Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Super League 2:
ΠΑΕ ΦΣ
Κοζάνη-ΠΑΕ
Αιολικός 4-1

σελ ~ 5

Οι περήφανοι
αγρότες από
την Κοζάνη
συμμετέχουν σε
έργο ενίσχυση
της ελληνικής
αιγοπροβατοτροφίας

Εγκρίθηκε νέα επένδυση
για αποθήκευση ενέργειας
στην Π.Ε. Κοζάνης

σελ - 24

τιμή 0,50 €

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8200

Αρ. φύλλου

Μητσοτάκης: Σημαντική ευκαιρία η
ενεργειακή μετάβαση - Εντυπωσιακός
ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 7

Το τοπικό
πρόγραμμα
Special Olympics
Hellas Κοζάνης,
θα συμμετέχει
στους
Πανελλήνιους
Αγώνες Special
Olympics
“Λουτράκι 2024”

σελ ~ 12

Ο Δήμος Κοζάνης
με 9.300 ευρώ
συμμετέχει
στο Balkan
Energy
Forum 2024

σελ ~ 3

σελ ~ 14

Wonderplant:
Η υποδειγματική
μονάδα υδροπονίας
στη Δράμα που
θα επένδυε στη
Δυτική Μακεδονία