Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
24-05-2024
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
- ΕΣΤΙΑ
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑΘΗΝΩΝ,
EETIA
Παρασκευή
24 Μαΐου 2024
Συμεών ὁσίου τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει
Σελήνη 16 ἡμερῶν Ἀνατολή ηλίου 6.08 - Δύσις ἡλίου 8.36΄
ΑΤΤΙΚΗ. Πρόσκαιρες νεφώσεις. Ἄνεμοι μεταβλητοί μέτριοι. Θερμ. ἕως 29β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Τοπικοί ὄμβροι. Ἄνεμοι μέτριοι. Θερμ. έως 293.
Αριθμ. φύλ. 42857
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
«Συγγνώμη» ἀπό τό Ἰσραήλ
ζήτησε ὁ ἀρχηγός τῆς Ἀριστερᾶς
Κυβίστησις Κασσελάκη μετά τίς ἐντονώτατες παρατηρήσεις τοῦ πρέσβεως του
σχετικῶς πρός τίς δηλώσεις του γιά τήν «Χαμάς» - Συνεμορφώθη πρός τάς υποδείξεις
ΔΥΣΤΥΧΩΣ γιά τόν κ. Στέφανο
Κασσελάκη ἡ πολιτική δέν εἶναι
lifestyle, ὅπου οἱ «ἀβλεψίες» ἤ τά
«στραβοπατήματα» μπορεῖ νά λησμονηθοῦν ἐντός ὀλίγων ὡρῶν.
Ἕνας πολιτικός ἀρχηγός πρέπει νά
χαρακτηρίζεται ἀπό ὑπευθυνότητα.
Ιδιαίτερα ὅταν ἀναφέρεται σέ ζητήματα πού ἀφοροῦν καί σέ ἄλλα
κράτη. Ὁ κ. Κασσελάκης ὑπέπεσε σέ ἀτόπημα μέ μία δήλωσή του,
διά τῆς ὁποίας χώριζε τήν Χαμάς σέ
«ἀνθρωπιστική» καί «τρομοκρατι
κή». Μέ ἀποτέλεσμα νά ἀντιδράσει
ὁ πρέσβυς τοῦ Ἰσραήλ στην Αθήνα, ὁπότε ὁ ἀρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ
ὑπεχρεώθη ὄχι ἁπλῶς «νά τά μαζέψεν, ἀλλά νά τραπεῖ σέ ἄτακτο φυγή. Βεβαίως, θα μποροῦσε νά θεωρηθεῖ πρᾶξις ὑπευθυνότητος ἡ παραδοχή τοῦ λάθους του ἀπό ἕναν
πολιτικό. Ἄλλο εἶναι ὅμως αὐτό
καί ἄλλο τό νά ζητεῖ ταπεινά συγγνώμη ἀπό αὐτούς τούς ὁποίους μέσ
χρι πρίν ἀπό λίγο ἐλεεινολογοῦσε.
Πόσῳ μᾶλλον ὅταν τό θέμα τό ἄνοιξε ὁ ἴδιος μέ μιάν ἀνεύθυνη προσέγ
γιση ἑνός διεθνοῦς ζητήματος.
Ἄς δοῦμε ὅμως τά πράγματα,
ὅπως ἐξελίχθηκαν.
Ἡ πρώτη δήλωσις τοῦ κ. Καστ
σελάκη ἔγινε σε συνέντευξη πού
παρεχώρησε στο Attica TV, στούς
δημοσιογράφους Γιώργο Μελιγγώνη καί Γιώργο Χουδαλάκη. Εἶπε
συγκεκριμένως: «Ἡ Χαμάς ἔχει ἕνα
μέρος τό ὁποῖο, ὄντως, κάνει τρομοκρατικές ἐνέργειες. Αὐτό ἰσχύει. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, τό θέμα εἶναι
πῶς μποροῦμε ἐμεῖς νά παρέμβουμε
-ὡς ἡ Διεθνής Κοινότητα– καί νά
φέρουμε μιά ἀνάπτυξη σέ αὐτή τήν
περιοχή, ἡ ὁποία νά μήν ἔχει ἀνάγκη τή Χαμάς, να καλύπτει κενά,
στο κομμάτι τό ὁποῖο κάνει τοπικό
ἔργο σέ ζητήματα ἀνθρωπιστικῆς
βοήθειας καί τά λοιπά. Ἄρα λοιπόν
ναί. Τό πλαίσιο τῆς ἐπέμβασης τῆς
Διεθνοῦς Κοινότητας ὅσον ἀφορᾶ
τή Χαμάς, πρέπει νά εἶναι στό ἀντιτρομοκρατικό κομμάτι».
Ἄμεσος ἦταν ἡ ἀντίδρασις τοῦ
Ἰσραηλινοῦ πρέσβυ στήν Ἀθή
να κ. Νόαμ Κάτς, ὁ ὁποῖος προέ
βη στήν ἀκόλουθη ἀνάρτηση στήν
πλατφόρμα «Χ»: «Ἄκουσα μέρος
τῆς συνέντευξης τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ
#ΣΥΡΙΖΑ @skasselakis στην τηλεόραση του Alpha. Ὁ ἰσχυρισμός ὅτι
“μέρος τῆς #Χαμάς πραγματοποιεῖ
τρομοκρατικές ἐνέργειες” εἶναι
σάν νά ἰσχυρίζεται κάποιος ὅτι μόνα ἕνα μέρος του ISIS εἶναι τρομοκράτες. Ἡ Χαμάς, εἶναι μιά γενοκτονική, δολοφονική τρομοκρατική ὀργάνωση ἀπό τά κορυφαῖα κλιμάκιά της μέχρι τη βάση της. Ὅλοι
εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τή φρικτή σφαγή στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρί
ου. Οἱ δηλώσεις, οἱ διδαχές καί οἱ
Συνέχεια στην σελ. 3
• Ο κ. Στέφανος Κασσελάκης.
- Ο Πρέσβυς Νόαμ Κάτς.
Ἡ Ἑλλάς τίμησε
τόν ἥρωα Ηλιάκη
ΦΟΡΟ τιμῆς στόν σμηναγό Κωνσταντῖνο Ηλιάκη, ὁ ὁποῖος ἔχασε τήν
ζωή του πρίν ἀπό 18 χρόνια σέ ἀερομαχία με τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη
πάνω ἀπό τό Αἰγαῖο, ἀπέτισε ὁ ὑπουρ
γός Ἐθνικῆς Ἀμύνης καί ἡ ἡγεσία τῆς
Συνέχεια στην σελ. 3
Ὁ μεγάλος εὐεργέτης
τῆς Χίου Φίλιππος Αργέντης
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
Στρίβειν διά τοῦ ἀρραβῶνος
ΠΑΡΑ πολύ «σοβαρές» εἶναι αὐτές οἱ εὐρωεκλογές: Γιά τήν Εὐρώπη, γιά τήν πολιτική σταθερότητα, γιά τίς προσωπικές ἀγωνίες καί τίς προτεραιότητες τῶν πολιτῶν. Τόσο «σοβαρές», ὥστε οἱ πολιτικοί ἀρχηγοί ἐπιδίδονται αὐτές τίς ἡμέρες σέ ἀσκήσεις «ὑψηλοῦ προβληματισμοῦ». Ὁ Ἀνδρουλάκης
κατηγόρησε χθές τόν Κασσελάκη ὅτι... παίζει γκόλφ
σέ ἀντίθεση μέ τόν ἴδιο πού παίζει μπάσκετ. Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορεί τόν
ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης ὅτι ἐπιδίδεται σέ ἀπολίτικο life style λαϊκισμοῦ, καί γιά νά ἀποδείξει πόσο «σοβαρός» εἶναι ὁ ἴδιος, θυσίασε χθές
μία ὥρα νά μᾶς μιλά σε αθλητικό ραδιοφωνικό σταθ᾽
μό γιά τό ποδόσφαιρο, γιά τόν Γκέρτ Μίλλερ, γιά τόν
Αναστόπουλο, γιά τόν Γκάλη, τόν Γιαννάκη, καί τόν
Αντετοκούνμπο. Ὅπως καί νά μᾶς ἐξηγεῖ πόσο ση
μαντικό εἶναι γιά τήν καλαθόσφαιρα τό... «motion»
τοῦ καρποῦ! Μιλάμε... «κορυφαῖος»!
Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ὁ κύριος Μητσοτάκης
ἔχει ἐξαίρετες γνώσεις περί τά ἀθλητικά, τοῦ πιστώνεται, ἀλλά ὁ ἑλληνικός λαός τόν ψήφισε γιά Πρωθυπουργό. Όχι γιά Χρήστο Σωτηρακόπουλο, Αλέξη
Σπυρόπουλο ἤ Βασίλη Σκουντή.
Εν πάση περιπτώσει! Το πρόβλημα στην τελική εὐθεῖα τῶν ἐκλογῶν εἶναι ὅτι ὅλο σχεδόν τό που
λιτικό σύστημα παρασύρεσαι σέ μιά «ίνσταγκραμική» καί «τίκ τικοκική» πολιτική πού ἐξαφανίζει ἀπό
τόν δημόσιο διάλογο ὅλα τά μεγάλα ἄβολα θέματα
πού θά κυριαρχήσουν μετά τίς ἐκλογές. Η πλάκα
δέν εἶναι ἀθώα. Κρύβει συστηματικά τήν οὐσία. Η
ἀντιπολίτευση κρύβει μέ τά καραγκιοζιλίκια της τήν
ἔλλειψη ἐναλλακτικῆς σοβαρῆς πρότασης γιά τήν
χώρα, η Κυβέρνηση ὅλα ὅσα δυσάρεστα καί ἀντιδημοφιλή ἑτοιμάζει γιά μετά τίς ἐκλογές. Δέν εἶναι ἡ
πρώτη φορά πού τό πολιτικό μας σύστημα ἀκολουθεῖ τήν τακτική τοῦ «στρίβειν» διά τοῦ ἀρραβῶνος.
Τό ἔκανε καί στίς διπλές εκλογές του 2023. Καί
τότε δέν ἀκούστηκε λέξη γιά τά ἑλληνοτουρκικά,
την εθνική συνθηκολόγηση πού προετοιμάζεται.
Καί τότε δέν μάθαμε τίποτε γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν. Καί τότε δέν ἀκούστηκε ἴχνος
ἀπό τήν νέα πολιτική τῆς νομιμοποίησης τῶν παράνομων μεταναστῶν. Καί τότε δέν μάθαμε τίποτε γιά
τήν φορολόγηση τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν.
Τό κυβερνῶν κόμμα ἐξέδωσε κάτι σάν κυβερνητι
κό πρόγραμμα πού ἔμοιαζε περισσότερο μέ τηλεγράφημα καί ἔπρεπε νά εἶσαι μέντιουμ ἤ καφετζοῦ
γιά νά ἀνακαλύψεις ποιός φόρος, ποιά παραχώρηση, ποιός γάμος κρυβόταν κάτω ἀπό κάθε γραμμή.
Περάσαμε ἐκεῖνες τίς ἐκλογές –ἂν θυμᾶστε- συζητώντας γιά τήν «παρενόχληση» τοῦ εὐρωβου
λευτή Γεωργούλη σε κάποια νεαρά πού ἀπέτυχε
να γίνει σύμβολο τοῦ #metoo, γιά τήν «βίλλα» του
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ἡ Οὐκρανία ἀποκαλύπτει
ὅτι θά ὑπογραφεῖ σύμφωνο
ἀσφαλείας μέ τήν Ἑλλάδα
Την Κυριακή 26/05 η
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
παρουσιάζει
(σελ. 3)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
«Ειπέ τη Εκκλησία»
Αυτή την
ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ
ΕΣΤΙΑ
AMANDA NY
Εἰπὲ τὰ Ἐκκλησία
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Ξεκίνησε, ἀπό τίς ἁρμόδιες Αρχές τῆς Κολομβίας,
ἡ ὑποβρύχια ἀποστολή στο ναυάγιο Ισπανικῆς γαλέρας στον βυθό τῆς Καραϊβικῆς, πού πιστεύεται ὅτι
περιέχει ἕναν θησαυρό ἀξίας δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Πρόκειται γιά τό ναυάγιο τῆς μεγαλύτε
ρης γαλέρας του Ισπανικού στόλου «Σαν Χοσέ πού
ἐβυθίσθη το 1708 αύτανδρη μέ πλήρωμα 600 ναυ
τικῶν στήν διάρκεια ναυμαχίας με βρεταννικά πλοία.
Πιστεύεται ὅτι μετέφερε χρυσό, ασήμι, σμαράγδια
καί ἄλλα πολύτιμα πετράδια ἀνυπολόγιστης ἀξίας.
Ἡ ἀρχή θα γίνει με την φωτογράφιση του ναυαγί
ου μέ εἰδικό εξοπλισμό, καί ἐν συνεχείᾳ, ἐάν προκύ
ψουν ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα, θα ξεκινήσει προσπά
θεια ανελκύσεως τοῦ ὑλικοῦ πού θά ἐντοπισθεῖ. Ἡ
Κολομβία ενετόπισε το ναυάγιο το 2015, ἀλλά ἀμε
ρικανική εταιρεία υποστηρίζει ὅτι αὐτή βρῆκε πρώ
τη τήν γαλέρα το 1981 καί ἀξιώνει 10 δισ. δολλ.
• Δυσαρεστημένοι εἶναι οἱ κάτοικοι πού μένουν δίπλα στο Κάστρο τοῦ Οὐίνδσωρ μέ τήν ἀπόφαση
τοῦ βασιλέως Καρόλου να σπάσει παράδοση 200
ἐτῶν καί νά τούς ἐπιβάλει να πληρώνουν εἴσοδο
ἐάν θέλουν να περιηγηθούν στα ἀξιοθέατα τοῦ Κάστρου. Από 1ης Ιουνίου οι γείτονες του Καρόλου
θα πληρώνουν μειωμένο εισιτήριο αξίας 17 ευρώ ή
19 ευρώ ἐάν τό ἀγοράζουν στήν εἴσοδο. Ὅταν ἡ
βασίλισσα Βικτώρια ἀνέβηκε στον θρόνο το 1837,
εἰσήγαγε εἰσιτήρια γιά τούς ἐπισκέπτες πού μποροῦσαν νά προμηθευθοῦν ἀπό τό Γραφεῖο τοῦ Ἐπό
πτου (Λόρδου Τσάμπερλαίιν) ἤ ἀπό ἐπιλεγμένους
βιβλιοπώλες τοῦ Λονδίνου.
Τεράστιο τό ἀσφαλιστικό
κενό στην χώρα μας
ΤΕΡΑΣΤΙΟ ἀσφαλιστικό κενό στις συντάξεις, στην
Ὑγεία ἀλλά καί στίς φυσικές καταστροφές διαπιστώνει ἡ ἑλληνική ἀσφαλιστική αγορά, ὅπως ἐτονίσθη στο 24ο Διεθνές Ασφαλιστικό καί Αντασφαλιστικό Συνέδριο που πραγματοποιεῖται στήν Ὕδρα.
Συμφώνως πρός τόν πρόεδρο τῆς Ενώσεως Ασφαλι
στικῶν Ἑταιριῶν Ἑλλάδος, Ἀλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, παρά το γεγονός ὅτι ἔχει σημειωθεῖ πρόοδος τά
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Συνέχεια στην σελ. 2
Ομόφωνα ἀθῶος
ὁ κ. Λ. Λαυρεντιάδης
ΜΙΑ ἀκόμη ἀθωωτική απόφασις ἐξεδόθη γιά τόν ἐπιχειρηματία κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη, αὐτήν τήν φορά γιά τήν κατηγορία τῆς συστάσεως καί διευθύνσεως
ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως ἀναφορικῶς μέ τήν Proton
Bank. Μέ τήν χθεσινή απόφαση τοῦ Τριμελούς Εφε
τείου Κακουργημάτων Ἀθηνῶν, ἔληξε μια 12χρονη
δικαστική περιπέτεια τοῦ γνωστοῦ ἐπιχειρηματία, ὁ
ὁποῖος εἰς τό ἑξῆς μπορεῖ νά συνεχίσει ἐκ νέου τήν
Συνέχεια στην σελ. 4
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ὁ ὑπέροχος καντσονετίστας Νάσος Πατέτσος
Στήν «Βραδυνή» τοῦ
Τζώρτζη Αθανασιάδη, στο
ξεκίνημά μου, εἶχα μιά ἀπό
σμενη συνάντηση. Όταν μέ
ἔστειλε ὁ ἀρχισυντάκτης να
παραλάβω κάποιο τέλεξ
ἀπό τόν θάλαμο της τηλετυ
πίας, διαπίστωσα ότι χειριστής τῶν μηχανημάτων πού
μᾶς ἔφεραν τίς εἰδήσεις ἀπό
τα πέρατα τοῦ κόσμου, ἦταν
ὁ ἀγαπημένος τραγουδιστής
τῆς μητέρας μου!
Ὁ Νάσος Πατέτσος πού
ἔφυγε χθές ἀπό τήν ζωή,
σε ηλικία 101 ἐτῶν, ὑπῆρξε
ὁ μοναδικός ἴσως Έλληνας
«καντσονετίστας». Τραγουδοῦσε κατά τρόπο μοναδικό
τίς Ιταλικές «καντσονέτες»,
μεταφρασμένες βέβαια στα
έλληνικά.
Τό τραγούδι «Ὁ ναύτης» ἔγινε τεράστια επιτυ
χία καθώς τότε δέν ὑπῆρχε
σπίτι πού νά μήν έχει ναυ
τικό. «Φιλώντας τῆς μανού
λας του τό χέρι, ξεκίνησε ὁ
ναύτης γι' άλλα μέρη.» Ποιό
Ελληνικό σπίτι δέν θά γέμι
ζε συγκίνηση στο άκουσμα
αὐτοῦ τοῦ στίχου;
Ἡ συνάντηση μέ τόν
Νάσο Πατέτσο στην «Βραδυνή» ἔγινε ἡ ἀρχή μιᾶς μακρόχρονης και δυνατῆς φιλίας. Μαζί μέ τόν γελοιογρά
φο καί σπουδαίο καλλιτέχνη
Βασίλη Χριστοδούλου, πού
Συνέχεια στην σελ. 4
Η ένδοξη σημαία
του Βυζαντίου
· σε μεγάλες
διαστάσεις
Ἡ Κρυψίνους
Κυβέρνηση
τοῦ Κώστα Κόλμερ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εξωτερικών κ. Γιώργος
Γεραπετρίτης, ἀσχολούμενος
ἐργωδῶς μέ τήν προετοιμασία τῆς
συναντήσεως Ερντογάν – Μητσοτάκη, παρέλειψε νά ἀπαντήσει ἐγκαί
ρως στήν ρηματική διακοίνωση τῆς
λιβυκῆς κυβερνήσεως πρός τόν πρεσβευτή μας στήν Τρίπολη Νικόλαο
Γαριλίδη, ὅτι (δήθεν) ή Ελλάς παρανόμως διεξάγει σεισμικές έρευνες
ὑδρογονανθράκων (πετρελαίου καί
φυσικοῦ ἀερίου) στήν ὑποθαλάσσια
περιοχή νοτίως καί δυτικῶς τῆς Κρή
της, μέ τό Νορβηγικό σεισμογραφι
κό σκάφος «Ramform Ramfort Hyberon»
Συνέχεια στην σελ. 3