Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Οι
ηλεκτρολέβητες
της Κοζάνης και
οι ενεργειακές
κοινότητες
της Δυτικής
Μακεδονίας που
διαμαρτύρονται

σελ ~ 24

Καταγγελία για
την βεβήλωση
της μαρμάρινης
πλάκας προς
τιμήν του Νίκου
Πλακοπίτη

σελ ~ 4

Οι περιοχές της
Ελλάδας με τις
περισσότερες
καταθέσεις
- Μείωση πλούτου
μόνο στη Δυτική
Μακεδονία

σελ ~ 5

Άλλο ένα πρόστιμο
από το Δήμο Κοζάνης
σε ιδιοκτήτη ζώου
συντροφιάς

σελ ~ 4

Τοποθετούνται ηλεκτρονικά
συστήματα επιτήρησης
τροχαίων παραβάσεων στην
Υψηλή Γέφυρα Σερβίων

σελ - 3

τιμή 0,50 €

Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8202

Αρ. φύλλου

Μιχάλης Γεράνης από Κοζάνη: Το σχέδιο
αξιοποίησης των υπολειμμάτων των
απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία
προχωράει - Ήρθε η ώρα το εργοστάσιο να
δώσει φτηνή ενέργεια στις τοπικές κοινωνίες
σελ ~ 3

Γιάννης Μητλιάγκας
από Εκθεσιακό Κέντρο:
Πολλοί μικροί επενδυτές
χωρίς όρους σύνδεσης
- Τι δείχνουν τα στοιχεία
του μητρώου

σελ ~ 2

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Γιώργος Αμανατίδης: Να καλυφθεί
από το κράτος η ιδία συμμετοχή για
την σύνδεση των τηλεθερμάνσεων
στο διασυνδεδεμένο σύστημα
- Παναγιώτης Πλακεντάς:
Δεν αποφασίσαμε εμείς την
απολιγντοποίηση. Κάποιος
πρέπει να αναλάβει το κόστος