Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ISSN: 2945-0160
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ανήμερα της μνήμης του
έκλεψαν το παγκάρι στον ΙΝ
«Μορφές-Ορόσημα
του Βυζαντινού Πολιτισμού»
«Λιτανεία της Πέμπτης Εποχής»
Αφιέρωμα στη νέα ποιητική
Αγ. Κωνσταντίνου Αμυκλών > σελ. 7 Σε ημερίδα στο ΙΝΕΒΥΠ Μυστρά > σελ. 11 συλλογή της Μ. Μπελεγρή > σελ. 13
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 25 Μαΐου 2024 | Έτος 27° | Αριθμός 6865 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail: [email protected] • www.lakonikos.gr
Η χειρότερη επίδοση 10ετίας στη Λακωνία με μόλις 7 διακρίσεις στον Δ. Μονεμβασίας
Λιγότερες και μονόπλευρες
οι «Γαλάζιες Σημαίες»
Μετανάστες βγήκαν
στα παράλια
της ανατολικής
Λακωνίας
78 άτομα μεταξύ
Κυπαρισσίου-Χάρακα
Έχασε όλες τις βραβευμένες ακτές ο Δ. Αν. Μάνης
Οι βραβεύσεις ακτών, μαρινών
και τουριστικών σκαφών ανακοινώθηκαν από την Ελληνική
Εταιρία Προστασίας της Φύσης
(ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του
Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας,
Με 625 βραβευμένες ακτές, η
Ελλάδα κατέχει και πάλι την 2η
θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε
52 χώρες.
Σύμφωνα με τον αρμόδιο
φορέα στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή ανοδική τάση με
αύξηση των βραβευμένων
ακτών κάθε χρόνο, με τις βραβεύσεις να ξεπερνούν και πάλι
τις 600, και στο σύνολο των 52
χωρών που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα, η Ελλάδα να κατέχει το 15% των βραβευμένων
διεθνώς ακτών.
Πρώτος νομός στην Ελλάδα
αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 104 σημαίες και η Περιφέρεια της Κρήτης διατηρεί την
πρώτη θέση με 146 σημαίες. Η
Διεθνής Επιτροπή βράβευσε
4.252 ακτές, 733 μαρίνες και 141
τουριστικά σκάφη σε όλο τον
κόσμο.
Η ετήσια αναγγελία των βραβευμένων με τη Γαλάζια Σημαία
ακτών, μαρινών και τουριστι
κών σκαφών της χώρας μας
πραγματοποιήθηκε την Παρα
σκευή (24/5) στην ακτή Ανάστάση στην Καλαμάτα, για
πρώτη φορά εκτός Αττικής.
Αναγορεύτηκε ανώτατη πανεπιστημιακός η Δρ. Αναστασία Αθανασούλια
Διαπρέπει στη Γερμανία
Σπαρτιάτισσα ιατρός
Στο διδακτικό προσωπικό της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Μονάχου
Πολλά είναι τα παραδείγματα πτωση, που φέρνει σήμερα στη
Λακώνων που επέλεξαν να δημοσιότητα ο «ΛΤ», αφορά το
αναζητήσουν την τύχη τους πρόσωπο της Σπαρτιάτισσας
εκτός Ελλάδας και να ακολου- Δρ. Αναστασίας Αθανασούλια, η
θήσουν επαγγελματική καριέρα οποία επί σειρά ετών διαπρέπει
στο εξωτερικό, κατορθώνοντας ως ιατρός στη Γερμανία και τενα δικαιωθούν με εφόδια την λευταία έλαβε μία ακόμα διάκατάρτιση, τον κόπο και την επι-κριση σε ακαδημαϊκό επίπεδο,
μονή.
Ύστερα από εκπόνηση υφηγεΜια τέτοια φωτεινή περί- σίας (γερμανικά: Habilitation),
συνέχεια σελ. 9
καθώς και την εκπλήρωση
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών
ακαδημαϊκών προαπαιτούμε
νων σε διδακτικές ώρες και σε στημίου του Μονάχου. Η υφη
μινάρια φοιτητών ιατρικής, γεσία είναι βασισμένη στο
αναγορεύτηκε τον Φεβρουάριο ερευνητικό της έργο στη Νευ
του 2024 σε Υφηγήτρια – Ανα- ροενδοκρινολογία και συγκε
πληρώτρια Καθηγήτρια Παθο-κριμένα στην υπόφυση και τον
λογίας-Ενδοκρινολογίας της υποθάλαμο.
Ιατρικής Σχολής του Πανεπι
συνέχεια σελ. 8
Δεκάδες παράνομοι μετανά
στες ανάμεσά τους γυναίκες
και παιδιά, εντοπίστηκαν το
απόγευμα της Πέμπτης (23/5)
στις ακτές της ανατολικής
Λακωνίας. Συγκεκριμένα,
στην παραλία «Δρυμίσκος»
μεταξύ Κυπαρισσίου και Χά
ρακα στον Δ. Μονεμβασίας,
είχαν αποβιβαστεί από σκάφος συνολικά 78 άτομα, εκ
των οποίων 52 άνδρες, 8 γυναίκες και 18 ανήλικοι, όπως
πληροφορείται ο «ΛΤ».
Οι Αρχές ενημερώθηκαν
γύρω στις 5:00 μμ της Πέμπτης μετά από κλήση των αλλοδαπών στο 112 και άμεσα
οργανώθηκε επιχείρηση εν
τοπισμού και περισυλλογής.
Άμεση ήταν η κινητοποίηση
Υπηρεσιών του Λιμενικού,
της Αστυνομίας, του Δήμου
Μονεμβασίας και εθελοντών.
Μιλώντας στον «ΛΤ», ο αντι
δήμαρχος ΔΕ Ζάρακα, Παναγιώτης Τραϊφόρος, ανέφερε
για το χρονικό της υπόθεσης:
«Αφού βρήκαμε τους αντ
θρώπους, στη συνέχεια τους
μεταφέραμε με ασφάλεια
στον κεντρικό δρόμο. Και από
εκεί επιβιβάστηκαν σε λεω
φορείο του δήμου και μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό
Σχολείο Κουπίων, όπου θα
φιλοξενηθούν προσωρινά.
Από τον δήμο παρασχέθηκε
κάθε δυνατή συνδρομή και
υποστήριξη». Σύμφωνα με
τον ίδιο, οι ταλαιπωρημένοι
μετανάστες «είναι όλοι καλά
στην υγεία τους, εκτός από
μία γυναίκα που εμφάνιζε
κάποιο πρόβλημα, το οποίο
όμως αντιμετωπίστηκε».
συνέχεια σελ. 7
Αεροδρόμιο Σπάρτης:
Αλήθειες που καίνε
του Βαγγέλη Μητράκου
- > σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα