Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
Καθημερινή

εφημερίδα

Π.Ε.

Κοζάνης

w w w. p r l o g o s . g r | p r o i n o s l o g o s ko z @ g m a i l . c o m | 2 4 6 1 0 3 3 6 8 1 , 2 8 5 5 1

Ο πρωθυπουργός
στο δημαρχείο
Βελβεντού:
“Κάθεστε σε έναν
ανεκμετάλλευτο
τουριστικό
θησαυρό”

σελ ~ 5

Η Νέα Νικόπολη
αρνητική σε
φωτοβολταϊκό
με αποθήκευση
ενέργειας επειδή
δεν ήρθε σε
επικοινωνία η
εταιρεία με την
κοινότητα - Γιάννης
Κοκκαλιάρης:
«Μπορεί μια
εταιρεία με μόλις
10 μεγαβάτ να σου
κάνει το τρένο»

σελ ~ 24

Παναγιώτης
Ματιάκης: «Δεν
ευθύνεται η ΔΕΥΑΚ
που έκλεισε η
τηλεθέρμανση
αλλά η ΔΕΗ» - «Μας
θεωρούν αποικία»

Χρήστος Ελευθερίου σε
πρωθυπουργό: Το δίπολο της
πολιτικής το κάνατε μόνοπολο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στην Κοζάνη: Το αποτύπωμα
της Ευρώπης, η κατασκευή της
νέας πτέρυγας στο Μαμάτσειο
σελ - 5

σελ ~ 3

Ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
στην Υψηλή Γέφυρα
Σερβίων - Τα “Χρόνια
Πολλά” από την καντίνα
της κα Γιάννας

σελ ~ 24

Δημήτρης Μάστορας:
«Εμείς θα φέρουμε το
καλύτερο καλλιτεχνικό
διευθυντή αξιοκρατικά»

σελ ~ 7

τιμή 0,50 €

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

8198

Αρ. φύλλου

σελ ~ 4

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στους Συνεταιρισμούς
“Δήμητρα” και “ΑΣΕΠΟΠ”:
Κάναμε μεγάλη προσπάθεια να
στηρίξουμε τα συνεταιριστικά
και συνεταιρικά σχήματα