Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΑΣ,
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΪΟΥ 2124- Αρ. φύλλου 9830 Έτος: 420, 0,50 ΕΥΡΩ - 1 ΒΙΟΝΑΣ 4, 47100 ΞΑΝΘΗ 1 2341021917
http://www.agonas.gr [email protected] - TaкTIKÓ Ého ms ETTE KOA. EATA 1858
Η επιχειρηματικότητα
και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων
σε ημερίδα της ΠΑΜΘ στην Καβάλα
Η Περιφέρεια ΑΜΘ
κοντά στις εξελίξεις της
εξωστρέφειας διοργανών
νει ημερίδα με αυτό το
αντικείμενο και την συμμετοχή κορυφαίων εταιριών του κλάδου. Η ημερίδα πραγματοποιείται το
Σαββάτο 25 Μαΐου στο
ξενοδοχείο Lucy της Και
βάλας και η έναρξη των
εργασιών είναι στις 9.30
το πρωί, με πρώτο μέλη.
τή τον Υφυπουργό Εξωτερικών για την Οικονο»
μική Διπλωματία και την
Εξωστρέφεια Κώστα
Φραγκογιάννη,
Στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο
Αντιπεριφερειάρχης. Και
βάλας Θεόδωρος Μαρικά
πουλος και ο θεματικός
Αντιπεριφερειάρχης. Με
θνών Σχέσεων, Διαπερι
φερειακών Συνεργασιών
και Εξωστρέφειας Χάρης
Δαλκίτζης παρουσιάστης
με το πλαίσιο της διοργά
στο του προγράμματος
Elinite, για την συμμετοχή
των γυναικών στα κοινά,
σε συνεργασία με το Δύο
πειο Ελληνίδων και άλο
λους φορείς, επίσης αυτε
χίζουμε με την ημερίδα
Εξωστρέφειας και ακολου
θεί τη Δευτέρα η συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου για πρώτη
φορά εκτός Κομοτηνής,
Επίσης θα ήταν παράλει
γη να μην αναφέρει ότι
στην Καβάλα έγινε η σύν
σκέψη του υπουργού. Με
ταφορών Χρήστου Σταϊ.
κούρα με τον Περιφερειάρι
αποκατάστασή του από το
Π.Ε.Π. ΑΜΘ, η Επιτροπή
Παρακολούθησης και αυτό
είναι ένα πολύ σημαντικό
γεγονός. Ας μείνουμε στην
Ημερίδα Εξωστρέφειας
καθώς με αυτή την εκδή
χη ΑΜΘ Χριστόδουλο Τολωση η Περιφέρεια ΑΜΘ
ψίδη με αντικείμενο όλα
τα μεγάλα έργα της περιφέρειας μας, ενώ τη Δευτές
τα έχουμε προγραμματίσει
συνέντευξη Τύπου για
όλες τις σημαντικές παρεμβάσεις που χρηματοδοτεί η
Περιφέρεια ΑΜΘ στην
Π.Ε. Καβάλας,
Την Τετάρτη και την
προσφέρει σε όλες τις επιχειρήσεις και σε κάθε ενώ
διαφερόμενο την δυνατό
τητα να γίνει κοινωνός
των εξελίξεων και τα συναμιλήσει με στελέχη μεγάλων εταιριών, με σκοπό να
βρεθεί στο επίκεντρο των
οικονομικών εξελίξεων. Οι
επιχειρήσεις της Περιφές
ρειας ΑΜΘ είναι να εργα
λεία για να πετύχουμε
τους στόχους ανάπτυξης
που έχουμε θέσει για να
φύγουμε από τις τελευταί
τις θέσεις κατάταξης προς
όφελος της ίδια της κοιτα
νέας και των πολιτών. Γι'
αυτό στόχος μας είναι να
τους προσφέρουμε όλα
εκείνα τα εφόδια που θα
τους είναι χρήσιμα σε αυτή
την επίμονη και άκρως
ανταγωνιστική προσπά
νωσης καθώς και οι την Πέμπτη, στις 29 και 30 Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ. προς κ. ΥΕΘΑ:
μαντικές συμμετοχές από
μεγάλες επιχειρήσεις.
Ο κ. Μαρκόπουλος
σημείωσε ότι ο φετινός
Μάιος είναι ο μήνας της
Μαίου, φιλοξενούν στην
Καβάλα ένα διήμερο για το
Π.Ε.Π. ΑΜΘ, την πρώτη
ημέρα θα γίνει η παρου
σίαση όλων των μεγάλων
Θεσπίστε
την αποζημίωση
Καβάλας, για την Περί έργων της Καβάλας του της υπερεργασίας
φέρεια ΑΜΘ, καθώς για
πρώτη φορά φιλοξενούν
νται στην πόλη μια σειρά
εκδηλώσεων. «Ξεκινήσαμε
την περασμένη Δευτέρα με
την συνάντηση στο πλαίυλοποιήθηκαν από το σπο
γκεκριμένο χρηματοδοτικό
εργαλείο και τη δεύτερη
μέρα θα συνεδριάσει στην
Μεγάλη Λέσχη, ένα έργο
που χρηματοδοτήθηκε η
ΕΦΚΑ - Κατασκηνώσεις:
Διπλή παρουσία
της JTI στο συνέδριο
της Νομικής
Βιβλιοθήκης
Η Γεωργία Πετροπούλου
Legal Director
και ο Νίκος Χατζηνικολάου
P&C Director
για τις "Σύγχρονες Εργασιακές Σχέσεις"
σελίδα 3
Δωρεά τεσσάρων φορητών
φαρμακείων πρώτων βοηθειών
στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Καβάλας
και στην Ομάδα Δικύκλων
του Τμήματος Τροχαίας Καβάλας
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ
σελίδα 3
των στρατιωτικών ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
Μέχρι 30 Μαΐου
οι αιτήσεις
Οι δικαιούχοι
και οι περίοδοι
σελίδες 6,7
σελίδα 9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα