Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Το λεωφορείου
υδρογόνου
ανταγωνίζεται
τα ηλεκτρικά;
- Τι αναφέρθηκε
στο Balkan
Energy Forum
της Κοζάνης

σελ ~ 5

Γιώργος Αυτιάς
από Κοζάνη:
“Στηρίζουμε την
κυβέρνηση που
μείωσε φόρους
και αύξησε
συντάξεις
και μισθούς”

Αλεξάνδρα Σδούκου: Το πράσινο
υδρογόνο θα μεταφέρεται
από τη Δυτική Μακεδονία σε
όλη την Ελλάδα και τον Ευρώπη

σελ - 24

Θόδωρος Σκυλακάκης: Είμαστε
σε μια περίεργη φάση της πράσινης
μετάβασης - Νίκος Παπαθανάσης:
1.177 θέσεις στη Δυτική Μακεδονία
μέσα από το πρόγραμμα πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων

τιμή 0,50 €

Σάββατο 25 Μαΐου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8201

Αρ. φύλλου

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

σελ ~ 7

98 σύλλογοι από
όλη τη χώρα
με πάνω από
2000 χορευτές,
την Κυριακή
26 Μαΐου 2024
στην Κοζάνη

σελ ~ 6

Δημήτρης Μίχος, ΑΔΜΗΕ: «Οι
μονάδες του Αγίου Δημητρίου
που θα σταματήσουν στο
τέλος του χρόνου και θα
γίνει αντικατάσταση από
ηλεκτρικούς λέβητες»

σελ ~ 4

σελ ~ 24

Κωνσταντίνος Βασιλικός από
Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης: Δεν
είναι δυνατό να θεωρούμε
εύλογο ότι προκαλούμε
αρνητικές τιμές και να
τρέχουμε πίσω από τις λύσεις