Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑΘΗΝΩΝ
Τετάρτη
22 Μαΐου 2024
Βασιλίσκου μάρτ. Δημητρίου καί Παύλου νεομ.
Σελήνη 14 ἡμερῶν | Ανατολή ηλίου 6.09' - Δύσις ἡλίου 8.35'
ΑΤΤΙΚΗ. Γενικώς αἴθριος καιρός. Ἄνεμοι ἀσθενεῖς. Θερμοκρασία ἕως 34β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Λίγες νεφώσεις. Ἄνεμοι μέτριοι. Θερμοκρασία έως 29 β.
Αριθμ. φύλ. 42855
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
«Αξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή
«ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολίτες
Δύο μέτρα και δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς»
στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ
τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν το πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ
Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ στον πολιτικό λόγο, κάτ
ποτε, ἦταν ἀπαραίτητο χαρακτηριστικό
γιά ἕναν πολιτικό. Καί ὄχι μόνον γιά τούς
ἀρχηγούς. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἐκεῖνες οἱ
ἐποχές τῆς πολιτικῆς εὐθύτητος ἔχουν παρέλθει. Πρῶτος ὁ Πρωθυπουργός δίδει τό
στίγμα τῆς νέας ἐποχῆς μετερχόμενος ὀβιδιακῶν μεταμορφώσεων, ἀναλόγως πρός τά
«καλά καί συμφέροντα» πολιτικά του σχέδια. Ἔτσι ἐσχάτως ἀνεκάλυψε ὅτι ἡ ἀποχή
τῶν πολιτῶν ἀπό τίς εὐρωεκλογές δημιουργεῖ ἀποσταθεροποίηση καί κίνδυνο γιά τήν
δημοκρατία.
Ὁ ἴδιος πρό ὀλίγων μηνῶν εἶχε χαρακτηρίσει «ἀξιοπρεπή στάση» ἐνδεχομένη ἀπόφαση τῶν βουλευτῶν νά ἀπόσχουν ἀπό τήν
ψηφοφορία τοῦ νομοσχεδίου γιά τόν γάμο
Διάβημα τῆς Λιβύης
στήν Ἑλλάδα
γιατί κάνει ἔρευνες
στην Κρήτη!
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας να διενεργήσει ἔρευ
νες σε θαλάσσιο οικόπεδο νοτίως τῆς
Κρήτης. Ἡ ἐν λόγῳ κυβέρνησις ἀπηύθυνε διάβημα διαμαρτυρίας στον Ελληνα πρέσβυ στην Τρίπολη κ. Ν. Γαριλίδη,
ἐπειδή τήν περασμένη ἑβδομάδα πραγμα
τοποίησε έρευνες στην Κρήτη νορβηγι
κό ἐρευνητικό σκάφος. Μετά τήν ὁλοκλή
ρωση τῶν τρισδιάτατων σεισμογραφικῶν
ἐρευνῶν τοῦ πλοίου «Ramform Hyperion»
σέ μιά περιοχή που πιθανολογεῖται ὅτι
ὑπάρχουν ἐνδιαφέροντα κοιτάσματα
Συνέχεια στην σελ. 3
«Μακεδονία» καί στήν
ἐπίσημη ἱστοσελίδα
τῆς Προέδρου τῶν Σκοπίων
Λεπτομέρειες στην σελ. 3
τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν. Πότε ἔλεγε τήν
ἀλήθεια ὁ κ. Πρωθυπουργός; Πότε οἱ δηλώ
σεις του ἀπηχοῦσαν τήν πραγματικότητα;
Διότι δέν γίνεται να ισχύουν δύο μέτρα και
δύο σταθμά. Ἀκόμη καί στήν πολιτική τῆς
σήμερον. Δέν θά πεισθοῦν ἔτσι οἱ πολῖτες
να προσέλθουν στις κάλπες. Ἀπό τήν πλευ
ρά μας θεωροῦμε ἐπιβεβλημένη τήν ὑψηλώ
τερη δυνατή συμμετοχή, αὐτός εἶναι δέ πρόσθετος λόγος γιά τόν ὁποῖο μᾶς θλίβουν ἰδιαίτερα οἱ παλινωδίες πού τούς ἀπομακρύ
νουν ἀπό τήν ἐκλογική διαδικασία.
Προχθές, λοιπόν, ὁ κ. Μητσοτάκης
μιλώντας σέ ὀπαδούς τῆς Νέας Δημοκρατίας στην Κοζάνη, ἐπανῆλθε στο ζήτημα τῆς ἀποχῆς συνδέοντας τήν συμμετοχή
στίς ἐκλογές μέ τήν πολιτική σταθερότητα.
Παλάτια στήν ἄμμο
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδι
κείου νά ἀποφανθεί γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν
δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά
τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση έκλογέων». Ὅλο τό πολιτικό καί μηντιακό σύστημα είχε
προετοιμαστεί γιά τήν ἔκπτωσή τους καί ἔκανε σχέδια γιά τήν διανομή τῶν ἑδρῶν τους στά ἄλλα κόμματα. Τίς θεωροῦσε δεδομένο λάφυρο. Θά μᾶς συγχωρήσετε νά ποῦμε ὅλο, πλήν ἡμῶν». Ἔτσι παρατηρεῖται τό ὀξύμωρο τό κόμμα αὐτό νά θεωρεῖται
παράνομο ἀπό τόν Άρειο Πάγο με συνέπεια τόν ἀποκλεισμό του ἀπό τίς εὐρωεκλογές, ἀλλά οἱονεί νόμιμο ἀπό τό Εκλογοδικεῖο μέ συνέπεια να θεωρεῖται
συνταγματικῶς ἀποδεκτή καί ex post (ὑπό τό φῶς καί
τῶν νεωτέρων δεδομένων) ή συμμετοχή του στις
προηγούμενες ἐθνικές εκλογές.
Εἶπε συγκεκριμένα: «Θα στείλουμε μήνυμα
στις 9 Ιουνίου, ἀλλά θά εἶναι μήνυμα στα
θερότητας, συνέχειας, συνέπειας». Καί παρακάτω: «Νά ἀπαντήσουμε στήν ἀδράνεια
καί στήν ἀδιαφορία μέ τήν ὁποία κάποιοι
πολῖτες μπορεῖ νά ἀντιμετωπίζουν τίς εὐρω
εκλογές, γιά τούς λόγους πού σᾶς ἐξήγησα,
γιατί τήν ἑπόμενη μέρα αὐτά πού θά συμβοῦν στήν Εὐρώπη θά ἐπηρεάσουν τις ζωές
ὅλων μας. Καί νά δώσουμε ἕνα μεγάλο “παρών” στην κάλπη τῆς 9ης Ἰουνίου».
Ιδιαίτερα σημειώνουμε τήν ἀναφορά
τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν «συνέπεια τήν
ὁποία ζητεῖ ἀπό τούς πολίτες. Πόσο συνεπής εἶναι ὅμως ὁ ἴδιος, ὅταν τόν περασμέ
νο Ιανουάριο καλοῦσε τούς βουλευτές πού
διαφωνοῦσαν μέ τά σχέδιά του γιά τήν νοτοῦ Μανώλη Κοττάκη
στα ἐκθέτει τόν Άρειο Πάγο, γιατί ἀφήνει ἀνοικτό τό
ἐνδεχόμενο να περιμένει τήν ἀμετάκλητη έκδοση
ἀποφάσεως σέ ἀντίθεση μέ τό Ανώτατο Ακυρωτικό
Δικαστήριο πού δεσμευόμενο ἀπό τήν νομοθεσία
τους ἀπέκλεισε ἀπό τίς εὐρωεκλογές, ἀρκούμενο
στην γνωστή πρωτόδικη απόφαση. Γιατί ὅμως φθάσαμε ἕως ἐδῶ καί γίνεται ρεζίλι ἡ Δικαιοσύνη, καθώς
μοιάζει νά ἀναμειγνύεται μέ ἀποφάσεις της στο πολιτικό παίγνιο καί ἐπεμβαίνει στά ἐσωτερικά τῶν κομμά
των, γιά νά ἀνακαλύψει, μᾶλλον ἀνεπιτυχῶς, ὡς ντετέκτιβ τῶν νομοθετῶν Γεραπετρίτη – Αλιβιζάτου, τόν
«πραγματικό άρχηγό»; Ἐδῶ ἐρχόμαστε σέ αὐτό πού
ἀνωτέρω ἀποκαλέσαμε «πλήν ἡμῶν». Ἡ ἐφημερίδα
μας αποκάλυψε, πρό τοῦ Πάσχα, ὅλο τό παρασκήνιο
πού ὁδήγησε στήν ἀπόφαση τοῦ ἐκλογοδικείου καί
προέβλεψε τήν χθεσινή ἐξέλιξη τῆς παραμονῆς τῶν
«Σπαρτιατῶν» στο Κοινοβούλιο.
Το ξαναγράφω: Νόμιμοι οἱ «Σπαρτιάτες» γιά τίς
Τί ἀκριβῶς συνέβη; Εἶναι ἁπλό! Εἶναι κακό νά κτίἐθνικές ἐκλογές, παράνομοι γιά τίς εὐρωεκλογές! ζεις στήν ἄμμο παλάτια, ὁ βοριᾶς θά τά κάνει συΝόμιμοι γιά τίς ἐθνικές ἐκλογές, γιατί ἐκκρεμεί, δέν ντρίμμια κομμάτια. Η κυβέρνηση καί τά κόμμαἔχει ἐκδοθεῖ κἂν ἡ πρωτόδικη ἀπόφαση μέ τήν κατ
τα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά) παρενέβησαν ὠμά
τηγορία τῆς ἐξαπατήσεως ἐκλογέων, ἀλλά παράνο- στο ζήτημα τῆς ἀνακηρύξεως τῶν συνδυασμῶν τῶν
μοι γιά τίς εὐρωεκλογές, γιατί υπάρχει πρωτόδικη ευρωεκλογῶν, μέ ὑπομνήματά τους, καί ἀπαίτησαν
καταδικαστική απόφαση γιά συμμετοχή σέ ἐγκλη- τόν ἀποκλεισμό τῶν «Σπαρτιατῶν» ἀπό τίς ευρωεματική ὀργάνωση. Αμετάκλητη εἰς βάρος τους ἀπό-κλογές. Καί τό πέτυχαν. Τό κυβερνητικό σχέδιο για
φαση βεβαίως, όπως ζητᾶ τό Σύνταγμα στό ἄρθρο τήν ἔκπτωση τῶν 12 βουλευτῶν ἀπό τήν Βουλή μέ
29, καμμία. Η διατύπωση τοῦ Ἐκλογοδικείου μάλιΣυνέχεια στην σελ. 3
μοθέτηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν νά ἀπόσχουν γιά νά μήν δημιουργήσουν πρόβλημα στην κοινοβουλευτική
πλειοψηφία;
Ἔλεγε συγκεκριμένα σε συνέντευξη
τήν ὁποία εἶχε δώσει στην ΕΡΤ: «Υπάρ
χουν πολλές κοινοβουλευτικές επιλογές.
Ἡ ἀποχή εἶναι μιά ἀξιοπρεπής στάση πού
μπορεῖ κάποιος νά ἐκφράσει τή διαφωνία
του, δηλαδή νά μήν ὑπερψηφίσει, χωρίς να
δημιουργήσει καί πρόβλημα στην κυβερνητική πλειοψηφίων.
Ἀρκεῖ ἡ ἀντιπαράθεσις τῶν δύο δηλώσεων, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμός.
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
«Δίκαιο τῶν γειτόνων»
ἀντί Διεθνοῦς Δικαίου
ἐπενόησε ὁ Ἐρντογάν!
Την Κυριακή 26/05 η
ΕΣΤΙΑ
να παρουσιάζει
(σελ. 3)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
«Ειπέ τη Εκκλησία»
Αυτή την Κυριακή
MH XAZETE
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΕ
ΕΣΤΙΑ
Ελπὲ τῇ Ἐκκλησία
THE POSIA
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Σε διαρκή κινητοποίηση εὑρίσκονται οἱ όπαδοί τῆς Φιορεντίνα γιά τόν τελικό του Europa
Conference League, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.
Τα εἰσιτήρια ἔχουν κυριολεκτικῶς «ἐξαφανισθεῖ», καί
στο γήπεδο της ΑΕΚ, όπου θα διεξαχθεῖ ὁ ἀγῶνας,
θὰ βρεθεῖ καί ἕνα ζευγάρι φανατικῶν ὀπαδῶν τῶν
«βιόλα» ἡλικίας ἄνω τῶν 80 ἐτῶν. Ὁ 87χρονος Ρέντσο καί ἡ 83χρονη Ροζάνα, ζευγάρι από την Του
σκάνη, θά ἔλθουν ὁδικῶς στην Αθήνα γιά νά ὑποστηρίξουν τήν ἀγαπημένη τους ὁμάδα. Είναι κάτο
χοι εἰσιτηρίων διαρκείας από το 1980. Ο υιός τους
βρῆκε εἰσιτήρια γιά τόν τελικό καί τά ἔκανε δῶρο
στούς γονεῖς του. Θέλουν νά δοῦν τήν Φιορεντίνα
να κατακτᾶ τό δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο, μετά
το 1961 πού κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων.
• Τό εμπορικό δαιμόνιο τῶν μοναχῶν τῆς NotreDame des Neiges στην νοτιοανατολική Γαλλία
«ἔσωσε» τό μοναστήρι τους που κινδύνευε οίκονομικά λόγῳ τῶν ὑπέρογκων λογαριασμῶν ἠλεκτρι
κού ρεύματος (5.000 ευρώ ανά μήνα). Οι δώδεκα
μοναχές τοῦ τάγματος τῶν Κιστερκιανῶν ἐξασφαλίζουν ἔσοδα πουλῶντας προϊόντα καθαρισμοῦ μέ
τήν ὀνομασία «Air des Neiges», ἀπό τό δικό τους
νερό πηγῆς καί ἀπό αἰθέρια έλαια. Παράγουν 400
μπουκάλια καθαρισμοῦ τά ὁποῖα πωλοῦνται ἀπό
το κατάστημα τῆς μονῆς ἢ στο διαδίκτυο! Διαφη
μίζουν τα προϊόντα στα μέσα κοινωνικῆς δικτυώσε
ως μέ τό σλόγκαν «μια ανάσα φύσης για το σπίτι».
Τό Ἅλας ἐδοξάσθη
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Χρυσοχοΐδης: 50 άνδρες
συλλαμβάνονται ἡμερησίως
γιά ἐνδοοικογενειακή βία
ΓΡΑΦΕΙΑ γιά τήν ἀντιμετώπιση φαινομένων ἐνδοοικογενειακῆς βίας στήν ἀστυνομία καί σέ 15 ὑπουργεία
γιά τήν ἀντιμετώπιση ζητημάτων κακομεταχειρίσεως
σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις. Μέ τά κρούσματα βίας νά
ἔχουν ἐκτοξευθεῖ σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια, ὁ ὑπουργός
Προστασίας τοῦ Πολίτου κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Συνέχεια στην σελ. 4
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ' αὐτόν τόν τόπο
Αχρείαστα νά εἶναι τά
νοσοκομεία, μακάρι νά μᾶς
ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατή
σουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.
Έλα όμως, πού κάποτε όλοι γιά κάποιο λόγο θά
περάσουμε ἀπό ἐκεῖ
Ἔρχεται ἡ Ἑλένη χθές
τό μεσημέρι νά μᾶς κεράσει
γιά τήν γιορτή της. Φέρνει
καί ένα κουτί μέ γλυκά, τό
ἀνοίγει καί ἑτοιμάζεται να
σερβίρει.
Έξι άτομα ή παρέα, και
ἀκούγεται τό «Χρόνια Πολ
λά», όταν ξαφνικά χτυπάει
τό τηλέφωνό σου.
Συγγενικό σου πρόσωπο ἔχει χτυπήσει και βρίσκε
ται σε άσχημη κατάσταση.
Τι κάνεις; Σπεύδεις στον τό
πο τοῦ ἀτυχήματος και και
λεῖς το ΕΚΑΒ.
Ἡ γυναίκα ἔχει πέσει σέ
ἕνα ἀπό τά «καλά» πεζοδρόμια τῶν ἑλληνικῶν πό
λεων, ἔχει χτυπήσει στο κε
φάλι καί αἱμορραγεῖ. Μέ τό
πού φτάνεις, πληροφορεῖσαι
ὅτι ἔχει ἐνημερωθεί το ΕΚΑΒ.
Σε λίγη ώρα ένας εὐγενέστα
τος μοτοσυκλετιστής βρί
σκεται κοντά σας, βοηθᾶ
να μετακινήσετε τήν τραυματία, ἡ ὁποία δέν ἔχει κι
νηθεῖ ἀπό τήν στιγμή πού
χτύπησε (ἔτσι πρέπει να για
νεται), καί ἀρχίζει νά τήν
περιποιεῖται. Καθαρίζει μέ
Συνέχεια στην σελ. 4
Η ένδοξη σημαία
του Βυζαντίου
σε μεγάλες
διαστάσεις
Ἰσραήλ καί Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο
τοῦ Δρος Ἀντώνη Στ. Στυλιανοῦ*
ΣΕ μιά πρωτοφανή ἀνακοίνωση μέσω
τηλεοπτικῆς συνεντεύξεως στο δίκ
κτυο CNN ὁ Γενικός Εισαγγελεύς τοῦ
Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Και
ρίμ Χάν ἀνεκοίνωσε την πρόθεσή του
να ζητήσει ἀπό τό Δικαστήριο τήν
ἔκδοση ἐνταλμάτων συλλήψεως τοῦ
Ισραηλινοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῶν
ἡγετῶν τῆς Χαμάς, μεταξύ ἄλλων, γιά
ἐγκλήματα πολέμου καί ἐγκλήματα
κατά τῆς ἀνθρωπότητας. Τονίζεται,
ἐξ ὑπαρχῆς, ὅτι ἡ ἐνδεχόμενη ἔκδοση
ἐνταλμάτων σύλληψης γιά τόν Πρω
θυπουργό Νετανυάχου θά ἀποτελεῖ
τήν πρώτη τέτοια έκδοση έναντίον
Συνέχεια στην σελ. 3