Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΕΘΕΛΤΑ Καθημερινή Εφημερίδα της Ηπείρου – Ιδρυτής Ευθ. Τζάλλας - Έτος 970 – Αρ. Φύλλου 25791 – Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 – 0,60 €
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
«Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές 2024»
από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
«Να το φως»
με τον Λ. Φισφή
ΣΕΛΙΔΑ 7
Αναμονή σε όλα
τα μέτωπα
Λείπει η αγωνιστική
διάθεση
Διάχυτη είναι η απογοήτευση των εργα
ζομένων στο δημόσιο τομέα με δεδομέ
νη τη μείωση των αποδοχών τους από
την εποχή των μνημονίων έως σήμερα,
μια απώλεια που φτάνει περίπου στο
40%, ωστόσο δε φαίνεται να είναι ικανή
να τους βγάλει στον δρόμο.
ΣΕΛΙΔΑ 4
Ανάβαση διαμαρτυρίας
Συνάντηση ορειβατών στη Δροσοπη
γή Κόνιτσας και ανάβαση διαμαρτυρίας
στο Ταμπούρι για την ανεξέλεγκτη εγκα
τάσταση ανεμογεννητριών στα βουνά
και υδροηλεκτρικών φραγμάτων στα
ποτάμια της Ηπείρου, διοργάνωσε την
Κυριακή ο Ορειβατικός Σύλλογος Ιω
αννίνων.
ΣΕΛΙΔΑ 4
Κλειστή η προέκταση
της Χ. Τρικούπη
Στην προέκταση της οδού Χαριλάου Τρι
κούπη θα συνεχιστούν οι εργασίες δια
μόρφωσης των πεζοδρομίων στο πλαί
σιο του έργου «Ολοκλήρωση συνδέσε
ων υφιστάμενων δικτύων πεζοδρομίων
και κοινόχρηστων χώρων», που χρη
ματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο».
ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Δ. ΒΛΑΧΟΠΑΝΟΣ
Μουσιωτίτσα:
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ένα μαρτυρικό χωριό
ΣΕΛΙΔΕΣ 8-9
......
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
«Ο Θεσπρωτός έμεινε
δίκαια στη Γ' Εθνική»
ΣΕΛΙΔΕΣ 12-13
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Τάτσης και Ταουσιάνης
στους καλύτερους
προπονητές
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΛΙΔΑ 11
Ο Αλβαρέζ πρώτη
φορά αντίπαλος
του ΠΑΣ στα Γιάννινα
ΣΕΛΙΔΑ 11
Τουλάχιστον ένας επιπλέον χρόνος θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης
της κεντρικής πλατείας των Ιωαννίνων, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, που προβλεπόταν στη σύμβαση
Καλοκαίρι του 2025
και βλέπουμε
ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΗ
ΕΔΩΣΕ Ο Γ. ΤΣΙΓΚΡΟΣ
Με την ίδια «συνταγή»
και την επιδίωξη συναινέσεων
Τον δρόμο της ανάδειξης του ρόλου του μηχανικού, αλλά και της διατύπωσης θέσεων και προτάσεων
για όλα τα ζητήματα που αφορούν την περιοχή, επιδιώκει να συνεχίσει η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανι
κών, που είχε τα «ηνία» τα τελευταία δύο χρόνια στη διοίκηση του Τμήματος Ηπείρου του Τεχνικού Επι
μελητηρίου Ελλάδος και ετοιμάζεται για μια ακόμη θητεία, μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της Κυ
ριακής. Ευχαριστώντας τους συναδέλφους του για την αυξημένη συμμετοχή στις εκλογές αλλά και για
την στήριξη του ιδίου και της ΔΚΜ, ο επικεφαλής της Γιάννης Τσίγκρος α
ως απέδωσε το εκλογικό αποτέλε
σμα 1 στο έργο που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, μέσω του οποίου αναδείχθηκε ο ρόλος τους μηχανικού
και του ΤΕΕ ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους. «Οι μηχανικοί ήταν παρόντες σε κάθε διοικητική πράξη με ευθύνη απέναντι στην κοινωνία», σημείωσε σε συνέντευξη τύπου.
ΣΕΛΙΔΑ 4
Διαβεβαιώσεις από τη
δημοτική αρχή ότι θα
ανέβουν οι ρυθμοί των
εργασιών το επόμενο
διάστημα, καθώς τα
προβλήματα έχουν
συγκεκριμενοποιηθεί
και έχει ξεκινήσει η
διαδικασία επίλυσής
τους σε συνεννόηση
με τον ανάδοχο και
τους μελετητές.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
«Παράθυρο»
για παράταση
των ΣΟΧ
ΣΕΛΙΔΑ 5
«Παράθυρο» για μικρή παράταση των συμβάσεων
των εργαζομένων ορισμένου χρόνου στα νοσοκο
μεία, μετά τις εκλογές, άφησε ο υπουργός Υγείας
Άδωνης Γεωργιάδης, τουλάχιστον για τις περιπτώ
σεις εκείνων που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδι
κασίες ανάθεσης των υπηρεσιών σε ιδιώτες.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση
της συλλογής του Δημοτικού Μουσείου
ΣΕΛΙΔΑ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα