Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
- ΕΣΤΙΑ
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΕΦΗΜΕΡΙ
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΣΤΙΑ
Θαλλελαίου μάρτ. Λυδίας τῆς Φιλιππησίας
Δευτέρα
20 Μαΐου 2024
Σελήνη 12 ἡμερῶν Ἀνατολή ηλίου 6.11' -- Δύσις ἡλίου 8.33΄
ΑΤΤΙΚΗ. Αραιές νεφώσεις. Ἄνεμοι μεταβλητοί μέτριοι. Θερμ. ἕως 31β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Λίγες νεφώσεις. Ἄνεμοι μέτριοι. Θερμ. ἕως 26β.
Ὁ διασυρμός τῆς πολιτικῆς
ἀπό τούς πολιτικούς
Αριθμ. φύλ. 42853
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
Μοναδικές εἰκόνες: Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀνάσκελα σε πεζοδρόμιο στην Δράμα! - Ὁ Πρωθυπουργός
διηγεῖται στο TikTok ἱστορίες γιά τήν Ουγκάντα καί τούς σωσίες του! - Ἄνοιξε το Δελφινάριο,
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ του 21ου αἰῶνος
ὁ πολιτικός κατήφορος δέν ἔχει τέ
λος! Κάποτε θεωρούσαμε παρακμή τό γεγονός, ὅτι ὁ πολιτικός λόγος ἐξέλιπε ἀπό τήν ἀντιπαράθεση
τῶν κομμάτων, τά ὁποῖα κατήντησαν νά ἀντιπαρατίθενται ἐκτοξεύοντας ἐπικοινωνιακά πυροτεχνήματα καί κακόγουστα λογοπαίγνια.
Πλέον ἔχουν κατέλθει στό ἐπίπεδο
μιᾶς ἀποτυχημένης θεατρικῆς ἐπιθεωρήσεως. Με πρωταγωνιστή τόν
ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολι
τεύσεως κ. Στέφανο Κασσελάκη, ὁ
καί δέν τό καταλάβαμε; - Ὁ κατήφορος δέν ἔχει τέλος
Κυριάκο Μητσοτάκη νά ἀκολου
θεῖ κατά πόδας, ἄλλοτε μέ χαριεντισμούς πού ἀπάδουν σε σοβαρό που
λιτικό (ἀποκαλοῦσε διά τοῦ TikTok
τούς πολίτες «γατάκια») καί ἄλλοτε
μέ ἀπίθανες ἱστορίες ὅπως ὅτι τόν...
ἀπήγαγαν στήν Οὐγκάντα. Ὅπως
τήν τελευταία στο TikTok.
Καί νά σκεφθεῖ κανείς ὅτι τό
κόμμα τοῦ ὁποίου ἡγεῖται σήμερα
ὁ κ. Κασσελάκης τό εἶχαν θεμελιώσει προσωπικότητες ὅπως ὁ Λεω
νίδας Κύρκος καί ὁ Ἠλίας Ἠλιοῦ!
Τούς ὁποίους ὁ σημερινός Πρόεἔχει κἄν ἀκουστά, ἀλλά σέ κάθε πεὁποῖος κυλιέται καταγῆς στα πεζοδρος του ΣΥΡΙΖΑ μᾶλλον δέν τούς
δρόμια με σκύλους, ἀλλά καί τόν κ.
είναι στην
Ουγκάντα.
ρίπτωση ἀδυνατεῖ νά «σηκώσει» τίς
πολιτικές τους παρακαταθήκες.
Ὅσο γιά τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, μπορεῖ κανείς να φαντασθεῖ τόν
Κωνσταντίνο Καραμανλή, τόν Γεώργιο Ράλλη ἤ τόν Εὐάγγελο Αβέ
ρωφ νά ἀποκαλοῦν τούς πολῖτες
«γατάκια» –ἔστω σέ στιγμές ἀπολύτου χαλαρώσεως; (ἄν ὑποτεθεῖ
ὅτι μπορεῖ νά ὑπάρχουν τέτοιες
γιά ἕναν Πρωθυπουργό) καί νά διηγοῦνται ἱστορίες γιά τήν Ουγκάντα
ἀπευθυνόμενοι σέ ἕναν κόσμο πού
δυσκολεύεται νά τά φέρει βόλτα και
Κατά τήν προεκλογική περιοδεία του στην Δράμα ὁ Στέφανος
Κασσελάκης δέν ἐδίστασε να ξαπλώσει στο πεζοδρόμιο για να παί
ξει μέ ἕναν σκύλο, ὁ ὁποῖος τόν ἐγέ
μισε μέ τρίχες, ὅπως εἶπαν καί ὅσοι
τόν ἔβλεπαν ἀνάσκελα στο πεζοδρό
μιο. Εἶναι αὐτός ὁ Στέφανος Καστ
σελάκης, πού πρίν από λίγες ημέρες κατηγοροῦσε τόν Πρωθυπουρ
γό ὅτι ἐκμεταλλεύεται προεκλογικῶς τήν παρουσία τοῦ Πίνατ, τοῦ
σκύλου τοῦ Μεγάρου Μαξίμου!
Καί τώρα ὁ ἴδιος κάνει προεκλοθημερινά; Ἡ πλάκα έχει καί τά ὅριά γική εκστρατεία μέ ...ξένο σκύλο.
της! Έχουμε φθάσει στο ναδίρ.
Συνέχεια στην σελ. 3
Ὁ ἀπαράδεκτος
Ἐρντογάν ὑμνεῖ
τήν γενοκτονία
τῶν Ποντίων
ΚΑΝΕΝΑΝ σεβασμό στην πολύχρονη
ἱστορία τῶν Ποντίων καί στόν μαρτυρικό
θάνατο πού βρῆκαν ἑκατοντάδες χιλιάδες
ἀπό τά τάγματα τῶν Νεοτούρκων τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ, δέν ἔδειξε χθές ὁ Τοῦρκος
Πρόεδρος. Μέ ἀφορμή τήν χθεσινή 105ή
ἐπέτειο τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων πού
γιά τούς Τούρκους ἑορτάζεται ὡς ἡμέρα
μνήμης τοῦ Κεμάλ, ὁ Ταγίπ Ερντογάν ὄχι
μόνο συνεχάρη τόν ἱδρυτή του τουρκικοῦ
Συνέχεια στην σελ. 3
Ἡ Ἑλληνική Λύση ἀνοίγει
τό ζήτημα τῶν ἑκατομμυρίων
πού καταβάλλει
το Κράτος σε ξένους συμβούλους
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Συνετρίβη τό ἑλικόπτερο πού
μετέφερε τόν Ιρανό Πρόεδρο
Μέ τό ἕνα χέρι σέ ἀγκαλιάζουν
καί μέ τό ἄλλο σε «μαχαιρώνουν»
Οἱ Πρέσπες ὡς Ἴμια, τό μοντέλο τοῦ Τιρόλο καί ἡ συνδιοίκηση στην Θράκη
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ γύρισε ἱκανοποιημένος ἀπό τήν Ἕξι χρόνια μετά τήν ἐφαρμογή τῆς Συμφωνίπεριοδεία του στήν Μακεδονία καί τήν Θράκη. Θε ας τῶν Πρεσπῶν ἔρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ του 2023
ωρεῖ ὅτι ἀνέκτησε μέρος τῆς πολιτικῆς φθορᾶς, σέ ἐθνικό ἐπίπεδο ἔδειξε ὅτι ἀκόμα καί τώρα, μετ
τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἐκ πρώτης ὄψεως ἔχει δί- τά τόν βομβαρδισμό τῆς χρήσεως τοῦ ὀνόματος
κιο. Καί οἱ ἀριθμοί πού θά τοῦ δείξουν οἱ ἑταιρείες «Βόρεια Μακεδονία» ἀπό τό πολιτικό προσωπικό
δημοσκοπήσεων θά συμφωνήσουν ὅτι αὐξήθηκε - ἀλλά καί τά συστημικά μέσα ἐνημερώσεως πρός
γιά πόσο εἶναι ζητούμενο- ή συσπείρωση της Νέ- ἐπηρεασμό τῆς κοινῆς γνώμης, τό 60% του συνό
ας Δημοκρατίας στον Βορρά. Στην πραγματικότη- λου τῶν Ἑλλήνων θεωρεῖ ὅτι αὐτή προκάλεσε βλάτα, ὅμως τό τοπίο παρέμεινε θολό, καί στήν Μα-βη στην πατρίδα μας. Σκεφτείτε ποιό εἶναι τό ἀντίκεδονία καί στήν Θράκη. Τό πρόβλημα υφίσταται. στοιχο ποσοστό στην Μακεδονία.
Ὅσες φορές κι ἄν ἐπισκεφθεῖ ὁ κύριος Μητσοτά
κης τήν Βόρειο Ελλάδα δέν μπορεῖ νά μπεῖ στήν
ψυχολογία τοῦ κόσμου της. Γι' αὐτό ἄλλως τε καί
σε συνθήκες πολιτικῆς κυριαρχίας τοῦ κόμματος
ὅπου σέ ἐθνικό ἐπίπεδο ἔλαβε 41 % στον νομό
Θεσσαλονίκης πού ἦταν ὑποψήφιος, ἔλαβε 35%.
Ἐνῷ σέ πολλούς γειτονικούς νομούς τά κόμματα στά δεξιά τῆς Νέας Δημοκρατίας ἔφθασαν τό
20% ὅλα μαζί.
Τί σημαίνει ὅτι δέν καταλαβαίνει την ψυχολογία
τοῦ κόσμου αὐτοῦ; Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι Μακεδόνες. Καθαροί Μακεδόνες. Ὄχι νόθοι Μακεδόνες. Πέρασε ἀπό πάνω τους ὀθωμανική καί βουλγαρική κατοχή, καί δέν τούρκεψαν, δέν βουλγάρεψαν.
Ὅταν λοιπόν ὁ κόσμος αὐτός πού θυμᾶται πολύ
καλά ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία τοῦ κυρίου Μητσοτά
κη ὑπέβαλε πρόταση μομφής κατά της Συμφωνίας
τῶν Πρεσπῶν στο Κοινοβούλιο, ἀκούει τόν Πρωθυπουργό νά «ἀπειλεῖ» τά Σκόπια ὅτι θά ἐφαρμό
σει τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί θά κυρώσει
τά πρωτόκολλα ἀμυντικῆς συνεργασίας - ἄρα θά
ψηφίσει κι αὐτός τό ὄνομα- μόλις αὐτά ἀλλάξουν
στάση, περιέρχεται σε μία σχιζοειδή κατάσταση.
Διότι ὁ ἀρχηγός του κόμματός του διακηρύσσει
ὅτι θά ἐφαρμόσει τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν
ἐναντίον τῆς ὁποίας ὁ ἴδιος κατέθεσε πρόταση
μομφῆς! Γι' αὐτό καί τό χειροκρότημα μετά τήν
Συνέχεια στην σελ. 3
IRC 2
Την Κυριακή 26/05 η
ΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
παρουσιάζει
(σελ. 5)
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
«Ειπέ τη Εκκλησία»
- Αυτή την Κυριακή
MH XAZETE
CHOWAGvity
ΕΣΤΙΑ
Εἰπὲ τῇ Ἐκκλησία
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Ένα πολύ μικρό εστιατόριο στο Μεξικό πού σερ
βίρει στούς πελάτες του παραδοσιακό τάκο μέ μόλις τέσσερα είδη στο μενού του βραβεύθη μέ τό που
λυπόθητο ἀστέρι Michelin. Ὅταν ἄλλοι ιδιοκτήτες
διάσημων εστιατορίων ξοδεύουν χρόνο, χρῆμα καί
Ιδέες γιά νά ἀποκτήσουν το διάσημο ἀστέρι, ἡ
Taqueria El Califa de León, πού εἶναι στήν συ
νοικία San Rafael τῆς Πόλεως τοῦ Μεξικοῦ, ἔγινε
ἡ πρώτη taqueria πού τό καταφέρνει. Λειτουργεῖ
για περισσότερα από 50 χρόνια καί φημίζεται για
το Gaonera taco, πού πῆρε τό ὄνομά του ἀπό τόν
· Μεξικανό ταυρομάχο Ροντόλφο Γκαόνα. «Τό μυ
στικό εἶναι ἡ ἁπλότητα τοῦ τάκο μας. Ἔχει μόνο
μία τορτίγια, κόκκινη ή πράσινη σάλτσα, καί αὐτό
εἶναι ὅλο. Αὐτό, καί ἡ ποιότητα τοῦ κρέατος.» Τό
El Califa de León εἶναι ἴσως το μικρότερο εστιατό
ριο πού ἔχει πάρει ποτέ ἀστέρι Michelin.
• Ὁ σέρ Πώλ ΜακΚάρτνεϋ είναι πλέον ὁ πρῶτος
δισεκατομμυριούχος Βρεταννός μουσικός πού και
τώρθωσε να φτιάξει μία τόσο μεγάλη περιουσία.
Το 82χρονο «σκαθάρι» κατατάσσεται 165ος στήν
λίστα του Forbes. Συνολικά, ὁ πλοῦτος τῶν 350
πλουσιωτέρων ἀνθρώπων τῆς χώρας μειώθηκε
ἐπίσης ἐλαφρά, από 796,5 δισεκ. λίρες (929 δισεκ.
ευρώ) σε 795,3 δισεκ. (927,7 δισεκ. ευρώ), λόγῳ
τῆς αὐξήσεως τῶν ἐπιτοκίων, τοῦ πληθωρισμοῦ
καί τῆς ὑποτονικῆς οἰκονομίας. Ὁ Πρωθυπουργός
Ρίσι Σούνακ καί ἡ σύζυγός του Ακσάτα Μούρτι,
κληρονόμος τοῦ ἱδρυτοῦ τοῦ ἰνδικοῦ τεχνολογι
κοῦ κολοσσοῦ Infosys, εὑρίσκονται στην 245η θέση
τῆς λίστας, μέ περιουσία 651 εκατομμυρίων λιρῶν.
Οργή Παναθηναϊκῶν
κατά Αλαφούζου
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ὀπαδοί τοῦ
Παναθηναϊκοῦ μετέτρεψαν τόν τελευταῖο
ἀγῶνα τοῦ πρωταθλήματος ποδοσφαίρου μέ
ἀντίπαλο τόν Ὀλυμπιακό σε συλλαλητήριο
διαμαρτυρίας κατά τοῦ
Συνέχεια στην σελ. 3
Πρός νυκτερινό τιμολόγιο
ρεύματος τό ...μεσημέρι
ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ τοῦ νυκτερινοῦ τιμολογίου
ἠλεκτρικού ρεύματος στις μεσημεριανές ώρες γιά νά
ἀντιμετωπίσει τα προβλήματα τῶν περικοπῶν πράσινης ἐνέργειας καί τῶν μηδενικῶν καί ἀρνητικῶν
τιμῶν πού προκύπτουν λόγῳ τῆς ἀνεπάρκειας τῆς ζητήσεως προσανατολίζεται τό Ὑπουργεῖο Ενεργείας,
μέ ὁρίζοντα τόν προσεχή Σεπτέμβριο. Αὐτό θά ἐπιτρέψει στούς καταναλωτές να επωφεληθοῦν ἀπό τίς
Συνέχεια στην σελ. 2
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Εἶναι καιρός νά ὑψώσουμε φωνή καί ἀνάστημα
Μά, Τῷ Θεῷ, εἶναι νά
ἀρρωσταίνει κανείς όταν βλέ
πει τό θράσος τῶν βορείων
γειτόνων μας, τῶν λαθρεπι
βατῶν στό ὄχημα τῆς Εὐρώ
πης, τῶν σφετεριστῶν ἑνός
ἐνδόξου ονόματος (όταν όλοι
γνωρίζουμε ότι τα σλαυικά
φύλα βρέθηκαν στην περιο
χή εκατοντάδες χρόνια έπειτα
ἀπό τόν θάνατο του Μεγάλου
Ἀλεξάνδρου), τῶν κατασκευ
αστῶν ἑνός γλωσσικού Εκτρώ
ματος-μείγματος γλωσσῶν
καί λέξεων, πού τό όνομάζουν «μακεδονική γλώσσα»,
νὰ ὑψώνουν φωνή και ανά κι
νοῦν τήν πτέρναν κατά τοῦ
εὐερεγέτου.
σε ἐν ζωῇ ὡς «κράτος», ἐνῷ
ἀρκοῦσε μιά κίνηση τῆς τό
τε κυβερνήσεως (Κων. Μητσοτάκη). Είναι ευρέως γνω
στή ἡ μεγάλη ἐπιθυμία τοῦ
τότε ἡγέτη τῆς Γιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς
«νά γίνει τό φυσιολογικό.»
Οι Σκοπιανοί γνωρί- Καί, όπως γνωρίζουζουν πολύ καλά ὅτι ἡ Ἑλλάς με, «φυσιολογικό» ἐννοοῦσε
εἶναι ἐκείνη πού τούς κράτη- μιά παρέλαση τῶν Σέρβων
ἀπό τά βόρεια καί μία τῶν
Ἑλλήνων ἀπό τά νότια για
«νά τελειώσει το πρόβλημα.» Μπορῶ νά βεβαιώσω
ὅτι ἀνήμερα τῶν Θεοφανεί
ων του 1992, στην εξέδρα ἀπ'
ὅπου θά γινόταν ή κατάδυση
τοῦ Σταυροῦ, ὁ ἀείμνηστος –
καί πάντα καλά πληροφορημένος Ἀνδρέας Ποταμιάνος
Συνέχεια στην σελ. 4
Η ένδοξη σημαία
του Βυζαντίου
· μεγάλες
διαστάσεις
Η πολιτική
ὡς ἔκφραση
χριστιανικῶν ἀξιῶν
Ἡ παρέμβασις
τοῦ κ. Εὐριπίδη Στυλιανίδη
ΣΕ ΕΝΑ ἐπιστημονικό καί πολιτικό δι
εθνές Συνέδριο που διοργανώθηκε
ἀπό τήν Ἐπιτροπή Διορθοδόξων Κοι
νοβουλίων, τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιά τήν Πολιτική ὡς ἔκφραση
θρησκευτικῶν ἀξιῶν μίλησε ὁ βουλευτής κ. Εὐριπίδης Στυλιανίδης, ὁ
ὁποῖος ἐτόνισε ὅτι «στήν ἑλληνική
ἱστορία ἀλλά καί στήν συνταγματική παράδοση τῆς νέας Ἑλλάδας, ἡ
Ὀρθοδοξία διαδραματίζει ἕναν ξεχωριστό καί πρωταγωνιστικό ρόλο.»
Συνέχεια στην σελ. 5