Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

Μ.Ε.Τ. 230143

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5837 - ÅÔÏÓ 21ï

ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2024

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Επανασπορά βάμβακος
• Οι αγρότες της Καρδίτσας
ζητούν αποζημίωση επανασποράς για τα βαμβάκια, ενώ
παρόμοιο πρόβλημα έχουν
και οι αγρότες στα Τρίκαλα,
στα Φάρσαλα και σε άλλες
περιοχές.
• Μιλάμε για ένα κόστος
επανασποράς που ανέρχεται
σε 30 - 35 ευρώ το στρέμμα.
• Αποζημίωση για επανασπορά
βαμβακιού ζητά και ο αντιπερι-

s

φερειάρχης Καρδίτσας

Πολιτική

Πολιτισμός

Ένα συγκινητικό ταξίδι
Παρουσιάστηκε με
επιτυχία «Το Δρολάπι» στο χρόνο
• με πρωταγωνιστή τον
• του Ομότιμου ΚαθηΑνδρέα Παπανδρέου
γητή Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας Ευάγγελου
Αυδίκου
Óåë. 7
Óåë. 6

s

s

Ένας αγώνας μια κατηγορία...

s

• Τελευταία αγωνιστική στην Super League 2 όπου από τα αποτελέσματα
δύο αγώνων των playouts θα κριθεί ποια ομάδα από τους Καμπανιακό και
Αναγέννηση Καρδίτσας θα παραμείνουν στην κατηγορία.

Óåë. 18

Óåë. 5