Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ISSN: 2945-0160
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Κόσμημα από το μέλλον
σε υγιείς βάσεις το νέο
Νοσοκομείο Σπάρτης > σελ. 7
Αποφάσεις του Δήμου Ανατ.
Μάνης για να μην κλείσουν
τα Κέντρα Υγείας του > σελ. 8
Στέφθηκαν πρωταθλήτριες
τα φοβερά κορίτσια
του ΠΑΣ Σπάρτης > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 18 Μαΐου 2024 | Έτος 27° | Αριθμός 6860 | Τιμή φύλλου 0,50€
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250 • e-mail: [email protected] • www.lakonikos.gr
Ξέσπασμα Γρηγοράκου: «Οι Λάκωνες ακούν πολλά, αλλά δεν βλέπουν»
Κόντρα στη Βουλή
για το νέο Μουσείο Σπάρτης
Μενδώνη για χρηματοδότηση: «Ο πρωθυπουργός κρατά τις υποσχέσεις του
Εκτεταμένη αναφορά στο νέο
Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης,
έκανε η βουλευτής Λακωνίας και
κοινοβουλευτική υπεύθυνη του
Τομέα Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚΚινήματος Αλλαγής, Νάγια Γρηγοράκου, σε τοποθέτησή της στην
ολομέλεια της Βουλής. Η παρέμβαση έγινε στο πλαίσιο της συζή τησης του νομοσχεδίου του
Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά
με τη σύμβαση δωρεάς των Σπύρου Ι. Λάτση και Ντόροθυ συζ. Σ.
Λάτση, για τις μελέτες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.
Εστιάζοντας στο πολυβασανισμένο έργο που έχει εξαγγελθεί
εδώ και σχεδόν 40 χρόνια, όμως
παρά τις κατά καιρούς εξελίξεις,
στα «χαρτιά», η βουλευτής Λακωνίας τόνισε ότι «για το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης
οι Λάκωνες ακούν πολλά, αλλά
δεν βλέπουν». Παρατήρησε πως
«ενώ το έργο της δημιουργίας
του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης - σύμφωνα με τις
ανακοινώσεις του Υπουργείου
διάφορες δυστοκίες το κρατούν Πολιτισμού πριν λίγους μήνεςΑγωνιούν οι εργαζόμενοι
υποτίθεται πως βρίσκεται στην
τελική ευθεία μετά την έγκριση
και των οριστικών μελετών, το
έργο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται
να έχει χρηματοδότηση από που θενά, ώστε να εξασφαλιστούν τα
31.769.000 ευρώ που απαιτούν
ται με βάση τις μελέτες για την
ολοκλήρωσή του».
συνέχεια σελ. 8
για το μέλλον του Νοσοκομείου Μολάων
Οι ευθύνες που καταλογίζουν και τα αιτήματα - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη
Την έντονη ανησυχία του για το
μέλλον του νοσοκομείου εκφράζει σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλο γος Εργαζομένων της
Νοσηλευτικής Μονάδας (ΝΜ)
Μολάων. Σημείο καμπής για την
αντίδρασή του, ήταν όπως αναφέρεται, η απόφαση της διοικήτριας του ΓΝ Λακωνίας, «η οποία
ζήτησε τα προγραμματισμένα
χειρουργεία της ΝΜ Μολάων να
διενεργηθούν στο Νοσοκομείο
Σπάρτης, έως ότου να διερευνη
θεί η δυνατότητα συνέχισης της
λειτουργίας των χειρουργείων
της ΝΜ Μολάων από πλευράς
αναισθησιολογικής κάλυψης». Η
απόφαση αυτή έρχεται να προστεθεί στην προϊούσα εικόνα
υποβάθμισης της ΝΜ Μολάων,
σύμφωνα με τους εργαζόμενους. Ο σύλλογος προχωρά σε
συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη (21/5), έξω
από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου στις 10:30 πμ.
Νοσοκομείο Σπάρτης. Τόνισε
πως η ΝΜ Μολάων θα συνεχίσει
να λειτουργεί, ενώ στόχος της
Πολιτείας είναι «η περαιτέρω
ανάπτυξή της».
Πιο αναλυτικά αναφέρει ο Σύλ
λογος Εργαζομένων ΝΜ Μο
λάων: «Επανερχόμαστε δυστυ
χώς στα ζητήματα της διαρκούς
υποβάθμισης του νοσοκομείου
μας», αναφέρουν οι εργαζόμε
Ας σημειωθεί, πως ο διοικητής ναι, «καθώς οι τελευταίοι χειριτης 6ης ΥΠΕ, Ι. Καρβέλης, ρωτή-σμοί της διοικήτριας προμηνύθηκε σχετικά με το ζήτημα, στην ουν αρνητικές εξελίξεις για το
πρόσφατη ενημέρωση για το νέο νοσοκομείο μας».
συνέχεια σελ. 9
Αλλαγές
στην εφαρμογή
της ψηφιακής
κάρτας εργασίας
Από 1η Ιουλίου
σε λαϊκές
και λιανεμπόριο
Παρεμβάσεις και διορθών
σεις στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, έτσι ώστε μέχρι τέλος
του έτους να έχει τεθεί σε
πλήρη λειτουργία σε όλο το
εύρος της ελληνικής οικονομίας, σχεδιάζει η κυβέρνηση.
Υπενθυμίζεται πως την 1η
Ιουλίου 2024, η κάρτα τίθεται
σε εφαρμογή στη βιομηχανία,
το λιανεμπόριο και τις λαϊκές
αγορές. Ενώ, το Υπουργείο
Εργασίας εφαρμόζει την
κάρτα πιλοτικά στα σούπερ
μάρκετ, τις τράπεζες και τις
ασφαλιστικές εταιρείες, κάτι
που αφορά περίπου 500.000
εργαζόμενους. Έτσι, μια ει
δική ομάδα καταγράφει τα
προβλήματα δυσλειτουργι
κότητας που έχουν διαπιστώ
θεί και θα προτείνει λύσεις
που βελτιώνουν την εφαρ
μογή του μέτρου. Μια από τις
παρεμβάσεις που εξετάζονται
είναι η ύπαρξη ενός μικρού,
ελαστικού χρονικού ορίου,
εντός του οποίου θα μπορεί ο
εργαζόμενος να «χτυπά» την
κάρτα του, χωρίς να αλλάζει
το ωράριο εργασίας. Το όριο
αυτό δεν μπορεί να είναι
πάνω από 15 με 20 λεπτά,
πριν και μετά τη λήξη του
ωραρίου.
Από τον περασμένο Οκτώ
βριο, δίνεται η δυνατότητα
στις επιχειρήσεις που έχουν
ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύ
στημα να μην καταχωρίζουν
τις αλλαγές του ωραρίου και
την υπερωριακή απασχό
ληση πριν από την έναρξη
πραγματοποίησης
τους.
Αυτό, κατά τους εργαζόμενους στο λιανεμπόριο, είναι
το μεγαλύτερο πρόβλημα
στην καταγραφή υπερωριών.
συνέχεια σελ. 8
Σπάρτη 1949:
Μια φωτογραφία
διηγείται
την ιστορία της
του Βαγγέλη Μητράκου
- > σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα