Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
MAÏOY 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15122
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΧΡΟΝΙΑ
ΗΧΩ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Πολ. Γραφείο
Κ.Τ.Α.
Αριθμός Άδειας
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
EXADTON
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
9 772529 029169
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
«Πρεμιέρα»
για τα ηλεκτρικά λεωφορεία
στη Θεσσαλονίκη
Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης εισέρχονται
από την προσεχή Δευτέρα (20/5) οι αστι
κές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, αφού
σύμφωνα με τον ΟΑΣΘ, οι δύο γραμμές 21 και
29, με αφετηρία τον Εύοσμο και την Πολίχνη
αντίστοιχα και τελικό προορισμό την πλατεία
Αριστοτέλους, θα εξυπηρετούνται πλέον αποκλειστικά με 17 ηλεκτρικά λεωφορεία.
Σταδιακά, τα συνολικά 11ο ηλεκτρικά λεωφορεία που παρέλαβε ο ΟΑΣΘ από την κινεζική
εταιρεία Yutong, θα εντάσσονται σε ακόμα
περισσότερες γραμμές, κατά κύριο λόγο της
δυτικής Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει ο
ΟΑΣΘ σε σημερινή του ανακοίνωση.
Τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών λεωφορεί
ων και το ιστορικό της άφιξής τους
Τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι δωδεκάμετρα
και χωρητικότητας 75 επιβατών, φορτίζονται
σε περίπου τρεις ώρες και βάσει των προδι
αγραφών του διαγωνισμού, έχουν αυτονομία
τουλάχιστον 180 χλμ. Τα έως τώρα δοκιμαστικά δρομολόγια, έχουν δείξει ότι η αυτονομία
των λεωφορείων μπορεί να αγγίζει και τα 300
χλμ, γεγονός που υπερκαλύπτει τις ανάγκες
του οργανισμού, αφού στις δύο βάρδιες εκτελούνται περί τα 250 χλμ ημερησίως.
Επιπλέον, τα ηλεκτρικά λεωφορεία -που
είναι εντελώς αθόρυβα, διαθέτουν σύστημα
κλιματισμού, εξαερισμού και ανακλινόμενα
παράθυρα, έχουν ράμπα για την πρόσβαση
των Ατόμων με Αναπηρίες στη μεσαία θύρα
και ειδική θέση για αναπηρικό αμαξίδιο- είναι
οικολογικά και μηδενικών εκπομπών ρύπων.
Υπενθυμίζεται ότι τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ, μαζί με τους 55 σταθερούς
φορτιστές διπλής φόρτισης και τους τρεις
φορητούς φορτιστές, ξεκίνησαν το θαλάσσιο
ταξίδι τους από το λιμάνι Lianyungang, στην
επαρχία Τσιανγκσού της Κίνας στις 4/2 και
μετά από 26 ημέρες, την 1/3 «πάτησαν» στο
λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
zero emission ELECTRIC
Ψηφιακό Σχολείο:
Αποκαλυπτήρια από
Μητσοτάκη και Πιερρακάκη
Το νέο Ψηφιακό Σχολείο παρουσιάζεται σήμερα στις
Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό
Παιδείας Κυριάκο Πιερακάκη και
την υφυπουργό Ζέττα Μακρή.
Στην παρουσίαση, η οποία θα λάβει
χώρα στο ημερήσιο Γυμνάσιο με
λυκειακές τάξεις Ριζωμάτων Ημαθίας, θα δοθεί έμφαση στο Ψηφιακό
Φροντιστήριο, που θα είναι έτοιμο
για τις Πανελλαδικές ενώ θα περιλαμβάνονται ψηφιακές τάξεις για
απομακρυσμένες περιοχές, εφαρμογή για γονείς (myparents), ψηφιακά
έγγραφα για σχολεία.
Σημειώνεται, πως οι ε-τάξεις, ξεκι
νούν από το Σεπτέμβριο του 2024. Η
έναρξη του Ψηφιακού Φροντιστηρί
ου γίνεται σήμερα με τα μαθήματα
των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών.
Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του
Ψηφιακού Σχολείου, θα περιλαμβάνονται το Ψηφιακό Φροντιστή
ριο και διαδικτυακά μαθήματα, τα
οποία θα απευθύνονται κυρίως σε
μαθητές από ακριτικές νησιωτικές
περιοχές. Επίσης, θα παρέχει υπηρε
σιακά έντυπα – απουσιολόγιο, βιβλίο
ύλης, βαθμολογίες. Ειδικότερα, οι
βαθμολογίες των μαθητών, πρόκειται
να ψηφιοποιηθούν ώστε να υποστηριχθεί η λειτουργία των πλατφορμών
ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης με
τα σχολεία. Στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου, επανασχεδιάζεται η
πλατφόρμα MySchool καθώς και το
σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών
διοίκησης. Τέλος, θα συμπεριληφθεί
το Ψηφιακό Φροντιστήριο.
Ξεκινά η λειτουργία της ψηφιακής
ενισχυτικής διδασκαλίας μέσα από
το Ψηφιακό Φροντιστήριο με τον
ακόλουθο τρόπο:
Η πρώτη πιλοτική φάση, αρχίζει
άμεσα και θα αφορά σε δύο μαθήματα: τα Νέα Ελληνικά και τα Μα
θηματικά του Γυμνασίου. Από το
Σεπτέμβριο 2024, η ηλεκτρονική
πλατφόρμα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου θα εφαρμοστεί σε όλες τις
υπόλοιπες τάξεις της πρωτοβάθμιας
και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ
σης.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τους μαθητές της Γ΄ λυκείου, η εφαρμογή του
θεσμού αναμένεται να ανακουφίσει
οικονομικά τις οικογένειες, που υποχρεώνονται σε μεγάλες δαπάνες για
τα φροντιστήρια.
Το Ψηφιακό Φροντιστήριο της Γ΄
Λυκείου θα λειτουργήσει με την αξιοποίηση ταλαντούχων εκπαιδευ
τικών' - ο υπουργός Παιδείας έχει
ήδη δρομολογήσει την αναζήτηση
εκπαιδευτικών για τα 4 μαθήματα
των Πανελλαδικών εξετάσεων, οι
οποίοι θα λαμβάνουν ιδιαίτερα ικανοποιητικές αμοιβές. Στη συνέχεια, θα
καταρτιστεί πρόγραμμα με ζωντανά
μαθήματα, τα οποία θα είναι σε θέση
να παρακολουθούν μαθητές από ολόκληρη τη χώρα.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων θα
είναι καθημερινό για όλα τα μαθήματα των Πανελλαδικών εξετάσεων.
Οι ώρες διδασκαλίας θα είναι απογευματινές.
Όπως θα συνέβαινε και στην αίθουσα
ενός φροντιστηρίου, οι μαθητές θα
μπορούν στη διάρκεια του μαθήματος να θέτουν ερωτήματα προς
τον καθηγητή, που εκείνη την ώρα
διδάσκει. Ο δε εκπαιδευτικός, βλέποντας τα ερωτήματα να καταγράφονται στην οθόνη του, θα απαντά είτε
εκείνη τη στιγμή, είτε στο τέλος του
μαθήματος.
Η πρόσβαση των μαθητών της Γ'
Λυκείου στην ηλεκτρονική πλατφόρ
μα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου,
εφόσον δηλώσουν συμμετοχή, θα
γίνεται με μοναδικούς κωδικούς,
που θα λαμβάνουν από το υπουρ
γείο Παιδείας.