Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

9,8 εκ οι οφειλές
των δημοτών
Εορδαίας
-70.000 ευρώ οι
αναμενόμενες
εισπράξεις
κατ’ έτος

σελ ~ 24

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
ενάντια στην
Κυβερνητική
«ενεργειακή»
φιέστα την
Πέμπτη 23 Μαΐου
ώρα 17.00 στο
εκθεσιακό
κέντρο
στα Κοίλα

σελ ~ 6

Χάρις
Γκοβεδάρος:
Η μελέτη της
Γέφυρας Σερβίων
δημοπρατείται
ως την
Παρασκευή

σελ ~ 7

Σε ποιες εφέσεις προχωρά
ο Δήμος Εορδαίας και σε
ποιες περιπτώσεις όχι

τιμή 0,50 €

Πέμπτη 23 Μαΐου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8199

Αρ. φύλλου

Advent: Πού βρίσκεται η
επένδυση υδρογόνου στην Κοζάνη
-Tο εργοστάσιο παραγωγής υδρογόνου
κολλάει στη γραφειοκρατία
σελ - 24

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Το νέο επενδυτικό
σχέδιο της Αθανάσιος
Δ. Κουκουτάρης
ΑΕΒΕ ύψους 10 εκ ευρώ
στο εργοστάσιο
της Κοζάνης

σελ ~ 24

σελ ~ 5

Το νέο ωράριο
φορτοεκφόρτωσης
και η άποψη του
Λάζαρου Μαλούτα για
ελεγχόμενη στάθμευση
στις παρκίδες