Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2014. Αρ. φύλλου 9829 Ετος: 420, 0,50 ΕΥΡΩ - Ο ΜΑΗΣΣΟΝΑΣ 4, 67100 ΞΑΝΘΗ 1 2341021917
http://www.agonas.gr [email protected] - TaкTIKÓ Ého ms ETTE KOA. EATA 1858
Λίστα ειδικών τουριστικών διαδρομών
καταρτίζει η Αντιπεριφέρεια Τουρισμού
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Λίστα ειδικών τουριστικών διαδρομών θα και
ταρτίσει η Αντιπεριφέρεια Τουρισμού ΑΜ-Θ, με
έμφαση στον πολιτισμό αρχικά, αλλά στη συνέ
χεια και με διαδρομές που θα αφορούν συνολικά
το αντικείμενο του τουρισμού και του πολιτι
σμού.
Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο Αντιπεριφε
ρειάρχης Τουρισμού ΑΜ-Θ, Παναγιώτης Αρχο
ντής, εστιάζοντας στην σύνδεση αρχικώς των Αρ
χαίων θεάτρων των Φιλίππων, της Θάσου και της
Μαρώνειας, με την παρουσίαση ενός καλλιτεχνι
κού δρωμένου, το οποίο θα μεταφέρεται και στα
τρία αρχαία θέατρα της περιοχής.
σελίδα 3
Μητσοτάκης: Νέα μέτρα στήριξης
για την οικογένεια μετά τις ευρωεκλογές
ημαντικές κυβερνητικές λάου, στο πλαίσιο του Συνέπρωτοβουλίες στην και δριου Δημογραφικό 2024 σης από το υψηλό κόστος για Μουσείο της Ακρόπολης,
τη στέγη, αλλά και οικονομι
κά μέτρα στήριξης για την οι
κογένεια προανήγγειλε μετά
τις επικείμενες Ευρωεκλογές
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε σε συνέντευξη στον δημοσιογράφο, Νίκο Χατζηνικο
"Για να έχει κανείς αποτέ
λεσμα με το πρόβλημα του
Δημογραφικού χρειάζεται
υπομονή και πολύς χρόνος.
Δεν υπάρχουν μαγικές λύ
σεις σημείωσε.
[σελίδα 11
32ο Διεθνές Συνέδριο
Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού στο ΔΠΘ
Με ξεχωριστή χαρά το 32ο Διεθνές Συνέδριο
Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΔΕΦΑΑ) ανοίγει
και πάλι τις πύλες του την Παρασκευή 31
32ο Διεθνές Συνέδριο Μαΐου 2020. Το Συνέδριο αποτελεί την κορυφαία
Φυσικής Αγωγής
& Αθλητισμού
31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2024
Κομοτηνή
ετήσια επιστημονική εκδήλωση, που διοργανώ
νει από το 1993 απρόσκοπτα το Τμήμα Επιστή
μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ..
που φέτος κλείνει τα 40 χρόνια λειτουργίας του
και θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Μαΐου έως τις
2 Ιουνίου 2014 στις εγκαταστάσεις του
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.
σελίδα 8
25 και 26 Μαΐου
Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης
ώρα έναρξης 20.00
Σήμερ
Η ΜΑΝΑ
ΚΟΥΡΑΓΙΟ
και τα
παιδιά της
Μ. Μπρέχτ
Στο Αμβούργο της Γερμανίας
ταξίδεψε η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού
Φανή Μπαχαρίδου
Παρακολούθησε τις 33ες Πολιτιστικές
Εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας
Θρακικών Σωματείων Ευρώπης
Στο Αμβούργο της Γερμανίας ταξίδεψε στο διάστη
μα 16-19 Μαΐου η θεματική Αντιπεριφερειάρχης Πολι
τισμού, οικονομικών και Εθελοντισμού και Φανή Μπα
χαρίδου με αφορμή τις 33ες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
της Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων Ευρώπης. Η και
Μπαχαρίδου ήταν η πρώτη θεσμική εκπρόσωπος από
την Ελλάδα και την ΠΑΜΘ που παρακολούθησε τις
εκδηλώσεις καθώς δεν το έχει κάνεις κανείς άλλος
έως τώρα.
σελίδα 3
Ευρωπαϊκή
ενεργειακή πολιτική
και προκλήσεις
για την Ελλάδα
Άρθρο Γνώμης
Αντιστρατήγου
Σταύρου Κουτρή
Υποψηφίου
Ευρωβουλευτού
με τη ΝΙΚΗ
Χερσαία εφαρμογή
του Σένγκεν
σελίδα 11
για Βουλγαρία και Ρουμανία
εντός του 2024
Διαβεβαίωση της Κομισιόν
μετά από ερώτηση
της Μαρίας Σπυράκη
Η σελίδα 10

Τελευταία νέα από την εφημερίδα