Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρόστιμα
σε εισπρακτικές
Διοικητικά πρόστιμα 305.000
ευρώ για αθέμιτες πρακτικές,
επέβαλε σε τρεις εισπρακτικές
εταιρείες το Υπουργείο Ανά
πτυξης.
Σελ. 3
ΣΕΒΠΕ&ΔΕ: Επανε
κλογή Μπάρλου
Το μήνυμα ότι ο ΣΕΒΠΕ&ΔΕ θα
συνεχίσει να στηρίζει την επιχει
ρηματικότητα δόθηκε στη συ
νέλευσή του, όπου επανεξελέ
γη πρόεδρος ο Κλ. Μπάρλος.
Σελ. 11
EU DEFENCE
EUDIS INNOVATION
SCHEME
For European
Defence
Innovators
Πατρινές εταιρείες σε
EDF προγράμματα
Συμμετοχή εταιρειών και ερευ
νητικών φορέων της Πάτρας
σε προγράμματα του Ευρωπα
ϊκού Αμυντικού Ταμείου (EDF,
European Defence Fund).
Ολογραφία σελ. 2
Η Εβδομαδιαία
Οικονομική Εφημερίδα της Αχαΐας
| Μαιζώνος 94 | 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
www.symboulos.gr
e-mail: [email protected]
| Τιμή Φύλλου: 1,00 €
| Περίοδος Γ' | Αρ. Φύλλου 1355
| Παρασκευή 24 Μαΐου 2014
TEE/TAE
Πρώτη δύναμη
η ΔΗΣΥΜ
Πρώτη δύναμη στις εκλογές της
Κυριακής για την ανάδειξη της νέας
διοίκησης του ΤΕΕ Δυτικής Ελλά
δας αναδείχθηκε η «Δημοκρατική
Συνεργασία Μηχανικών» με επικε
φαλής τον νυν πρόεδρο Βαγγέλη
Καραχάλιο. Αύξηση ποσοστών και
για την ΔΚΜ/ΤΔΕ με επικεφαλής
τον Γ. Σελίμη
Σελ. 7
Ο οδικός
χάρτης της ΠΔΕ
Τα βήματα για την μετάβαση
στην περιφερειακή διακυβέρ
νηση παρουσίαστηκαν στο συ
νέδριο της ΕΝΠΕ στην Πάτρα.
Σελ. 5
Σύμβουλος
επιχειρή σεων
Forum
ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ
www.forumanaptixis.gr
> Ενώ είναι ορατή στον ορίζοντα η επισιτιστική ανασφάλεια στη χώρα μας
Απουσιάζει
από την προεκλογική ατζέντα ο πρωτογενής τομέας
Τους στόχους του για
να αλλάξει σημαντικά
η εικόνα του πρωτογε
νή τομέα στην Δυτική
Ελλάδα παρουσίασε
σε συνεδρια της πε
ο Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Ανάπτυξης
Ανδρέας Φίλιας, και
θώς όπως τόνισε απο
τελεί έναν από τους
σημαντικότερους που
λώνα για την οικονο
μία και την ανάπτυξη
της περιοχής. Επίσης
παρουσιάστηκε το
ΔΠΜΣ του ΕΑΠ «Καλ
λιέργειες υπό κάλυψη
Υδροπονία».
Forum
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
20-24 Μαΐου
Ενδιαφέροντα στοιχεία για την κατάσταση
που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα στη
χώρα μας παρουσιάστηκαν σε εκδηλώ
σεις του e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης
που διοργανώνει ο «Σ.Ε.» και ολοκληρώ
νεται σήμερα.
Ανεπάρκειες ς στην αναθεωρημένη Κοινή
Αγροτική Πολιτική επεσήμαναν εκπρό
σωποι του πολιτικού κόσμου, κρούοντας
ταυτόχρονα τον «κώδωνα» του κινδύνου
για συνθήκες επισιτιστικής ανασφάλειας.
Το πρόβλημα
Η «αγκαλιάζει» ολόκληρη την
Ευρώπη, που βλέπει μεγάλα τμήματα του
αγροτικού κόσμου να βρίσκονται εδώ και
καιρό σε αναβρασμό.
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εκλείπει ο
ουσιαστικός διάλογός στην πορεία για τις
ευρωεκλογές.
Σελ. 3, 12-16
aplopolis
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
PLANET COOL
REFRIGERATION COMPANY
cool solutions | warm relations
*** Κλιματισμός Οικιακής και Επαγγελματικής χρήσης
SERVICE
* Επαγγελματικά Ψυγεία
• 1. Διακίδη 166 Πάτρα
- 2610 642 700
• [email protected]
www.planetcool.gr
Ελληνικά & Ξενόγλωσσα βιβλία
losis
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Σχολικά, Χαρτικά, Γραφική Ύλη,
Αναλώσιμα
Βιβλιοπωλεία Πάτρα
Ο Αμερικής 63, τηλ. 2610434005
[email protected]
- Κανακάρη 155-157, τηλ. 2610277017,
kanakari
e-lexis.gr
Ο Μαιζώνος 38-40, τηλ. 2610220019,
[email protected]
- Αθηνών 11 Ρίο, τηλ. 2610011382,
Info.ro e-lexis.gr
χονδρική Πώληση
Αμερικής 63, (Υπόγειο),
τηλ. 2610336329,
424555, 454007,
[email protected]
www.aplopolis.gr
Ανθείας 38 & Ακτή Δυμαίων, Τηλ.: 2610 315478
Σύμβουλος www.symboulos.gr Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
Online
Επιχειρήσεων»