Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπά
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 47ο - Αρ. Φύλλου 12656 Τιμή 0,60 ευρώ • Τρίτη 21 Μαΐου 2024
Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΧΑΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΡΙΖΑ
ΟΠΩΣ ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΧΤΥΠΗΤΗ
ερίπου τρεις εν
βδομάδες απομένουν μέχρι τις
κάλπες της 9ης
Ιουνίου για τις Ευρωεκλογές. Η περιφέρεια
της Μακεδονίας συγκεντρώνει την προσοχή ότ
λων των μεγάλων κομ
μάτων. Μάλιστα, Μητσοτάκης, Κασσελάκης
και Ανδρουλάκης βρίσ
σκονται εκεί και οι τρεις
για να συσπειρώσουν
τους ψηφοφόρους τους.
Την ίδια στιγμή η Νέα
Δημοκρατία παραμένει
κυρίαρχη στις δημοσκο
πήσεις με χαοτική δια
φορά από τον ΣΥΡΙΖΑ
που όπως φαίνεται· πα
ραμένει στη θέση της Αν
ξιωματικής Αντιπολίτευ
Το κύριο πρόβλημα
και για τα δύο κόμματα
της αντιπολίτευσης ε
φόσον οι δημοσκοπήσεις
επιβεβαιωθούν στην Ευ
ρωκάλπη- είναι ότι δεν
δείχνουν ικανά να απει
λήσουν την πολιτική και
ριαρχία της Ν.Δ. και του
Κυριάκου Μητσοτάκη.
συνέχεια στη σελ. 7
Συνέχιση των απαραίτητων ελέγχων
Για να αποκαλυφθούν όλα τα κυκλώματα που λυμαίνονται
την αγροτική παραγωγή και την αγορά
Συνέχιση των απαραίτητων
ελέγχων ώστε να αποκαλυ
φθούν όλα τα κυκλώματα που
λυμαίνονται την αγροτική παν
ραγωγή και την αγορά υπο
γράμμισε ο υπουργός Αγροτι
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Λευτέρης Αυγενάκης.
συνέχεια στη σελ. 10
Ηγετική θέση σε διεθνές επίπεδο
Διατηρεί η Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργειας
Σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού παγκοσμίως, συμβάλλει καθοριστικά
στην Ελληνική οικονομία, αναφέρεται σε δημοσίευμα του ΑΠΕ
Ηγετική θέση σε διεθνές επίπεδο
διατηρεί η ελληνική ιχθυοκαλλιέρ
γεια, σε ένα περιβάλλον έντονου αντί αυτού
νταγωνισμού παγκοσμίως, εξακολου·
θώντας να συμβάλλει καθοριστικά
στην ελληνική οικονομία, αναφέρεται
σε δημοσίευμα του ΑΠΕ.
συνέχεια στη σελ. 11
Στις Βρυξέλλες μετέφερε τη μάχη εναντίον της ακρίβειας
Ο πρωθυπουργός με επιστολή του προς την πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Ζητώντας την παρέμβασή της
για τη διαφορετική τιμολόγηση από τις πολυεθνικές
Στις Βρυξέλλες μετέφερε
τη μάχη εναντίον της ακρίβειας ο πρωθυπουργός με
επιστολή του προς την
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Ούρσουλα Φον
Ντερ Λάιεν, ζητώντας ευρωπαϊκή παρέμβαση για
τη διαφορετική τιμολόγη
ση από τις πολυεθνικές.
συνέχεια στη σελ.
Μάχη κατά
της παράνομης αλιείας
Συνεχίζεται η μάχη κατά της παράνομης αλιείας στον Αμβρακικό Κόλπο.
Τελευταίο περιστατικό καταγράφηκε την
Κυριακή 19 Μαΐου, όταν το Λιμεναρχείο Πρέ
βεζας...
συνέχεια στη σελ. 8