Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

Μ.Ε.Τ. 230143

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5843 - ÅÔÏÓ 21ï

TΡΙΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2024

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Μέτρα πυροπροστασίας...
• Νέος κανονισμός
πυροπροστασίας Ποια μέτρα πυρασφάλειας πρέπει να
πάρουν 1 εκατ. ιδιοκτήτες
• Αφορά όσους
έχουν ακίνητο κοντά
σε δάσος ή άλσος,
ακόμα και μέσα σε
πόλεις ή χωριά
• Στις 31 Μαΐου
λήγει η προθεσμία

Πολιτική

s

Πολιτική

Δήλωση του Δημάρχου Καρδίτσας

Επιστολή Κουρέτα
στην Αποκεντρωμένη

• κ. Β. Τσιάκου για την
Αναγέννηση Καρδίτσας

• για τη μονάδα οστρακοκαλλιέργειας

s

Óåë. 3

Óåë. 13

Κοινωνική Δράση

Ψηφιακή πλατφόρμα
• για τα
ακαθάριστα
οικόπεδα

s

s

Óåë. 5

Óåë. 3

• «Καθαρισμός
Ακτής, Πλαζ
ΕΟΤ»

s

Óåë. 21

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr