Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
27-05-2024⚫
- ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑΜΕΡΙ
ΑΦΗΝΩΡ,
ESTIA
Δευτέρα
27 Μαΐου 2024
Ἑλλαδίου ἱερομάρτ. Ιωάννου ὁμολογητοῦ τοῦ Ρώσσου
Σελήνης Πρῶτο Τέταρτο | Άν. ἡλίου 6.06' - Δ. ἡλίου 8.39
ΑΤΤΙΚΗ. Λίγες νεφώσεις. Ἀσθενεῖς ἄνεμοι. Θερμ. 18 ἕως 28 βαθμούς.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Πρόσκαιρες νεφώσεις. Θερμ. 15 έως 26 βαθμούς.
Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία
Αριθμ. φύλ. 42859
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στο Βερολίνο –Ἕξι μήνες μετά τά ἐπεισόδια στου Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις,
ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας
ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ μετά τά ἐπεισόδια
στοῦ Ρέντη, κατά τά ὁποῖα σκοτώθηκε ὁ ἀστυνομικός Γιώργος Λυγγερίδης, ἡ ὀπαδική βία ἐξευτελί
ζει, κάνει ρεζίλι τήν χώρα διεθνῶς!
Οἱ συμπλοκές ὀπαδῶν ἑλληνικῶν
ὁμάδων –σε συνεργασία καί μέ
Σέρβους– προχθές στο Βερολίνο
δείχνουν ὅτι ἡ ρίζα τοῦ προβλήματος παραμένει ἐνεργή. Τα μέτρα
πού ἐξηγγέλθησαν μετά τα τραγικά
γεγονότα καί τούς ἀλλεπαλλήλους
θανάτους (να θυμίσουμε ὅτι εἶχαν
προηγηθεῖ οἱ δολοφονίες τοῦ Ἄλκη
Καμπανοῦ στήν Θεσσαλονίκη και
τοῦ Μιχάλη Κατσουρῆ στην Νέα
Φιλαδέλφεια), οὐδόλως κατέστειλαν τό πρόβλημα.
Αὐτήν τήν στιγμή ἀποδεικνύεται ὅτι ἔχουν ἀποτύχει παταγωδώς.
Ἄμβλυναν τίς ἐπιπτώσεις του ἐντός
Ἑλλάδος, καί οἱ ὀργανωμένοι οπαδοί μετέφεραν τήν δράση τους στό
ἐξωτερικό. Ἔχουν γίνει δηλαδή τά
πράγματα πολύ χειρότερα. Γινόμεθα θέμα γιά τά διεθνῆ μέσα ἐνημε
ρώσεως τά ὁποῖα ἀναμεταδίδουν τίς
ὀργανωμένες κινήσεις τῶν Ἑλλήνων ὀπαδῶν σέ μιά ξένη πρωτεύου
σα, τίς συμπλοκές, καί τά ἐπεισόδια, καί τήν μεταφορά 123 ἀτόμων
(12 σε σοβαρή κατάσταση) στα νο
σοκομεῖα. Καί δέν ἀντανακλοῦν
στίς ὁμάδες οἱ ἐντυπώσεις ἀπό
αὐτές τίς τραγικές εἰκόνες. Ἀντανακλοῦν στήν Ἑλλάδα. Στην Ελλά
δα, ἡ ὁποία ἀποδεικνύεται ἀνίκανη
νὰ ἐλέγξει ἕνα ὀξύτατο κοινωνικό
πρόβλημα, τό ὁποῖο σέ ἄλλες χώρες
ἀντιμετωπίσθηκε.Ἴσως ἐκεῖ οἱ κυβερνήσεις ἀπεδείχθησαν πιό ἀποφασιστικές ἀπέναντι στούς «παράγοντες» πού κατευθύνουν τους
ὀργανωμένους οπαδούς...
Τοῦρκος
γκιουλενιστής ἔβαζε
φωτιές στο Αἰγάλεω
ΤΟΝ ΡΟΛΟ της Τουρκίας σέ ἐμπρησμούς δασῶν, κυρίως σε παραμεθόριες
περιοχές καί τουριστικά νησιά, ἔχει ἀναδείξει με δημοσιεύματα ἡ «Εστία», αὐτήν
τήν φορά ὅμως οἱ ἀποδείξεις εἶναι ἀκράδαντες. Ἕνας Τοῦρκος, ἡλικίας 33 ἐτῶν, ὁ
ὁποῖος εἶχε κάνει αἴτηση γιά κάρτα ἀσύ
λου ἰσχυριζόμενος ὅτι στην χώρα του
κινδύνευε λόγῳ τοῦ ὅτι εἶναι ὀπαδός τοῦ
Γκιουλέν, ὁρκισμένου ἐχθροῦ τοῦ Ἐρντογάν, συνελήφθη γιά τίς πυρκαϊές πού
Συνέχεια στην σελ. 4
Σύγχυσις ἀπό τήν πρόταση
Σούνακ γιά ὑποχρεωτική
στρατιωτική θητεία
Λεπτομέρειες στην σελ. 5
Ἔτσι ἐνῷ ὁ τελικός τοῦ Κυπέλλου Ελλάδος διεξήχθη «μετά φόβου Θεοῦ» στον Βόλο κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, σέ ἄλλες εὐρωπαϊ
κές χῶρες γίνονται κανονικά μέ χιλιάδες φιλάθλων στα γήπεδα καί
χωρίς «νά ἀνοίξει ρουθούνι». Τήν
ἴδια στιγμή, οἱ Ἕλληνες ὀργανωμένοι οπαδοί μετέφεραν τήν δράση
τους στο final 4 του Βερολίνου. Τό
γεγονός δέ ὅτι ἐνήργησαν σε συ
νεργασία μέ Σέρβους οπαδούς τοῦ
«Ερυθροῦ Ἀστέρος» δεικνύει ὅτι
οἱ ὀργανώσεις τους εἶναι πλέον πολυπλόκαμες και πλέον ἐπικίνδυνες
ἀπό ὅ,τι θά μπορούσαμε νά ὑποθέ
σουμε. Να θυμίσουμε ὅτι ἀντιστοίχως στήν Ἑλλάδα εἶχαν ἔλθει ὀργανωμένοι Κροᾶτες ὀπαδοί πού εἶχαν
δράσει σε συνεργασία μέ ὀπαδούς
τοῦ Παναθηναϊκοῦ.
Προχθές τά ἐπεισόδια ἐσημειώθησαν σε δύο σημεῖα. Ἔξω ἀπό ξενοδοχεῖο στο προάστιο τοῦ Βερολίνου Σπάνταου καί στόν σιδηροδρομικό σταθμό Prenzlauer Allee
ὁ ὁποῖος ἔκλεισε ἐπί πολλές ὧρες
καί ὅπου ἦταν προφανές ὅτι οἱ «ἐπιτιθέμενοι» ἐκινοῦντο βάσει σχεδίου. Πού σημαίνει ὅτι οἱ ὀργανώσεις
ὀπαδῶν παραμένουν ἐνεργές καί
δραστήριες. Επεισόδια εἶχαν σημειωθεῖ καί τήν Παρασκευή ανάμεσα σε οπαδούς του Παναθηναϊ
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα
μέρα. Τήν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Τήν
πτώση τῆς χιλιετούς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Ωστόσο, συμβαίνουν πράγματα στην πατρίδα
μας, πού μᾶς πείθουν ὅτι ἡ ἅλωση συμβαίνει πλέον
ἐντός μας. Ὅτι ἔχει μετακομίσει στο ἔδαφός μας.
Ὡς ἅλωση φρονήματος, ὡς ἅλωση ταυτότητας, ὡς
ἅλωση ἀξιοπρέπειας.
Παρακολουθοῦσα προχθές σε μεταμεσονύκτια
ἐκπομπή της ΕΡΤ τήν πολλοστή κραυγή αγωνίας
πού ἐξέπεμψε ὁ σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής,
ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ ἀπό τό 2021 νά συγκεντρώσει τά κεφάλαια πού ἀπαιτοῦνται γιά τά γυρίσματα
μιᾶς ταινίας πού θά ἀφιερωθεῖ στόν πρώτο Κυβερνήτη τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους, τόν Ιωάννη Καποδίστρια. Στήν ζωή καί στό ἔργο του. Τό ἐξευτελισμέ
νο ἑλληνικό Κράτος πού ὡς Υπουργείο Πολιτι
σμοῦ χρηματοδοτεῖ καί τήν τελευταία ἀηδία κάθε ἀνοήτου, δυστυχῶς ἀπαξίωσε νά δώσει καί ἕνα
εὐρώ γιά τό φιλόδοξο ἐγχείρημα τοῦ Σμαραγδή.
Ἀλλά καί οἱ εὐεργέτες πού ἀφανῶς πλησίασαν
τόν Σμαραγδή γιά νά τόν βοηθήσουν δέχονται
ἀπειλές ἀπό ...δοξασμένα κέντρα ναινέκων, πώς
ἄν τό πράξουν καί διανοηθοῦν νά τόν βοηθήσουν,
θά χαρακτηρισθοῦν ...ρωσσόφιλοι καί θά ἔχουν
προβλήματα μέ τίς ἐπιχειρήσεις τους!!! Εἶναι προφανές τί συμβαίνει. Κάποιοι φοβοῦνται. Φοβοῦνται
πολύ μήν τυχόν καί γίνει γνωστό στις μάζες ποιοἱ πάτρωνες ἔδωσαν τήν ἐντολή δολοφονίας τοῦ
Καποδίστρια. Γιατί ὅπως θά ἀποκαλυφθεῖ, ἡ ἐντολή αὐτή εἶναι τό σταθερό μοτίβο πού ἐπικράτησε γιά ὅλους τούς ἀνεξάρτητους πολιτικούς μας
ἡγέτες καθ' ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἐλευθέρου βίου μας. Ἐπί 203 ὁλόκληρα χρόνια! Διαρκῶς στεφανώνονται καί προάγονται οἱ δοῦλοι πού προδίδουν
τήν Ἑλλάδα καί συνεχῶς κυνηγιοῦνται τά ἐλεύ
θερα πνεύματα πού ἀγαποῦν τήν Ἑλλάδα. Ὁ Καποδίστριας δέν ἦταν ρωσσόφιλος. Ἔφτιαξε τό Σύνταγμα τῆς Ἑλβετίας, ἐπέδρασε δημιουργικά στην
πολιτική ζωή της Γαλλίας, ξεκαθάρισε στον Τσά
ρο τί θά κάνει ἄν συγκρουστοῦν τά ἑλληνικά ἐθνι
κά συμφέροντα μέ τά ρωσσικά. Θά ὑπερασπιστεί
τά πρώτα.
Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια εἶναι πώς ήταν
ἐλεύθερος καί πατριώτης. Δέν ἦταν δεδομένος.
Καί οἱ μή δεδομένοι ἀπαγορεύεται νά γίνονται
πρότυπα γιά τήν νεώτερη γενιά μέσα ἀπό τήν μετ
γάλη ὀθόνη. Ἐπικίνδυνο! Οἱ καιροί ἀπαιτοῦν ὑπάκουους ἡγέτες πού νά ἐκτελοῦν τίς ἐντολές τῶν
ξένων κέντρων χωρίς νά ρωτᾶνε καί πολλά!
Ὁ Σμαραγδῆς σέ μιά ἐλεγχόμενη ἔκρηξη θυμοῦ
εἶπε σέ αὐτή τήν συνέντευξη πώς «καί νά μέ σκο
τώσουν ἔχω βρεῖ αὐτόν πού θά γυρίσει την ταινία!»
Συνέχεια στην σελ. 3
κοῦ, καί τῆς Φενέρ ἔξω ἀπό γήπεδο.
Προφανῶς ἡ Ἑλληνική Αστυνομία ἔχει ἀκριβῆ εἰκόνα τῆς καταστάσεως. Τό γεγονός ὅτι γνωρίζει
ὅτι ἡ δρᾶσις τῶν ὀργανώσεων πού
κατευθύνουν τούς οπαδούς συνεχίζεται κανονικῶς, τεκμαίρεται ἀπό
το γεγονός, ὅτι ἀνώτατος παράγων
ἀνέφερε ἀνεπισήμως ὅτι εἶχε ἐνημερωθεῖ ἡ γερμανική πλευρά. Εἶπε
συγκεκριμένως: «Τούς εἴχαμε ἐνημερώσει ἐγγράφως καί γιά τόν ἀριθ
μό τῶν φιλάθλων πού θα φτάσουν
ἐκεῖ καί γιά τήν ποιότητα τῶν φιλάθλων αὐτῶν. Τό ἱστορικό τους
στην χώρα μας δηλαδή. Ἄν καί δέν
συνηθίζεται νά τό προτείνουμε,
τούς εἴχαμε ὑποβάλει ἐρώτηση,
πεῖτέ μας ἄν χρειάζεστε συνδρο
μή δικῶν μας ἀστυνομικῶν ἐκεῖ γιά
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Εὕρεσις ὀστοῦ θύματος
καταρρίπτει τα περί
μή ἀλλοιώσεως
τοῦ χώρου τῶν Τεμπών
Την Κυριακή 02/06 η
ΕΣΤΙΑ
- παρουσιάζει
(σελ. 3)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
«Ειπέ τη Εκκλησία»
Αυτή την Κυριακή
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ
τον δεύτερο τόμο
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Είπε τὰ Ἐκκλησία
ΕΣΤΙΑ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Ἡ Βένους Ουίλλιαμς, ἡ κορυφαία τεννίστρια
ὅλων τῶν ἐποχῶν, εἶναι μεταξύ τῶν ἐννέα ἀθλητριῶν γιά τίς ὁποῖες ἡ ἑταιρεία παιγνιδιῶν Mattel,
στο πλαίσιο τῆς 65ης επετείου τῆς Barbie, κατεσκεύασε την δική της κούκλα. Οἱ ὑπόλοιπες αθλή
τριες εἶναι οἱ γυμνάστριες Ρεβέκκα Αντράντε καί
Αλέξα Μορένο, οἱ ποδοσφαιρίστριες Μαίρη Φάουλερ καί Κριστίν Σινκλέρ, ἡ πυγμάχος Ἐστέλλ Μόσελλυ, ἡ κολυμβήτρια Φεντερίκα Πελλεγκρίνι, ἡ
αθλήτρια Παρατριάθλου Σουζάνα Ροντρίγκεζ καί
ἡ Πολωνή σπρίντερ στίβου Εὔα Σβόμποντα. «Είναι
τιμή μου νά ἀναγνωρίζομαι ὡς ἕνα πρότυπο τοῦ
ἀθλητισμοῦ καί νά ενώνω τίς δυνάμεις μου μέ τήν
ὁμάδα Barbie για να συνεχίσουμε νά ἐνδυναμώνου
με τήν ἑπόμενη γενιά νεαρών κοριτσιῶν, ὥστε νά
μή σταματούν ποτέ να πιστεύουν στα ὄνειρά τους»
δήλωσε ἡ Ουίλλιαμς.
• Κακό τέλος γιά τόν ἱερέα είχε Θεία Λειτουργία
σέ ἐκκλησία στην Φλόριντα τῶν ΗΠΑ. Κανείς πιο
στός, οὔτε φυσικά ὁ ἴδιος ὁ ἱερεύς Φιντέλ Ροντρί
γκεζ, πίστευαν ὅτι θά καταλήξει με χειροπέδες στο
αστυνομικό τμῆμα στό Σαίντ Κλάουντ γιατί δάγκωσε πιστή, μετά από διαφωνία τους γύρω από
τήν Θεία Κοινωνία! Στον καθολικό ιερέα απηγγέλθησαν κατηγορίες για ξυλοδαρμό. Ὁ Ροντρίγκεζ
ἠρνήθη να δώσει αντίδωρο σέ μιά πιστή, ισχυρι
ζόμενος ὅτι δέν ἔχει ἀκολουθήσει τα «ἀπαραίτητα
βήματα» για να μπορέσει να μεταλάβει. Ωστόσο, ή
γυναῖκα Ισχυρίστηκε, ἀπό τήν πλευρά της, ὅτι τά
εἶχε κάνει, μέ τόν ἱερέα να εκνευρίζεται καί νά ἐπιχειρεῖ νὰ τῆς βάλει τόν ἄρτο στο στόμα, ἐκείνη νά τόν
σταματᾶ, καί ἐκεῖνος νὰ ἐξαγριώνεται καί νά τήν
δαγκώνει στο χέρι...
Βραβείο Ανδρικῆς
Ἑρμηνείας γιά τήν νέα
ταινία τοῦ Γ. Λάνθιμου
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Λεπτομέρειες στην σελ. 7
Μαζικές επιθέσεις
ἐξαπέλυσαν Χαμάς
καί Χεζμπολλάχ
Τέλ Αβίβ.- Ανατροπή τῆς καταστάσεως μέ τίς προοπτικές για κατάπαυση τοῦ πυρός στην Λωρίδα τῆς Γάζας νά ἀπομακρύνονται ἐπέφεραν οἱ νέες πυραυλικές
ἐπιθέσεις πού ἐξαπέλυσαν ἡ Χαμάς καί ἡ Χεζμπολλάχ στην «καρδιά» τοῦ Ἰσραήλ, τροφοδοτώντας νέο
κύκλο βίας καί συγκρούσεων. Οἱ ἐλπίδες τῆς διεθνοῦς
Συνέχεια στην σελ. 5
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ἡ παρωδία τοῦ Πανθεσσαλικού Σταδίου
Σαν καλός φίλαθλος, πού
λέτε, στήθηκα προχθές στην
τηλεόρασή μου γιά νά δῶ
τρεῖς εὐρωπαϊκούς τελικούς
Κυπέλλου σε Αγγλία, Ελλάδα καί Γερμανία. Μαγεία, να
βλέπεις τελικό μεταξύ τῶν
δύο μεγάλων ὁμάδων τοῦ
Μάντσεστερ Σίτυ ἐναντίον
Γιουνάιτεντ. Οι Κόκκινοι έναντίον τῶν Μπλέ. Όπως συμβαίνει σέ όλα τά μεγάλα καί σοβαρά- λιμάνια του κό
σμου. Λίβερπουλ Έβερτον,
Σίτυ-Γιουνάιτεντ, ΕθνικόςΟλυμπιακός!
Μεγαλεῖο τό Γουέμπλεϋ!
Εκατό χιλιάδες θεατές, ἀπό
πενῆντα ἡ κάθε ομάδα.
Ατμόσφαιρα πού ἀποπνέει
ποδοσφαιρική ὑγεία, άθλητικό πολιτισμό, ὁμάδες πού
κεντοῦν στό χορτάρι. Τό
γήπεδο χαλί από μετάξι, ὁ
ἀγῶνας ὅ,τι καλύτερο μπο
ρεῖς νά φανταστείς. Καί στο
τέλος, ἡ ἀποθέωση τῶν νικητῶν, ὑπό τό χειροκρότημα
τῶν ἡττηθέντων. Πολιτισμός
καί ἀποθέωση τῆς ἀγγλικῆς
πεποιθήσεως ότι «football
it's only a game», ήτοι «τό
ποδόσφαιρο εἶναι ἁπλῶς, ένα
παιγνίδι.»
Βεβαίως χάρηκα που κέρ
δισε ἡ Γιουνάιτεντ, κι ἄς εἶναι
Κόκκινη, ἐνῷ στην Ελλάδα
εἶμαι Μπλέ, μέ τόν Εθνικό,
δηλαδή. Κι ύστερα, γυρίζεις
Συνέχεια στην σελ. 4
ΕΣΤΙΑ
ΕΣΤΙΑΖΩ
Το νέο τεύχος
Κόμμα Κασσελάκη:
Ἡ ἐπιρροή τῆς
ἀμερικανικῆς
κυβέρνησης
καί τῶν ΛΟΑΤΚΙ+
τοῦ Σπύρου Β. Μπαζίνα*
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ του 2023 ή ἱστοσε
λίδα «Πενταπόσταγμα» στήν ἀγγλόφωνη ἔκδοσή της είχε δημοσιεύ
σει ἄρθρο τοῦ Ἄγγλου ἀρθρογρά
φου, ἱστορικοῦ καί πρώην διπλωμάτη
William Mallinson μέ θέμα «The American
Kasselakisation of Greece» («Η αμερι
κανική κασσελακοποίηση τῆς Ἑλλάδος»). Στό ἄρθρο του, ὁ ἀρθρογράφος
Συνέχεια στην σελ. 3