Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΓΩΝΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2014- Αρ. φύλλου 9826 Έτος: 420, 0,50 ΕΥΡΩ - 1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4, 67100 ΞΑΝΘΗ 0 2341021717
http://www.agoras.gr e-malagonasxani gnal.com - Τακτικό μέλος της ΕΠΤΕ ΚΩΔ. ΕΛΤΑ 1858
Στο επίκεντρο η αναβάθμιση
των μεταφορών
στην Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη
Η Υφυπουργός Υπο
δομών και Μεταφο
ρών, αρμόδια για τις
Μεταφορές, Χριστίνα
Αλεξοπούλου, κατά τη
διάρκεια επίσκεψής
της στην Κομοτηνή,
συναντήθηκε με τις δια
οικήσεις και τα μέλη
των αστικών και υπε
ραστικών ΚΤΕΛ της
Περιφέρειας Ανατολι
κής Μακεδονίας και
Θράκης και των ίδιο
κτητών ΤΑΞΙ των να
μών της Θράκης.
Η κυρία Αλεξοπού
που αναφέρθηκε στην
απόφαση που υπεγρά.
φη από το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών για την ενίσχυση στα αστικά και υπε
ραστικά ΚΤΕΛ, μεταξύ
των οποίων και νομών
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, που θα
καλύπτεται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων. Επεσήμανε δε, ότι η βελτίω.
ση της καθημερινότη·
τας του πολίτη μέσω
στη προτεραιότητα της
Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Υφυπουργός
απευθυνόμενη στους
εκπροσώπους των ΤΑ.
1 της Θράκης υπενθύμισε την επιδότηση
των ιδιοκτητών ΤΑΞΙ
μέσω του προγράμματ
τος "πράσινα ταξί και
διαβεβαίωσε ότι είναι
ανοιχτή σε κάθε συζή
τηση, που αποσκοπεί
στη διαρκή βελτίωση
των μεταφορών.
Μιχάλης Αγγελόπουλος:
*Δεν μπορούμε
να προχωρήσουμε
στην Ευρώπη
χωρίς να μετέχουν οι πολίτες
στη συνδιαμόρφωση
των αποφάσεων
Η σφραγίδα
είναι η περιφερειακή ανάπτυξη,
είναι η ισορροπία
μεταξύ των ακριτικών και μακρινών
περιοχών με το κέντρο
Το πρωί του Σαββάτου ο υποψήφιος ευρωβου
Λευτής της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Αγγελό
πουλος, στα πλαίσια της περιοδείας του στην
περιοχή μας, συναντήθηκε σε cafe της Παλιάς
Πόλης με φίλους, στελέχη και μέλη της ΝΔ, νέ
ους και μέλη της ΟΝΝΕΔ.
Σελίδες 8,9
Sunlight Group:
Επαναπροσδιορίζει
το Τοπίο των ΑΠΕ
με Καινοτόμα
Συστήματα
της αναβάθμισης των Συνάντηση ΕΣΠΕΑΜ/Θ | Αποθήκευσης Ενέργειας
μέσων μαζικής μεταφοράς, αποτελεί ύψιΜε Σταϊκούρα
και Δήμα
συναντήθηκε
η αντιπεριφερειάρχης
ΠΕ Ξάνθης
Σελίδα 3
Άρθρο του Θεοφάνη Μαλκίδη
Η 19η Μαΐου,
η αναγνώριση της Γενοκτονίας
και ο αγώνας του αείμνηστου
Μιχάλη Χαραλαμπίδη
Σελίδα 2
με τον Υποψήφιο
Ευρωβουλευτή (ΝΔ)
Γιώργο Αυτιά
Σελίδα 13
SUNLIGHT
ESS Technology Days
Industrial Complex, Xanthi, Greece
SUNLIGHT
| Σελίδα 7
Δράση καθαρισμού
από το Σύλλογο
για την προστασία
και αναβίωση
Σελίδα 3
της παλιάς Ξάνθη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα