,
Η δράση θα υποστηριχθεί από την Ομάδα Διάσωσης
& Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων (Ο.Δ.Ι.Α.Κ.) και
την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης, η οποία θα έχει
σε ετοιμότητα όχημα πυρόσβεσης στην περιοχή για
την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων.
Σύλλογοι της περιοχής, καθώς και μεμονωμένοι που
λίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να
παρευρεθούν συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία
του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής στην Ξάνθη μας. Μέσα από τη συμμετοχή και την
ενεργό δράση, όλοι μαζί μπορούμε να οικοδομήσουμε
μια πιο βιώσιμη και καθαρή κοινωνία, προστατεύοντας
το περιβάλλον και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής
για όλους
Μαζί για το Περιβάλλον:
Ο Δήμος Ξάνθης και οι νεοι
ενώνουν τις δυνάμεις τους
στο "Λούνα Παρκ
Ανακύκλωσης!
ΛΟΥΝΑ
Ανακύκλωσης
σελίδα 7
κοινού με άλλους φορείς (δήμους, περιφέρεια, συλλόγους" | Στο πλαίσιο ειδικών δράσεων
"Υπήρχε πρόβλεψη για συνεργασία και ενίσχυση του Δ΄ΣΣ
με υπολογιστικό σύστημα που δεν είχε
κανένα πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Ποιός το σταμάτησε,
ποιος το αχρήστευσε; Ελέγχθηκε κανείς;"
σελίδες 4,5
Πανελλήνιες 2024:
10 χρήσιμες
συμβουλές
για τους
υποψήφιους
σελίδα 11
για την καταπολέμηση
της διάδοσης των ναρκωτικών
συνελήφθησαν έντεκα άτομα
σε περιοχές
της Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης
Στο πλαίσιο
στοχευμένων
δράσεων για
την καταπολέ
μηση της δια
δοσης των
ναρκωτικών,
συνελήφθη
σαν κατά το
χρονικό διά
στημα από 22 έως και 27 Μαΐου σε περιοχές της Ανα
τολικής Μακεδονίας και Θράκης, από αστυνομικούς
των Διευθύνσεων Αστυνομίας Καβάλας, Αλεξανδρού
πόλης, Ξάνθης, Δράμας και Ορεστιάδας, δέκα ημεδα
ποί και ένας αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχημα
τίσθηκαν έντεκα ξεχωριστές δικογραφίες για παραβά
σεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων,
ουσιών.
σελίδα 14

Τελευταία νέα από την εφημερίδα