Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αξιοπιστία που διαρκεί στο χρόνο
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
Αρ. φύλλου: 4427
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα που αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΣΑΜΟΣ»
Ιδρυτές - Διευθυντές: Μιχαήλ Α. Δούκας (1916-1932),
Κώστας Μ. Δούκας (1932-1970), Μιχαήλ Κ. Δούκας (1970-1997), Κώστας Μ. Δούκας (1997-2007)
Ιδιοκτήτης - εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής - Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Έγκριση, κατ' εξαίρεση, οδήγησης
πυροσβεστικών οχημάτων
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής προστασίας ανακοίνωσε την έγκριση της κατ'
εξαίρεση οδήγησης και χειρισμού πυροσβεστικών οχημάτων από μέλη εθελοντι
κών οργανώσεων κατά την αντιπυρική περίοδο του 2024.
Σύμφωνα με την απόφαση, τα βασικά
κριτήρια επιλεξιμότητας για την άδεια
οδήγησης πυροσβεστικού οχήματος
περιλαμβάνουν την ιδιότητα μέλους
εθελοντικής οργάνωσης εγγεγραμμένης στο Μητρώο Εθελοντικών
οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας
πολιτικής Προστασίας και την κατοχή
ισχύουσας άδειας οδήγησης αντίστοι
της κατηγορίας με το πυροσβεστικό
Η διαδικασία έγκρισης περιλαμβάνει
απόφαση του γενικού γραμματέα που
Αιτικής Προστασίας Βασίλειου Παπα
γεωργίου, με την οποία καθορίζονται
ονομαστικά τα εγκεκριμένα μέλη των
εθελοντικών οργανώσεων για την
οδήγηση των πυροσβεστικών οχημάτ
των των ΟΤΑ α' βαθμού. Τα οχήματα
πρέπει να πληρούν όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις κυκλοφορίας και χρή
της. Η έγκριση αφορά 23 εγκεκριμένα
μέλη εθελοντικών οργανώσεων από
τη Σάμο και την Ικαρία, συμπεριλαμ
βανομένων του παραρτήματος Σάμου
της Ελληνικής ομάδας Διάσωσης, του
Συλλόγου Εθελοντών Πυροσβεστών
πυθαγορείου Σάμου, της Εθελοντικής
Ομάδας 505 κοκκαρίου Σάμου και του
Συλλόγου Εθελοντών πυροσβεστών
Αγίου Κηρύκου Ικαρίας.
Παραμένει αυξημένη η
επισκεψιμότητα από την Τουρκία
Σταθερά αυξημένη παραμένει έως σήμερα η κίνηση από την Τουρκία με συνεχείς
αφίξεις επισκεπτών που αποτελούν σημαντική τόνωση τόσο για την πόλη της
Σάμου όσο και συνολικά για το νησί μας.
ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Σάβ.
βατο, 11 Μαΐου, έφτασαν 4 πλοιάρια
από το Κουσάντασι και το Σεφερικισάρι
με 800 περίπου επιβάτες. Το ενθαρρυ
ντικό στοιχείο είναι ότι οι διαδικασίες
ελέγχου κινούνται πολύ πιο γρήγορα.
χωρίς ταλαιπωρία για τους επισκέπτες.
Ανάλογος ήταν ο αριθμός των επισκε
πτών και την Κυριακή, 12 Μαΐου. Να
σημειωθεί ότι πριν λίγες ημέρες άνοιξε
και η γραμμή από το Κουσάντασι για
το Πυθαγόρειο και τα μηνύματα είναι
περισσότερο από ενθαρρυντικό μέχρι
στιγμής γεγονός για το οποίο δηλών
νουν την απόλυτη ικανοποίησή τους οι
τουριστικοί φορείς του νησιού μας.
Η επισκεψιμότητα από την Τουρκία, εάν
διατηρηθεί στα μέχρι στιγμής επίπεδα
Η αυξηθεί ακόμη περισσότερο όπως
αναμένεται, θα αποτελέσει έναν πολύ
σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης του
τουριστικού κλάδου του νησιού.
Θεσμοθέτηση προοπτικής
ελάφρυνσης των τουριστικών
επιχειρήσεων Βορείου Αιγαίου
Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης με αρμοδιότητες στον τουρισμό, κ. Γιάννης
Καλτάκης, συμμετείχε στην 1η συνεδρίαση του περιφερειακού Συμβουλίου του
ρισμού, τη Δευτέρα, 13 Μαΐου, στην Αθήνα, παρουσία της υπουργού Τουρισμού,
κας Όλγας Κεγολογιάννη,
Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλο
γιάννη με τον αναπληρωτή περιφέρει
άρχη, αρμόδια για τον τουρισμό στο
Βόρειο Αιγαίο, Γιάννη Καλτάκη
Η συμμετοχή του ήταν επιβεβλημένη
καθώς γνωστοποίησε στους αρμόδιους
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα
νησιά του Βορείου Αιγαίου που χρήζουν
άμεσης παρέμβασης αλλά πρότεινε και
τις απαιτούμενες ενέργειες για την επί
λυση αυτών.
Συγκεκριμένα, ο κ. Καλτάκης αναφέρ
θηκε στην ανάγκη διεύρυνσης του
διαλόγου για θεσμοθέτηση προοπτικής
ελάφρυνσης των τουριστικών επιχει
ρήσεων Βορείου Αιγαίου. Ζήτησε την
χρηματοδότηση για τον παραδοσιακό
οικισμό Βρύσας Λέσβου και τον οικισμό
Άνω Βαθέος Σάμου για την βελτίωση
τουριστικού περιβάλλοντος καθώς επί
της και την αποκατάσταση των ζημιών
των σεισμοπαθών στα νησιά του βορεί
του Αιγαίου διότι υπάρχουν πληγέντα
κτίρια που αλλοιώνουν το τουριστικό
περιβάλλον.
Ακόμα, επεσήμανε το υπέρογκο κόστος
των εισιτηρίων για τα νησιά του Βορεί
ου Αιγαίου και ζήτησε την συνδρομή
της πολιτείας. Επιπλέον αξίωσε την
νομοθετική ρύθμιση της συνδιαφήμι
της για απελευθέρωση αυτής από τον
νόμο περί προμηθειών του δημοσίου
έτσι ώστε να μπορούν να επιλυθούν
πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με
την τουριστική προβολή των νησιών
του Βορείου Αιγαίου. Τέλος υπογράμ
μισε την ανάγκη για την επίλυση του
χωροταξικού ζητήματος στα νησιά
του Βορείου Αιγαίου προκειμένου να
κατασκευαστούν μεγάλα τουριστικά
θέρετρα και να πραγματοποιηθεί προ
σέλκυση επενδυτών σε συνεργασία με
τις τοπικές κοινωνίες.
Σάμος, Σάββατο 18 Μαΐου 2014
€ 1,50
Μπαράζ επισκέψεων στελεχών
της Ν.Δ.
Με μπαράζ επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών και μάλιστα σε υπουργικό επίπεδο, η Ν.Δ. έχει επιταχύνει το βήμα της για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου
Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας στη διάρκεια της επίσκεψής του στον Δήμο Ανατολικής Σάμου
πραγματοποίησε επισκέψεις στην Πυροσβεστική Υπη
ρεσία και την Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου. Τέλος ο
κ. Κεφαλογιάννης επισκέφθηκε τους Μυτιληνιούς και
το πυθαγόρειο όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει
με κατοίκους των δύο περιοχών.
πρώτος επισκέφθηκε τη Σάμο ο υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης. Πραγματοποίησε
σειρά επαφών την Τετάρτη, 15 Μαϊμού, στη διάρ
κεια της μονοήμερης επίσκεψής του στο νησί. Ο κ.
Κεφαλογιάννης είχε συναντήσεις με εκπροσώπους
της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την ανταλλαγή
απόψεων και τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν
το νησί και την ευρύτερη περιοχή. Ειδικότερα, είχε
διαδοχικές συναντήσεις με τον βουλευτή Σάμου κ.
Χριστόδουλο. Στεφανάδη, τον Μητροπολίτη Σάμου,
Ικαρίας και Κορσεών κ.κ. Ευσέβιο, το Δ.Σ. και τον
πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σάμου κ. Γιώργο κυρια
ζη, τον Λιμενάρχη, τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου κ.
Πάρη Παπαγεωργίου, τον δήμαρχο Δυτικής Σάμου κ.
Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους και τον αντιπεριφέρει
άρχη Σάμου κ. Ελισσαίο Μαυρατζώτη. Ο υφυπουργός
παλιός γνώριμος της Σάμου
Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης έχει δεσμούς με τη Σάμο.
αφού την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο
ίδιος εκπροσωπούσε καταθέτοντας ερωτήσεις στη
Βουλής, το νομό μας κοινοβουλευτικά λόγω έλλει
της νεοδημοκράτη βουλευτή. Πριν τις επαφές του
με τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης επισκέφθηκε
διάφορες στρατιωτικές μονάδες, όπου ενημερώθηκε
από τον διοικητή της ΑΣΔΕΝ, αντιστράτηγο Εμμανου
Η Σάμος
και ο Θρησκευτικός
Τουρισμός
το κείμενο που δημοσιεύουμε σήμερα στο «Σαμιακόν Βήμα», αφορά στα χριστιανικά μνημεία της Σάμου,
Γράφτηκε πριν από αρκετά χρόνια από τον Δάσκαλο της Σάμου και εκλεκτό φίλο, τον αείμνηστο Γιώργο
Αγγελινάρα,
τα παραπάνω σημειώνει ο πολιτικός μηχανικός του
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, πρώην γενικός
διευθυντής του Ε.Ο.Τ., κ. Κώστας Κατσιγιάννης για
τη συνεργασία που είχε με τον αείμνηστο Γιώργο
Αγγελινάρα, και συμπληρώνει: «Με τον Γιώργο
είχαμε συχνά συζητήσεις γύρω από τα θέματα της
Σάμου ιδίως το καλοκαίρια, στο ξενοδοχείο «Σάμος».
όπου ήταν τακτικός θαμώνας κάθε απόγευμα με
την παρέα του. Έτσι, σε μια συνάντησή μας, τον
ενημέρωσα ότι είχα κληθεί να συμμετάσχω ως ομι
Αητής σε συνέδριο που θα γινόταν το φθινόπωρο
στην Τουρκία με θέμα τον πολιτιστικό τουρισμό και
ότι ήθελα να κάνω στην ομιλία μου ειδική αναφορά
στη Σάμο. Τότε μου πρότεινε να μου δώσει στοιχεία
προκειμένου να το χρησιμοποιήσω κατάλληλα, έτσι
ώστε να προβληθεί το αγαπημένο μας νησί. Έτσι
προέκυψε αυτό το κείμενο, μέσα από τις γραμμές
του οποίου διαφαίνεται όχι μόνο η βαθειά γνώση
του συγγραφέα για τα θρησκευτικά μνημεία της
Σάμου αλλά και η θέλησή του να συμβάλει στην
περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη του νησιού, μέσω
της κατάλληλης προώθησης προγραμμάτων θρη
σκευτικού τουρισμού».
«Η Σάμος και ο θρησκευτικός Τουρισμός
Στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται ότι ο
Απόστολος Παύλος, κατά την τρίτη αποστολική
περιοδεία του, τον Απρίλιο του έτους 56 μ.Χ.
εστάθμευσε και στη Σάμο, στη δε ετέρα ημέρας
παρεβάλομεν εις Σάμον και μείναντες εν τρωγαλία
τη εχομένη ήλθομεν εις Μίλητον».
το τρωγίλιον συνδέεται με τη νησίδα τραγία, τη ση
μερινή Σαμιοπούλα και η απέναντι της Σαμιοπούλας
περιοχή της Σάμου από παλαιά και μέχρι σήμερα
ονομάζεται του Παύλου». Στην ίδια περιοχή, ένα
μικρό ακρωτήριο αποκαλείται του Παύλου. Εάν
μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι στη γειτονική κοινό
τητα Σπαθαραίων το βαπτιστικό όνομα Παύλος είναι
συνηθέστατο καθώς επίσης και το γεγονός ότι η Μί
Αυτός είναι απέναντι από την τραγία (Σαμιοπούλας,
τότε με βεβαιότητα μπορεί να υποστηριχθεί ότι στο
σημείο αυτό προσορμίστηκε ο Απόστολος Παύλος.
* Η συνέχεια στη σελ.5
ήλ Θεοδώρου και τον διοικητή της 79 ΑΔΤΕ, ταξίαρχο
Ελευθέριο Οικονόμου, για τις δράσεις που υλοποιούν
νται ενώ έδωσε έμφαση στην κοινωνική συνεισφορά
Βράβευση δύο εξαιρετικών στρατιωτικών γιατρών
Στην επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Σάμου, ο υφυ
πουργός Εθνικής Άμυνας απένειμε τιμητικές διακρί
σεις σε δύο εξαιρετικά ιατρικά στελέχη της 79 ΑΔΤΕ,
τον αντισυνταγματάρχη Νικόλαο Τρικολίδη και τον
λοχαγό Απόστολο κιλο, επιβραβεύοντας τη σημαντι
και τους συνεισφορά στους πολίτες των νησιών μας.
• Η συνέχεια στη σελ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Όπως Λονδίνο!
Διαβάσαμε στην καθημερινής, όσον αφορά την αγορά
κατοικίας ακόμη ένα άπιαστο όνειρο, όπως εξελίσσεται
η αγορά για τους νέους της χώρας μαζί, ότι χαρακτη
ριστικό του πόσο πιο δύσκολη είναι η πρόσβαση στην
αγορά κατοικίας για τους Έλληνες είναι ότι πιο ακριβή
είναι η απόκτηση ακινήτου μόνο σε Τελ Αβίβ, Παρίσι
τόκιο και χονγκ κονγκ. Την ίδια στιγμή, η Αθήνα βρί
σκεται πλέον στο ίδιο επίπεδο με το Λονδίνο, ενώ δε
περνάει πόλεις όπως το Μόναχο, η Ζυρίχη, η Γενεύη, το
Αμστερνταμ, το Βανκούβερ, η Φρανκφούρτη, το Ντου
μπάι, το Λος Αντζελες, η Στοκχόλμη και το Μαϊάμι.
τα παραπάνω προκύπτουν με βάση σχετική ανάλυση
της Cerved property Services, συνδυάζοντας στοιχεία
από την «Εργάνη» αλλά και τη 185. Η έρευνα παρουσι
άστηκε χθες στο πλαίσιο του 17ου RED Meeting Point
από τον κ. Δημήτρη Ανδρίτσο, διευθύνοντα σύμβουλο
της εταιρείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2018 η μέση
τιμή πώλησης κατοικίας στην Ελλάδα διαμορφωνόταν
σε 175.000 ευρώ, ενώ ο μέσος μηνιαίος μισθός σε
1.071 ευρώ. έως το 2023 η μέση τιμή πώλησης κατοι
κίας είχε εκτοξευτεί κατά 57% σε 274.831 ευρώ, ενώ
στον αντίποδα, ο μέσος μισθός το ίδιο διάστημα αυξή
θηκε κατά μόλις 19,95.
Ασφαλώς αποτελεί κοινό μυστικό» ότι ένα ποσοστό
των εισοδημάτων των Ελλήνων υποδηλώνεται, καθώς
πάνω από το 50% δηλώνει εισόδημα κάτω από 10.000
ευρώ. Μάλιστα, όπως προκύπτει και με βάση τα στοι
χεία από τις δηλώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών.
το 64% δήλωσε εισοδήματα έως 10.000 ευρώ το 2023.
ενώ σχεδόν 1 στους 2 1451) λιγότερα από 5.000 ευρώ.
Επομένως είναι σαφές ότι αρκετά από τα έσοδα δεν
δηλώνονται στην εφορία, με αποτέλεσμα να μειώνεται
και ο συνολικός μέσος όρος
Η ακριβότερη αγορά είναι αυτή της Ελβετίας, όπου η
μέση τιμή τ.μ. αγγίζει τις 15.000 ευρώ, όμως επειδή
και οι μισθοί είναι πολύ υψηλότεροι, εντέλει η αγορά
ακινήτου από τους πολίτες είναι πιο προσιτή συγκριτικά
με την Ελλάδα και ιδίως την αγορά της Αθήνας.
Όσο για τη Σάμο. Προσπαθήστε να βρείτε σπίτι προς
αγορά και θα διαπιστώσετε ότι το «κακό» έφτασε και

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Μέλος της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΕΔΕ η δημοτική σύμβουλος Φλώρα Τζεβρένη
  Φλώρα ΤζεβρένηΚατά τη Συνεδρίαση της 13ης Ιουνίου 2024, στην πόλη της Χαλκίδας, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), όπου με ομόφωνη απόφαση ορίστηκε η δημοτική σύμβουλος Δυτικής Σάμου κα Φλώρα Τζεβρένη μέλος της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΕΔΕ. Με ανακοίνωσή του, ο δήμαρχος Δυτικής Σάμου κ. Θεμιστοκλής Παπαφεοφάνους, αναφέρει τα εξής: «Είναι μεγάλη τιμή για τον παραμεθόριο και μικρό σε πληθυσμό Δήμο μας να εκπροσωπείται με μέλος του σε Επιτροπή που ασχολείται με τις πανανθρώπινες αξίες και ιδιαίτ�
 • Υπεγράφησαν χρηματοδοτήσεις δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας
  Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, υπέγραψε σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουλίου, την πρόσκληση για υποβολή Προτάσεων για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021 – 2027 των παρακάτω δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας:(1) ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ)(2) ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑΌπως έχει τονίσει επανειλημμένως ο περιφερειάρχης, για τις δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας δόθηκε ιδιαίτερο βάρος κατά το σχεδιασμό του νέου Προγράμματος ΕΣΠΑ, διότι θεωρεί ότι αυτή είναι η μεγάλη ανάγκη της κοινω�
 • Τ.Ε. Σάμου του ΚΚΕ - 22 Ιουλίου, Πολιτική - Πολιτιστική εκδήλωση για τα 50 χρόνια επαναφοράς της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας
  Με την ευκαιρία των 50 χρόνων από την επαναφορά της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η Τομεακή Επιτροπή Σάμου του ΚΚΕ σας καλεί στην πολιτική - πολιτιστική εκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης του Γ2 Τόμου του Δοκιμίου Ιστορίας του ΚΚΕ (1967 -1974).Θα παρουσιαστούν επίκαιρα διδάγματα και οι επεξεργασίες του ΚΚΕ για την περίοδο 1967 – 1974 και θα υπάρξει μουσικό πρόγραμμα με πολιτικό τραγούδι της περιόδου.Δευτέρα, 22 Ιουλίου, στις 8 μ.μ.Αίθριο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, ΒαθύΘα μιλήσει ο Βασίλης Μόσχος, μέλος του Τμήματος Ιστορίας της Κ.Ε. του ΚΚΕΜουσικό πρόγραμμα από τους:Γ�
 • Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Δήμου Ανατολικής Σάμου από 23 έως 28 Ιουλίου
  v 23-07-2024: Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπτυξιακή Υστέρηση Π.Ε Σάμου - Μουσικοχορευτική Παράσταση στο θέατρο του Αη Γιαννάκη Βαθέος Σάμου. Ώρα 20:30.v 24-07-2024: Φιλοτεχνικός Όμιλος Σάμου - Συναυλία στην πλατεία Δημαρχείου της πόλεως Σάμου με θέμα : «ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΝΕ ΑΓΑΠΗ». Ώρα 20:30. v 26-07-2024: Πανηγύρι Αγίου Παντελεήμονα στο Κοκκάρι. Ώρα 20:30.v 26-07-2024: Πολιτιστικός Σύλλογος Πυθαγορείου «Ο Λυκούργος» - Προβολή παιδικών ταινιών στην Πλατεία Ειρήνης με δωρεάν παρακολούθηση και δωρεάν προσφορά σνακ και νερού. Ώρα: 21.00. v 27-07-2024: Πανηγύρι Αγίου Παντελεή�
 • 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο - Δήλωση περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Μουτζούρη
  Με αφορμή την συμπλήρωση πενήντα χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Η σημερινή μαύρη επέτειος από την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο μας θυμίζει τις ανοικτές πληγές που έχει αφήσει στον ελληνισμό και την ανάγκη αυτές να επουλωθούν. Είναι καθήκον όλων μας να μην ξεχνάμε τα δραματικά αυτά γεγονότα που είχαν ως αποτέλεσμα τον ξεριζωμό οικογενειών από τον τόπο τους αλλά και τη θυσία όσων έπεσαν μαχόμενοι υπερασπιζόμενοι την πατρίδα τους».