Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.734
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
TPITH 28 MAÏOY 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Η ΤΙΜΗ 0,90 €
Αναβαθμίζεται ενεργειακά
το Ξενία
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΑ»
Στο πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθ
μισης δημοσίων κτηρίων «Ηλέκτρα» του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει
ας εντάχθηκαν δύο κτήρια ιδιοκτησίας
ή χρήσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με
συνολική δημόσια δαπάνη 937.412,51€,
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
Πρόκειται για τους παρακάτω χώρους:
1. Ξενία - Ξενώνες (από ενεργειακή κλά
ση Δ σε Α) 307.056 ευρώ.
2. Ξενία - Εκθεσιακός χώρος (Από ενεργειακή κλάση Γ σε Α+) 83.853 ευρώ (με
70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα
«Ηλέκτρα».
Σελ. 3
Καθοριστικός ο ρόλος των φαρμακοποιών
στην πρόληψη ασθενειών
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματ
τίζει το φαρμακείο στην πρωτοβάθμια
φροντίδα υγείας, αλλά και στον νέο του
ρόλο των φαρμακοποιών αναφορικά με
την πρόληψη ασθενειών, αναφέρθηκαν
οι φαρμακοποιοί στη διάρκεια των εργασιών του 16ου Παγκρήτιου Φαρμακευτι
κού Συνεδρίου με θέμα «Φαρμακείο: Βασικός πυλώνας πρωτοβάθμιας υγείας»,
που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και
την Κυριακή στο ξενοδοχείο Theartemis
στο Ρέθυμνο. Τα μέλη του κλάδου μίλησαν για τη συστηματική παρουσία των
φαρμακοποιών...
Σελ. 3
- Συνέδριο
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
μια συναρμολογούμενων το
Μες Αναλυτικές τεχνικές
rphology)
Καθοριστική
παράμετρος
η πρόληψη για
τα καρδιαγγειακά
νοσήματα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΠΡΟΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥΣ
Ξεκίνησαν
5 ΣΕΛ.
οι εγγραφές στους
βρεφονηπιακούς,
παιδικούς
σταθμούς και τα
ΚΔΑΠ του δήμου
Ρεθύμνης
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΝΤΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ
Ψηλά στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων
τουριστών η Ελλάδα
Στην πρώτη πεντάδα των κορυφαίων τουριστικών προορισμών βρίσκε
ται η Ελλάδα με μερίδιο 6,3%.
Ειδικότερα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στις προτιμήσεις
των ευρωπαϊκών επισκεπτών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (European Travel Commission
- ETC), μετά τις Ιταλία (8,4%), Ισπανία
(8,1%) και Γαλλία (7,1%), με τις τέσσε
ρις χώρες να συγκεντρώνουν μερίδιο
30%. Την πεντάδα συμπληρώνει η Γερμανία με μερίδιο 5,4%, ενώ ακολουθούν Πορτογαλία, Κροατία, Αυστρία,
Ηνωμένο Βασίλειο και Τουρκία.
Όπως αποτυπώνεται στη σχετική έρευ
να, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη
θέση με ποσοστό 17% σε ό,τι αφορά τους
επαναλαμβανόμενους τουρίστες και κατ
τατάσσεται μετά την Ισπανία με ποσοστό
20%. Την ίδια στιγμή, η χώρα μας αναμένεται να υποδεχτεί το μεγαλύτερο ποσοστο Ευρωπαίων ταξιδιωτών (27%) που θα
την επισκεφθούν για πρώτη φορά το διάστημα Μαΐου - Οκτωβρίου, με την Πορτογαλία να ακολουθεί στο 24% και την Κροατία να έπεται (23%).
Σε ό,τι αφορά τις επιμέρους αγορές, η
Ελλάδα με μερίδιο 5% βρίσκεται στην πέμπτη θέση των Αυστριακών ταξιδιωτών
που σκοπεύουν τους προσεχείς μήνες να
επισκεφθούν τη χώρα. Στην πρώτη θέση
με μερίδιο 12% κατατάσσεται η Ιταλία και
ακολουθούν Γερμανία, Γαλλία, Κροατία.
Με μερίδιο 7% η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη θέση στις προτιμήσεις των
Βρετανών τουριστών και έπεται της Ισπανίας (14%) και της Ιταλίας (8%). Στη δεύ
τερη θέση βρίσκεται ως προς τα σχέδια
Κατέχει τη δεύτερη θέση σε ό,τι αφορά τους επαναλαμβανόμενους
επισκέπτες
των Γάλλων ταξιδιωτών, με μερίδιο 9%,
ενώ στην πέμπτη θέση με μερίδιο 5% και
τατάσσεται σε ό,τι αφορά τα ταξιδιωτικά
σχέδια των Γερμανών τουριστών.
Σταθερά στην τρίτη θέση βρίσκεται η
Ελλάδα στις προτιμήσεις των Ιταλών ταξιδιωτών με μερίδιο 7%, ενώ με το ίδιο με
ρίδιο καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση σε
ό,τι έχει να κάνει με τα πλάνα των Πολω
νών τουριστών.
Τέλος, η χώρα μας με μερίδιο 5% και
ταλαμβάνει την τέταρτη θέση στην αντίστοιχη κατάταξη των Ελβετών.
Σημειώνεται, πάντως, ότι η Ελλάδα είναι απούσα από την πεντάδα των αγαπημένων προορισμών στους οποίους θα τα
ξιδέψουν προσεχώς οι Βέλγοι, οι Ολλαν
δοί και οι Ισπανοί.
Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα, το 75%
των Ευρωπαίων προτίθενται να ταξιδέ
ψουν μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου, που
σοστό που αντικατοπτρίζει μια αύξηση
τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Το 37% των ερωτηθέντων σκοπεύει να
πραγματοποιήσει ένα μόνο ταξίδι και το
57% προγραμματίζει δύο ή περισσότε
ρες αποδράσεις κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου. Προορισμούς της
Νότιας Ευρώπης προτιμά το 43% των ταξιδιωτών, με την Ιταλία και την Ισπανία να
βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας.
Το ενδιαφέρον των τουριστών για τα
ξίδια αναψυχής έχει ενισχυθεί κατά 5 που
σοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εν τω μετα
ξύ, το 28% των ταξιδιωτών σχεδιάζει να
κάνει road trip και το 13% επιλέγει πιο φιλικά προς το περιβάλλον ταξίδια με τρένο ή λεωφορείο.
Η αποφασιστικότητα των Ευρωπαίων
να ταξιδέψουν τους προσεχείς μήνες σε
συνδυασμό με την επιθυμία τους για δι
ακοπές χαμηλού κόστους αντανακλάται
στις προκρατήσεις. Περίπου το 52% των
Ευρωπαίων έχει ήδη κλείσει πλήρως ή εν
μέρει το επερχόμενο ταξίδι τους.
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα το 36%
των τουριστών επιλέγει διακοπές 4-6 διανυκτερεύσεων, με το 26% να προτιμά
πακέτα 7-9 διανυκτερεύσεων και το 21%
να επιλέγει περισσότερες από 10 διανυ
κτερεύσεις. Ο ταξιδιωτικός προϋπολογι
σμός παρέμεινε σταθερός σε σύγκριση
με ένα χρόνο πριν, με το 42% των ερωτη
θέντων να σχεδιάζει να ξοδέψει έως και
1.000 ευρώ ανά άτομο στο επόμενο ταξίδι του, καλύπτοντας τόσο τα έξοδα διαμονής, όσο και τα έξοδα μεταφοράς. Βασική προτεραιότητα των Ευρωπαίων είναι το αίσθημα ασφάλειας, με τις γεωπολιτικές εντάσεις, τα ακραία κλιματικά
φαινόμενα και την οικονομική αβεβαι
ότητα να διαδραματίζουν καθοριστικό
ρόλο στη λήψη αποφάσεων των ταξιδιω
τών. Το αίσθημα ασφάλειας είναι το νούμερο ένα κριτήριο κατά την επιλογή ενός
προορισμού (16%), ακολουθούν οι καιρι
κές συνθήκες (13%) και έπονται οι ελκυ
στικές προσφορές (11%), το φιλόξενο περιβάλλον (9%) και το χαμηλότερο κόστος
ζωής στον προορισμό (8%).
Μάλιστα, παρά την έντονη επιθυμία να
ταξιδέψουν, το 22% των Ευρωπαίων ανησυχεί για την περαιτέρω αύξηση του κόστους ενός ταξιδιού και το 17% για την
προσωπική οικονομική του κατάσταση.
3 ΣΕΛ.
Προοπτικές
επέκτασης της
τουριστικής σεζόν
μέσα από τον
συνεδριακό
τουρισμό
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ
Η ΑΙΘΟΥΣΑ 700 ΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΟ THEARTEMIS PALACE
4 ΣΕΛ.
Λαμπρός εορτασμός
για τη Μάχη της Κρήτης
στο Ρέθυμνο
ΚΟΡΥΦΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ
ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Κορυφώθηκαν την Κυριακή στη Σχο
λή Δοκίμων Αστυφυλάκων οι εκδηλώ
σεις εορτασμού της 83η Επετείου για τη
Μάχη της Κρήτης στο Ρέθυμνο.
Με την παρουσία του υφυπουργού
Εθνικής Άμυνας κ. Γιάνννη Κεφαλογιάννη, ως εκπροσώπου της κυβέρνησης και
του γενικού περιφερειακού αστυνομι
κού διευθυντή Κρήτης Υποστρατήγου κ.
CENTRAL
103.3 FM
Νέο ραδιόφωνο στο Ρέθυμνο
CRETA
Νικολάου Σπυριδάκη, ως εκπροσώπου
του Σώματος της
Ελληνικής Αστυνο
μίας, πραγματοποιήθηκαν το πρωί στο
Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύ
μνου και σε συνεργασία με τη Αντιπερι
φέρεια Ρεθύμνου, οι εκδηλώσεις για τον
εορτασμό της 83ης επετείου της Μάχης
της Κρήτης.
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9 απέναντι από τον Εγκέφαλο
Τηλ. 28310 25004 & 6944313002
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
& ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Σε πολύ προσιτές τιμές!
Ερευνητές του ITE ταυτοποιούν τους
18 εκτελεσθέντες αμάχους του
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τα ευρήματα πρωτοποριακής, σε εθνι
κό επίπεδο, έρευνας που διεξήχθη από
το Εργαστήριο Παλαιογονιδιωματικής
και Εξελικτικής Γενετικής του Ινστιτού
του Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογί
ας και Έρευνας (ΙΤΕ), για την ταυτοποί
ηση 18 αμάχων κατοίκων του χωριού
Άδελε (Ρέθυμνο) που εκτελέστηκαν στις
2 Ιουνίου του 1941, με την εφαρμογή τεχνικών αρχαίου DNA και γονιδιωματι
κής ανάλυσης, δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό
Κυκλοφοριακή ανάσα
στη Αγία Γαλήνη
με τη δημιουργία δύο
δημοτικών χώρων
στάθμευσης
4 ΣΕΛ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
Μαστολόγος-Χειρουργός Μαστού
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξετάζει κατόπιν ραντεβού
στην κλινική ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
028310-53700
www.drdimitrakakis.gr
19 ΣΕΛ.
Super
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Parke
Forensic Science International: Genetics,
με τίτλο: «Identification of the 18 World
War II Executed Citizens of Adele,
Rethymnon, Crete Using an Ancient DNA
Approach and Low Coverage Genomes».
Το εργαστήριο Παλαιογονιδιωματικής
και Εξελικτικής Γενετικής έχει ως αντικείμενο τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμο
σμένης έρευνας στο πεδίο της ανάλυσης
αρχαίων γονιδιωμάτων.
Το κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δημοκρατίας 17, Τηλ. 28310 25560
2ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Α. Βελουχιώτη 31, Τηλ. 28310 21258
3ο κατ/μα: ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ Τηλ. 28310 20141
4ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Γερακάρη 3, Τηλ. 28310 53440
5ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δρουλίσκου 2 & Χορτάτζη γωνία. Τηλ. 28310 27555
6ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Κριάρη & Παπαδογιάννη γωνία
Το κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Χατζημιχάλη Γιάνναρη 4
Μόνο στην τοπική, αγαπημένη σας αλυσίδα Super Market!
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΧΥΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΟΜΟΝΤΟΡΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
μόνος
ΠΕΠΟΝΙΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Orgel Lusel Oppel Op
μόνος
ΜΕΒΓΑΛ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ)
SKIP ΣΚΟΝΗ 50-52μες.
ΜΩΡΟΜΙΛΑ
CALMING
μόνος
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 29/05
COCA COLA
6X330ml
NESTLE AHM/KA (FITNESS-KIT
KAT-LION-CRUNCH-NESQUIK)
Baby Care
LOVO GRATIS
2,99€
ADAPETH AENEAN
Active Clean
1,99€
ΣΑΜΠΟΥΑΝ ULTREX | ALWAYS PLATINUM VP | SANI
PANTS-LADY | FAIRY (ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ & CAPS)
EYPHKA-TOPINE
ALWAYS ULTRA ΣΕΡΒ/ΚΙΑ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ)
LENOR | BABYLINO SENSITIVE-PANTS
Η καλύτερη ποιότητα στις πιο προσιτές τιμές
ΥΓΡΟ 46-52μες.
Pants

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Φάρος Παιδείας η Μονή του Αγίου Πνεύματος στον Κισσό
  Φάρος Παιδείας η Μονή του Αγίου Πνεύματος στον Κισσό που έχει αναδείξει η πένα επιφανών ερευνητών και λογίων του τόπου μας. Από τον εκλεκτό εκπαιδευτικό και συγγραφέα κ. Γιώργο Τσιγδινό έχουμε μια εξαιρετική και εμπεριστατωμένη μελέτη που φωτίζει κάθε πλευρά της μακραίωνης ιστορίας του ευλογημένου αυτού χώρου. Ασχολήθηκε όμως με ιδιαίτερο ζήλο ο αείμνηστος Μιχαήλ Μυρ. Source
 • Σχεδιασμός ολικής ανακαίνισης των φοιτητικών κατοικιών στου Γάλλου
  Σε πλήρη εξέλιξη είναι ο σχεδιασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ριζική ανακαίνιση των υφιστάμενων φοιτητικών κατοικιών στου Γάλλου. Πρόκειται για τα 143 δωμάτια, στα οποία πέρυσι έγιναν κάποιες εργασίες, ωστόσο η διοίκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεννόηση με το υπουργείο Παιδείας διεκδικεί το ποσό του 1.55 εκ. ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει σε εργασίες ολικής ανακαίνισης... Source
 • «Θέλουμε να μπει τάξη στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου»
  Την έκδηλη αγωνία του και τη ανησυχία του για την κατάσταση και την εικόνα που επικρατεί στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, μεταφέρει ο πρόεδρος του Σωματείου Εστίασης και Αναψυχής Μιχάλης Χάσικος, μιλώντας στα «Ρ.Ν.», κάνοντας λόγο για μια πόλη σε αταξία, χωρίς κανένα έλεγχο, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις αυθαίρετες καταλήψεις τραπεζοκαθισμάτων και παντός είδους εμπορευμάτων, αλλά και τη γενικότερη... Source
 • Πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων παλιάς πόλης
  Αναζητήσαμε από την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Ρεθύμνου και δημοσιεύουμε το Πρόγραμμα Αποκομιδής απορριμμάτων που εφαρμόζεται στην παλιά πόλη, αφού πολλοί κάτοικοι δεν είναι ενημερωμένοι γiα το τι ακριβώς ισχύει και ποιες ώρες περνά το μικρό απορριμματοφόρο. Το πρόγραμμα λοιπόν της αποκομιδής των απορριμμάτων στην παλιά πόλη περιλαμβάνει ατομικούς μπλε και πράσινους ατομικούς κάδους συλλογής... Source
 • Μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατέθεσε ο δήμαρχος Φαιστού για τις απώλειες νερού στο φράγμα Φανερωμένης
  Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τις ποσότητες νερού που χάθηκαν από το φράγμα της Φανερωμένης, κατέθεσε ο δήμαρχος Φαιστού Γρηγόρης Νικολιδάκης. Ο δήμαρχος μαζί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης του φράγματος μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα, κατέθεσαν τη μήνυση και παρέδωσαν φωτογραφικό υλικό με αγωγούς από τους οποίους μεταφέρεται παράνομα νερό, και μάλιστα σε περίοδο αυστηρών απαγορεύσεων. Source