Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ετος: 280 - ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5 - (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.: 210 - 3304596 210 - 3304613 - Τιμή Περ. 0,20 Ε
Email : [email protected] - Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 Αριθμός Φύλλου 7548
Υπερταμείο:
Πώς θα γίνει ο διαγωνισμός
ΥπΑΑΤ: Τι προβλέπει
Νέο κυρωτικό πλαίσιο
Τις διαδικασίες ελέγχου, τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις
στον τομέα των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων με Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενες
Γεωγραφικές Ενδείξεις (ΠΓΕ) και στα Εγγυημένα Παραδοσιακά
Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ) περιλαμβάνει το νομοσχέδιο με το νέο
κυρωτικό πλαίσιο κατά των ελληνοποιήσεων, που κατέθεσε το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη ΓΓ της
κυβέρνησης.
Καθαρή ενέργεια: Ανεβαίνει
ο λογαριασμός – Απαιτούνται επιπλέον
34 τρισ. δολάρια
Το επιπλέον ποσό των 34 τρισ. δολαρίων θα χρεια
στεί να δαπανήσουν οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες
για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια ως το 2050,
σύμφωνα με την έρευνα του BloombergNEF.
Η 250σέλιδη έκθεση New Energy Outlook του ερευ
νητικού ομίλου, η οποία επεξεργάζεται 18 εκατομμύρια σημεία δεδομένων, αναφέρει ότι το ποσό
αυτό είναι αυξημένο κατά 19% από αυτό που προβλέπεται στο βασικό σενάριο. Οι τομείς από τα ηλεκ
τρικά οχήματα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
έως τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τη δέσμευ
ση άνθρακα χρειάζονται πρόσθετη στήριξη.
«Με την προώθηση στη Βουλή του νέου θεσμικού πλαισίου
ενισχύουμε το σύστημα ελέγχου για την προστασία των
Ελλήνων παραγωγών, αλλά και των καταναλωτών.
Πρόκειται για καθοριστικό βήμα, στην προσπάθεια ελέγχων
που έχουμε ξεκινήσει από τις 18 Ιανουαρίου με μικτά κλιμάκια του ΥΠΑΑΤ, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, του ΕΦΕΤ και των
κατά τόπους ΔΑΟΚ, με αποτέλεσμα να αποτρέψουμε χιλιάδες ελληνοποιήσεις», δήλωσε σχετικά ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης.
ESCO Partners: Αναβαθμίζει συστήματα
ψύξης-θέρμανσης
Μια νέα πρόταση αναβάθμισης των συστημάτων
ψύξης-Θέρμανσης
παλαιότερων επαγγε
λματικών κτηρίων με
μηδενικό κόστος επέν
δυσης για τους ιδιοκτή
τες εισάγει στην αγορά η
ESCO Partners.
Συγκεκριμένα, όπως
αναφέρει σχετική ανακοίνωση, n ESCO
Partners αναλαμβάνει με
μελετήσει και διαστασιο
λογήσει τον
σχετικό
εξοπλισμό, ώστε να μην
επηρεαστεί η λειτουργία
του κτηρίου, να απομακρύνει τον παλαιό λέβητα
και ψύκτη, να προμηθε
εύσει και να εγκαταστή
σει τη νέα αντλία θερμότητας και να αναλάβει τη
λειτουργία και συντήρη
ση του συστήματος για
τη διάρκεια της σύμβα
σης, χωρίς κόστος επένδυσης για τον ιδιοκτήτη.
Αυγενάκης:
Αποζημιώσεις
μόνο για όσους
παράγουνΌποιος
παρανομεί
θα οδηγείται
στη Δικαιοσύνη
Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα
αποζημιώνονται και θα
ενισχύονται μόνο όσοι πραγματικά παράγουν και όποιος
παρανομεί θα οδηγείται στη
Δικαιοσύνη, έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Λευτέρης
Αυγενάκης με δήλωση που
έκανε με αφορμή την κατάθε
ση στη ΓΓ της κυβέρνησης
του σχεδίου για το νέο κυρω
τικό πλαίσιο που αφορά
προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ και
ΕΠΙΠ.
«Με την προώθηση στη
Βουλή του νέου θεσμικού
πλαισίου για τις διαδικασίες
ελέγχου, τα διοικητικά μέτρα
και τις κυρώσεις στον τομέα
των γεωργικών προϊόντων
και τροφίμων με Προστα
τευόμενες Ονομασίες Προέ
λευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις
(ΠΓΕ) και στα Εγγυημένα
Παραδοσιακά Ιδιότυπα
Προϊόντα (ΕΠΙΠ) ενισχύουμε
το σύστημα ελέγχου για την
προστασία των Ελλήνων
παραγωγών, αλλά και των
καταναλωτών.
Created by Universal Document Converter