Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ISSN: 2945-0160
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Εορτασμός του Αγίου Ανανίου Ο Άμλετ του Σαίξπηρ
στη Σπάρτη
| Στις 25-26 Μαΐου > σελ. 7
τον Αύγουστο
στο Σαϊνοπούλειο > σελ. 11
«Heyday Road» μέρος 2ο
στις 25-26 Μαΐου
> σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 21 Μαΐου 2024 | Έτος 27° | Αριθμός 6861 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail: [email protected] • www.lakonikos.gr
«Πήραν τ' όπλο τους» για το ΕΣΥ
οι Λάκωνες συνταξιούχοι
Με υπόμνημα επιχειρούν να θέσουν τους πάντες προ των ευθυνών τους
Με κοινό τους υπόμνημα, που
απευθύνεται στο σύνολο των εμ
πλεκομένων φορέων στον χώρο
της υγείας τόσο σε τοπικό, όσο
και σε εθνικό επίπεδο, τα συντα
ξιουχικά σωματεία της Λακω
νίας εκφράζουν την αγωνία τους
για τα προβλήματα που αντιμε
τωπίζει το Εθνικό Σύστημα
Υγείας (ΕΣΥ) στον νομό. Οι συν
ταξιούχοι περιγράφουν αναλυ
τικά τα κακώς κείμενα, θέτουν
τις απαιτήσεις τους και
ζητούν απαιτούν «από όλους
στους οποίους κοινοποιείται το
υπόμνημα, ως άμεσα υπεύθυνοι
και ιθύνοντες της Πολιτείας, της
Δημόσιας Υγείας και του τόπου
μας, να πάρουν θέση και να
ενεργήσουν ως προς την υλο
ποίησή τους».
Το υπόμνημα υπογράφουν ο
Σύλλογος Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων του Δημοσίου
νομού Λακωνίας, το Σωματείο
Συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΦΑ, το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ ΓυΘείου και ΤΟ Σωματείο
Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Σπάρτης.
Μεταξύ άλλων, αναφέρεται
«Όπως ίσως γνωρίζετε και από
προσωπική σας εμπειρία αλλά
της κρίσης και η οποία συνεχίζει
ται μέχρι και σήμερα, έχουν υποβαθμιστεί πλήρως. Αυτό έχει
επιφέρει την πλήρη απαξίωση
τους, έτσι που δείχνουν εικόνα
εγκατάλειψης και αδυναμίας να
υγειονομικών υπηρεσιών στους
κατοίκους του νομού και ιδιαί
τέρα στους ανθρώπους τρίτης
ηλικίας και τις ευπαθείς ομάδες
που το έχουν περισσότερο
ανάγκη, αλλά και στους επισκέ
και από ανακοινώσεις συλλόγων
και φορέων του νομού μας, το
Γενικό Νοσοκομείο, αλλά και τα
Κέντρα Υγείας της Λακωνίας
υπολειτουργούν. Με τη συνεχή
μείωση της χρηματοδότησης και
την υποστελέχωση που αυτά ανακαλύψουν τις ανάγκες για περί-πτες του νομού όλο το χρόνο».
τιμετωπίζουν, από την περίοδο θαλψη, θεραπείας και παροχές
συνέχεια σελ. 9
«Παλαιολόγεια» προς τιμήν του Κ. Παλαιολόγου και των συν αυτώ πεσόντων
Αναλλοίωτες οι μνήμες της Άλωσης
571 χρόνια μετά στον Μυστρά
Το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων από 24 ως 29 Μαΐου
Πεντακόσια εβδομήντα ένα
χρόνια συμπληρώνονται φέτος
από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου 1453
και, ως είθισται, με τη δέουσα
λαμπρότητα αποτίεται και φέτος
κράτορας ο «Μαρμαρωμένος
Βασιλιάς», θα διεξαχθούν πλήθος επετειακών εκδηλώσεων
από τις 24 έως τις 29 Μαΐου,
που περιλαμβάνουν, μεταξύ
άλλων, τη διεξαγωγή επιστημο
φόρος τιμής στη θυσία του τε-νικής ημερίδας και αθλητικών
λευταίου Βυζαντινού Αυτοκρά- δραστηριοτήτων. Οι εκδηλώ
τορα, Κωνσταντίνου ΙΑ΄ σεις κορυφώνονται την Τετάρτη
Παλαιολόγου και όσων έπεσαν 29 Μαΐου, ανήμερα της απο
μαζί του, υπερασπιζόμενοι την φράδας ημερομηνίας για τον
Πόλη από τον Οθωμανικό πο- μεσαιωνικό ελληνισμό, με εκλιορκητικό κλοιό.
δηλώσεις στον Μητροπολιτικό
Ναό Αγίου Δημητρίου στην καστροπολιτεία και ακολούθως
Με επίκεντρο τον Μυστρά
όπου το 1449 στέφθηκε Αυτοστον ανδριάντα του Κ. Παλαιολόγου στον νέο οικισμό Μυστρά. Διοργανωτής είναι ο
Δήμος Σπάρτης, με τη συνδιορ
γάνωση της Μητρόπολης Μονεμβασίας & Σπάρτης και της
ΤΚ Μυστρά.
συνέχεια σελ. 8
30 εκατ. ευρώ από
το Πράσινο Ταμείο
για προληπτικά
μέτρα
πυροπροστασίας
Δικαιούχοι όλοι
οι λακωνικοί δήμοι
Με πρωτοβουλία του
υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Θόδωρου
Σκυλακάκη, μετά και από
σχετική απόφαση του ΔΣ του
Πράσινου Ταμείου, διατίθεν
ται πόροι ύψους 30 εκατ.
ευρώ, για τη δημιουργία αντ
τιπυρικών ζωνών πλάτους
10 μέτρων, περιμετρικά οικισμών που βρίσκονται εντός
ή πλησίον δασών και δασι
κών εκτάσεων υψηλής επι
κινδυνότητας για
εκδήλωση πυρκαγιών.
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι κατά πρώτη προτεραιότηταοι δήμοι, στα όρια των
οποίων περιλαμβάνονται ή
γειτνιάζουν οι επικίνδυνες
περιοχές του ΠΔ 575/1-71980 «Περί κηρύξεως ιδιαι
τέρως ευαίσθητων εις
πυρκαϊάς περιοχών δασών
και δασικών εκτάσεων ως
επικινδύνων» (Α΄ 157). Πρόκειται για περιοχές αρμοδιό
τητας Δασαρχείων, τα οποία
στην Περιφέρεια Πελοπον
νήσου είναι τα εξής: Σπάρ
της, Αιγίου, Καλαμάτας,
Κρανιδίου, Κορίνθου και Ξυ
λοκάστρου, συμπεριλαμβανομένων των δήμων όλης
της Πελοποννήσου, δηλαδή
και των ΟΤΑ της Λακωνίας.
συνέχεια σελ. 8
Διάφορα
για τους αγρότες
του Εμμ. Δημητρακόπουλου
- > σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα