Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΑΪΟΥ 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15127
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
63 ΗΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Τεκ. Γραφείο
Κ.Τ.Α.
Αριθμός Άδειας
MEPHINE
ICAOTON
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
9 772529
029169
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Ψηφιακές δεξιότητες:
Δωρεάν e-μαθήματα
κατάρτισης για 2.500 πολίτες
σε τεχνολογίες αιχμής
Τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν
μαθήματα τηλεκατάρτισης ψηφιακών δεξιο
τήτων σε τεχνολογίες αιχμής θα έχουν 2.500
πολίτες.
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
με σκοπό να ανταποκριθεί στους στόχους
που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Ψηφιακής
Δεκαετίας για την κατάρτιση 20 εκατ. ειδικών
ΤΠΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030,
υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την
εταιρεία τεχνολογίας Oracle Ελλάς.
Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της συνεργασί
ας, προβλέπεται η ενίσχυση πολιτών με τεχνολογικό υπόβαθρο μεσαίας ή υψηλής εξειδί
κευσης σε τεχνολογίες αυξημένης ζήτησης
στην αγορά εργασίας, ώστε να ενδυναμωθεί
η εγχώρια δεξαμενή ταλέντων (pool of talent)
σε αναδυόμενες τεχνολογίες.
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μέσω της Εθνικής
Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και
την Απασχόληση, θα έχουν πρόσβαση σε
περισσότερα από 40 μαθήματα ασύγχρονης
(on demand) κατάρτισης, σε 16 θεματικές
ενότητες, συνολικής διάρκειας 250 ωρών. Οι
εκπαιδευτικές ενότητες αφορούν σε τεχνολογίες αιχμής, όπως τεχνολογίες υπολογιστικού
νέφους, Τεχνητής Νοημοσύνης, ανάπτυξης κι
νητών εφαρμογών κ.ά. Η διάθεση των πρώτων
μαθημάτων αναμένεται να ξεκινήσει εντός
του καλοκαιριού 2024.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μαθήματα θα
ανανεώνονται κατά τη διάρκεια της τριετούς
συνεργασίας, ενώ μετά την επιτυχή ολοκλή
ρωση της κατάρτισης ο εκπαιδευόμενος με τη
συμμετοχή σε εξετάσεις, θα μπορεί να λάβει
σχετική πιστοποίηση.
Η πρωτοβουλία αυτή καθιστά την Ελλάδα
την πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπου προσφέρονται δωρεάν μαθήματα από
την Oracle που αφορούν στην κατάρτιση για
προχωρημένες και εξειδικευμένες ψηφιακές
δεξιότητες, καθώς αντίστοιχα μαθήματα στη
διεθνή αγορά διατίθεται με υψηλό κόστος.
Κλιματική αλλαγή:
Οι πλούσιοι κερδίζουν δισεκατομμύρια
«βοηθώντας» τους φτωχούς
ισεκατομμύρια δολάρια κερδίζουν πλούσιες
χώρες – ανάμεσα σε αυτές η Ιαπωνία, η
ματα που στόχο έχουν να βοηθήσουν τον αναπτυσ
σόμενο κόσμο να αντεπεξέλθει στις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με έρευνα του
πρακτορείου Reuters.
Όπως αποκαλύπτεται τα κέρδη προκύπτουν ως
μέρος της δέσμευσης των αναπτυγμένων χωρών
να στέλνουν 100 δισ. δολάρια ετησίως σε φτωχότερες χώρες για να τις βοηθήσουν να μειώσουν τις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και να αντιμε
τωπίσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Αναλυτές, ακτιβιστές και πρώην αξιωματούχοι με
αρμοδιότητά τους την περιβαλλοντική κρίση και
τήγγειλαν στο Reuters ότι μέσω των προγραμμάτων
επαναδιοχετεύονται χρήματα στις οικονομίες των
πλούσιων χωρών.
Πιο συγκεκριμένα οι εύπορες χώρες έχουν δανείσει
τουλάχιστον 18 δισεκατομμύρια δολάρια με επιτόκιο αγοράς: 10,2 δισ. δολάρια χορηγήθηκαν από
την Ιαπωνία, 3,6 δισ. δολάρια από τη Γαλλία, 1,9
δισ. δολάρια από τη Γερμανία και 1,5 δισ. δολάρια
από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την επισκόπηση του
Reuters και της Big Local News (πρόγραμμα δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ).
Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, συνήθως δάνεια σχετικά με το κλίμα και οικονομική βοήθεια
αυτής της κατηγορίας, συνήθως έχουν χαμηλό ή
μηδενικό επιτόκιο.
Ωστόσο, απαιτούνταν από τους αποδέκτες των δανείων να συνεργαστούν με εταιρίες των δανειστριών
χωρών για την αγορά υλικών ή υπηρεσιών, με το
πρακτορείο ειδήσεων να ανιχνεύει τουλάχιστον
10,6 δισ. δολάρια σε επιχορηγήσεις από 24 χώρες
και την Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητούσαν τέτοιου
είδους «συνεργασίες».
«Η προσφορά δανείων για το κλίμα σε επιτόκια
της αγοράς ή ο περιορισμός της χρηματοδότησης
με την πρόσληψη εταιρειών σημαίνει ότι τα χρήματα που προορίζονται για τις αναπτυσσόμενες
χώρες επιστρέφονται σε πλούσιες», αναφέρει το
δημοσίευμα.
Η αναπληρώτρια διευθύντρια του think tank
Heinrich-Boll που προωθεί περιβαλλοντικές
πολιτικές, Λιάν Σαλατέκ, έκανε λόγο για «καταδικαστέα» πρακτική και πρόσθεσε: «Η παροχή
χρηματοδότησης για το κλίμα δεν θα πρέπει να
αποτελεί επιχειρηματική ευκαιρία. Θα πρέπει να
εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των
αναπτυσσόμενων χωρών-αποδέκτη».
Συγκεκριμένα, οι χώρες μεσαίου εισοδήματος
έλαβαν τα περισσότερα δάνεια για το κλίμα μεταξύ
2015 και 2020, παρότι πολλές αντιμετωπίζουν
ήδη ιλιγγιώδες χρέος. Οι αποπληρωμές δανείων
μειώνουν τη χρηματοδότηση που μπορούν να
δαπανήσουν αυτά τα έθνη για βασικές κοινωνικές
υπηρεσίες και μπορεί να περιορίσουν την ικανότητά
τους να προετοιμαστούν και να ανταποκριθούν σε
ακραία καιρικά φαινόμενα, τόνισαν στο Reuters
αναλυτές και αξιωματούχοι.
Επιπλέον, εξήγησαν ότι οι επιχορηγήσεις που
απαιτούν από τους αποδέκτες προμήθειες από
πλούσιες χώρες είναι λιγότερο επιζήμιες από τα
δάνεια με τέτοιους όρους, επειδή δεν απαιτούν
αποπληρωμή.
Μερικές φορές, όπως είπαν, οι ρυθμίσεις είναι
ακόμη και απαραίτητες όταν οι χώρες αποδέκτες
δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία για την παροχή
μιας υπηρεσίας. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις,
ωφελούν τις οικονομίες των χορηγών εις βάρος
των αναπτυσσόμενων χωρών. Αυτό υπονομεύει τον στόχο να ενισχυθούν τα ευάλωτα έθνη να
αναπτύξουν ανθεκτικότητα και τεχνολογία για να
αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.
«Πολλά από τα υπό όρους δάνεια και επιχορηγήσεις που μελέτησε το Reuters εντάσσονται στη
δέσμευση των αναπτυγμένων χωρών να αποστεί
λουν 100 δισ. δολάρια ετησίως έως το 2020 σε
φτωχότερες χώρες που πλήττονται δυσανάλογα από
την κλιματική αλλαγή. Η δέσμευση επιβεβαιώθηκε
στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα του 2015.
Περίπου 353 δισ. δολάρια καταβλήθηκαν από το
2015 έως το 2020. Το ποσό αυτό περιελάμβανε
189 δισ. δολάρια σε άμεσες πληρωμές από χώρα
σε χώρα», αναφέρει το κείμενο.
Περισσότερο από το ήμισυ αυτής της άμεσης χρηματοδότησης – περίπου το 54% - προήλθε με τη
μορφή δανείων και όχι επιχορηγήσεων.
Σχετικά με το ζήτημα, ο πρώην εθνικός διευθυντής
του Ισημερινού για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, Αντρές Μόγκρο, τόνισε ότι οι χώρες
του «παγκόσμιου νότου βιώνουν ένα νέο κύμα
χρέους που προκαλείται από τη χρηματοδότηση
του κλίματος».
Παράλληλα, σύμφωνα με αρκετούς εκ των αναλυ
τών που μίλησαν στο Reuters, οι πλούσιες χώρες
υπερεκτιμούν τη συνεισφορά τους στη δέσμευση
100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επειδή ένα μέρος
της χρηματοδότησης για το κλίμα επιστρέφει στην
πατρίδα τους μέσω αποπληρωμών δανείων, τόκων
και συμβάσεων εργασίας.
«Τα οφέλη για τις χώρες δωρητές επισκιάζουν δυσανάλογα τον πρωταρχικό στόχο της υποστήριξης
της δράσης για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες», δήλωσε η Ρίτου Μπαραντουάζ, επικεφαλής
ερευνήτρια για την κλιματική διακυβέρνηση και
χρηματοδότηση στο Διεθνές Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης.