Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ετος: 280 - ΑΘΗΝΑ - Γλάδστωνος 5 - (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.: 210 - 3304596 210 - 3304613 - Τιμή Περ. 0,20 Ε
Email : [email protected] - Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 Αριθμός Φύλλου 7547
Συντάξεις:
Αναδρομικά τουλάχιστον 12.000 συνταξιούχους
Τιμολόγια ρεύματος:
Αυξημένες τιμές έρχονται τον Ιούνιο
Με αυξήσεις έρχονται τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιούνιο
καθώς οι τιμές στο Χρηματιστήριο Ενέργειας αυξάνονται σαφώς
με τη μέση Τιμή Εκκαθάρισης στην Αγορά της Επόμενης Ημέρας
στις 20 συνεδριάσεις του Μαΐου να διαμορφώνεται στα 76,8 ευρώ
ανά μεγαβατώρα. Αν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές στις επόμενες
συνεδριάσεις που απομένουν, οι τιμές λιανικής θα είναι επίσης
αυξημένες για τον Ιούνιο με δεδομένο ότι τα πράσινα τιμολόγια
αυξομειώνονται ανάλογα με τις συνθήκες στην αγορά κατά το
τελευταίο δίμηνο.
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Νέα
εγκύκλιος για τη διαδικασία λήξης
ασφάλισης
Όπως είναι γνωστό, για μη μισθωτούς ασφαλι
σμένους που η έναρξη ασφάλισης συνδέεται με
την έναρξη στη Φορολογική Διοίκηση, η ασφάλιση
εκείνων λήγει μετά από την διακοπή κάθε δρα
στηριότητας στη Φορολογική Διοίκηση. Για την εν
λόγω διαδικασία απαιτείται υποβολή σχετικής
αίτησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που
διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ
(www.efka.gov.gr) ή μέσω φυσικού κύκλου εργα
σιών.
>> Τελ
Οι προμηθευτές θα ανακοινώσουν τις νέες
χρεώσεις την 1η Ιουνίου και ο Μάιος είναι ο πρώτος
μήνας στο νέο καθεστώς λιανικής από τον Ιανουάριο που σημειώνει άνοδο τους τελευταίους πέντε
μήνες.
Να σημειωθεί ότι ο Δεκέμβριος του 2023 ήταν στα
102 ευρώ ανά μεγαβατώρα και μετά εισήλθε σε καθοδική τροχιά. Τον Απρίλιο είχε υποχωρήσει στα
60,11 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως 26 Μαΐου
η διόρθωση σφαλμάτων για τα βιολογικά
Αναρτήθηκαν στο πληρο
φοριακό σύστημα του
μέτρου 11 «Βιολογικές
καλλιέργειες» του ΠΑΑ
2014-2020 τα αποτελέ
σματα του ελέγχου των
στοιχείων που υπέβαλαν,
περί σύναψης νόμιμης
σύμβασης με σύμβουλο,
μετά τη διασταύρωση με
τα αρχεία της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) – ημερομηνία εξαγωγής δεδομένων
19/2/2024.
ενημερώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ,
μπορούν να προβούν σε
σχετική διόρθωση των
σφαλμάτων (απορριπτό
μενες συμβάσεις) με εκ
νέου υποβολή των
στοιχείων των συμβάσεων
με συμβούλους.
Το αποτέλεσμα του νέου
ελέγχου θα ληφθεί υπόψη
στην 1η εκκαθάριση πληρωμών του έτους 2023
Η διόρθωση μπορεί να
γίνει με τη χρήση των
κωδικών τους στο ΠληροΟι δικαιούχοι, όπως φοριακό
Έρχεται εξίσωση
τρίτεκνων
με τις
πολύτεκνες
οικογένειες - Τα
προνόμια
που θα
απολαμβάνουν
Εξίσωση αναμένεται ανά
μεσα στις τρίτεκνες και τις
πολύτεκνες οικογένειες
και κατά συνέπεια στα
προνόμια που απολαμβάνουν οι δεύτερες. Οι σχε
τικές ανακοινώσεις, συνολικά για το δημογραφικό,
αναμένονται σύντομα από
τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Το Εθνικό Σχέδιο για το
Δημογραφικό προβλέπει
διάφορες δράσεις, όπως
η εξισορρόπηση μεταξύ
οικογενειακής και επαγγε
λματικής ζωής, η παροχή
προσιτής στέγης σε
νέους, η ενίσχυση της
γυναικείας συμμετοχής
στην αγορά εργασίας και
η υποστήριξη της οικογέ
νειας.
Created by Universal Document Converter