Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
- ΕΣΤΙΑ
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ • ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ESMEPIS
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΣΤΙΑ
Σάββατο
18 Μαΐου 2024
Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Θωμᾶ. Πέτρου, Διονυσίου, Ἀνδρέου,
Παύλου, Χριστίνης, Ηρακλείου, Παυλίνου καί Βενεδίμου τῶν μαρτ.
Σελήνη 10 ἡμερῶν Ἀνατολή ηλίου 6.12 - Δύσις ἡλίου 8.31΄
ΑΤΤΙΚΗ. Νεφώσεις, βροχή μέ ἀσθενεῖς ἀνέμους. Θερμ. ἕως 28.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις μέ ἀσθενεῖς ἀνέμους. Θερμ. ἕως 25β.
Εννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη
Αριθμ. φύλ. 42852
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!
Χάος με τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες
Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Υπουργείου Οικονομικῶν, ΑΑΔΕ και φοροτεχνικῶν
Αποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ μέ σωρεία λαθῶν καί
παραλείψεων στήν ὑποβολή φορολογικῶν δηλώσεων, ἰδιαίτερα τῶν προσυμπληρωμένων πού ὑποβάλλουν αὐτομάτως ἀπό φέτος μισθωτοί καί συνταξιοῦχοι, εὑρίσκονται χιλιάδες φορολογούμενοι, μέ ἀποτέλεσμα να καθυστερεί
δραματικῶς ἡ διαδικασία. Ὡς ἀποτέλε
σμα καί, καθώς τήν κατάσταση ἔχουν
καταγγείλει οἱ φοροτεχνικοί, ξέσπασε
ἕνας πόλεμος ἀνακοινώσεων, ὁ ὁποῖος
ἐπιτείνει τήν σύγχυση πού ἔχει προκληθεῖ στούς πολῖτες.
Χαρακτηριστικό τοῦ οὐσιαστικοῦ
προβλήματος τῆς καθυστερήσεως εἶναι
ὅτι μέχρι χθές το μεσημέρι εἶχαν ὑποΔένδιας: Ἡ κακιά
ἡ ὥρα θά ἔλθει
ἀπό τήν Τουρκία
ΕΠΙΜΕΝΕΙ να διαχωρίζει τήν θέση
του ἀπό τήν ἐπίσημη στάση τῶν ἤρεμων νερῶν στο Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός
Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τονίζοντας μέ κάτ
θε εὐκαιρία ὅτι δέν πρέπει νά παρασυρθοῦμε ἀπό ἐφησυχασμό. Μιλώντας
στήν Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τῆς Βουλῆς, ὁ κ. Νίκος Δένδιας προειδοποίησε ὅτι «ἡ ὥρα ἡ κακιά» δέν θά
ἔλθει ἀπό χῶρες ὅπως τά Σκόπια, ἀλλά
ἀπό τήν Τουρκία! Γιά δεύτερη φορά,
ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν, ὁ κ. Δένδιας δέν
Συνέχεια στην σελ. 3
βληθεῖ 411.874 δηλώσεις, ὅταν τό ἀντίστοιχο περυσινό διάστημα εἶχαν ὑποβληθεῖ πάνω ἀπό 1.250.000 δηλώσεις.
Ἐπί τῆς οὐσίας, μένουν περίπου 70 ἡμέ
ρες μέχρι τήν καταληκτική ἡμερομηνία,
πού εἶναι ἡ 26η Ἰουλίου καί τήν ὁποία πρᾶγμα ἀνέφικτο μέ τά σημερινά δεδομένα- τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν δέν
θέλει να παρατείνει φέτος.
Ἡ δημοσιοποίησις σωρείας προβλημάτων πού, ὅπως ἔγραψε χθές ἡ «Εστία»,
ἔγινε ἀπό τήν Πανελλήνια Ομοσπονδία
Φοροτεχνικῶν Ἐλευθέρων Επαγγελματιῶν, προεκάλεσε ...κόντρα καί ἀνταλλα
γή ἐντόνων ἀνακοινώσεων μεταξύ τοῦ
ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κωστῆ
Το «ἁμαρτωλό» κατοστάρικο
πού ἔγινε χιλιάρικο
λόγῳ τοῦ πολέμου
Τοῦ Ἐλευθερίου Γ. Σκιαδά
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
Μετ' ἐμποδίων ἡ ὑποβολή
φορολογικῶν δηλώσεων
Ποιά προβλήματα καταγράφουν οἱ φοροτεχνικοί
ΕΛΛΙΠΗ στοιχεία από τις τράπεζες
και φορείς του Δημοσίου, λειψά δεδο
μένα, τεχνικές αστοχίες, είναι μεταξύ
των προβλημάτων που καταγράφονται
στην υποβολή των φορολογικών δηλώ
στων. Αν και αναμενόταν να υπάρξουν
γιστεί το το τεκμαρτό εισόδημα
για 730.000 ελεύθερους επαγγελματίες, ή
κατάστασης που έχει δημιουργηθεί είναι
πιο δύσκολη. Η Ομοσπονδία των
ροτεχνικών έχει καταγράψει τὰ ἕως τὰ
τα προβλήματα κι έχει ενημερώσει την
άτυπη ομάδα εργασίας καταγραφής προ
βλημάτων των φετινών φορολογικών δη
λεύσεων, που συστάθηκε με πρωτοβουλία
του Ιουτουργού Χάρη Θεοχάρης
264/2014: Η επιστρεπτία στον 727
δεν συμπληρώθηκε (δεν έχει επιλυθεί
ακόμα).
Σε 2014. Λανθασμένοι τόκοι κατ
στα επιδόματα συνταξιούχων (δεν έχει
επιλυθεί ακόμα
8/5/2014. Διάφορα επουργεία (π.χ.
ὅσιος το Αγροτικής Ανάπτυξης) για
νομικές περιφέρειες και κάποιοι δήμοι
δὲν ἔχουν ἀνεβάσει ακόμα βεβαιώσεις
ἀποδοχών ἰδὲν ἔχει ἐπιλυθεῖ ἀκόμα).
9/5/2024:1
ότι υπάρχει
θέσεων καὶ δανείων δεν έχει επιλυθεί το παρακρατήσεις έλει
ακόμα για όλες τις τράπεζες,
29/4/2014: Δὲν ἔχουν ἀνέβει τα έκτα
θέρων επαγγελματιών (δὲν ἔχει ἐπιλο
θεί ακόμα)
9/5/2014: Αναφέρθηκε ότι ο κωδικός
781 κατὰ τὴν ἐκκαθάριση δεν καλύπτει
τεκμήρια - λανθασμένος υπολογισμός
ἐκκαθάρισης (δὲν ἔχει ἐπιλυθεῖ ἀκόμα).
9/5/2014: Αναφέρθηκε ότι το με
ταφορικό Ισοδύναμο Ιδιωτών (χωρίς
δραστηριότητα) κατα
επαγγεγραφα στο Ε1 (
χωρείται
θηκε από την Ομοσπονδία ἂν ὑπάρχει
δυνατότητα να γίνεται αυτόματα ή δ
αδικασία)
11/5/20
today
Κωδικός 147.
148 (σχετική με την μείωση
στον καθαρού εισοδήματος - περιοχές
κάτω των 500 κατοίκων) - πιθανόν για
άλλη μία φορά να λαμβάνει υπ' όψιν την
ἀπογραφή του 2011 (
8.2011 (Επιλύθηκε 1995).
11/5/2004. Εντοπίστηκαν λάθη στην
μεταφορά ζημίας προηγουμένων ἐτῶν
- αφορά γεωργικές επιχειρήσεις (δεν
έχει επιλυθεί ακόμα).
195/2004: Αυτοκίνητα και ήταν οι
κυκλοφορία το 2019 δεν φαίνονται στο
11 δεν έχει επιλυθεί ακόμα).
- Το χθεσινό δημοσίευμα τῆς «Εστίας» γιά τίς
καταγγελίες τῶν φοροτεχνικῶν.
Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία...
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή. Ἐάν ἕνας ἄνθρωπος δέν εἶναι ἀποφασιστικός, παύουν νά τόν ὑπολογίζουν. Ὁμοίως ἐάν μιά χώρα συμπεριφέρεται και
τά τρόπο φοβικό καί ὑποχωρητικό, παύει να χαίρει
ἐκτιμήσεως, μέ ἀποτέλεσμα να κορυφώνονται οἱ εἰς
βάρος της διεκδικήσεις. Αὐτό εἶναι ἕνα ἀπό τά προβλήματα τῆς σημερινῆς Ἑλλάδος. Γιά αὐτό καί κά
θε γειτονική χώρα ὄχι ἁπλῶς ἐγείρει ἀπαιτήσεις, τό
πράττει κατά τρόπον προσβλητικό καί περιφρονητικό. Πολύ ἁπλά δέν μᾶς ὑπολογίζουν. Μόλις προχθές ὁ Σκοπιανός Κρίστιαν Μιτσόσκι μᾶς εἶπε ὅτι θά
ὀνομάζει τήν χώρα του ὅπως θέλει, καί ἄς τόν πᾶμε
στο Διεθνές Δικαστήριο! Καί ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις
κάθεται καί τόν ἀκούει χωρίς νά ἀντιδρᾶ.
Ο Αλβανός Πρωθυπουργός μᾶς ἐπανέλαβε ὅτι
δέν ὑπάρχει «ζήτημα Μπελέρη» καί ὅτι ἡ χώρα του
θά γίνει δεκτή στην ΕΕ, εἰς πείσμα τῶν διαφωνιῶν
τῆς Ἑλλάδος. Καί ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις κάθεται
καί τόν ἀκούει χωρίς νά ἀντιδρᾶ.
Τό καθεστώς Ερντογάν βεβηλώνει τήν Μόνη
τῆς Χώρας, καί τό μόνο πού βρίσκει νά πεῖ ὁ Ἕλλην
ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν εἶναι πώς «ἐκτιμά» ὅτι ἡ
τουρκική Κυβέρνησις θά ἐπαναξιολογήσει τήν ἀπόφασή της. Μά εἶναι σοβαρή δήλωσις αὐτή; Σέ μιά κα
νονική χώρα θά ἀρκοῦσε γιά νά τόν ἔχει ἀποπέμψει
ὁ Πρωθυπουργός με συνοπτικές, ἂν μή, καί ἀτιμωτι
Χατζηδάκη, τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλῆ καί τῶν φοροτε
χνικῶν. Καί οἱ δύο ἀποφεύγουν νά ἀναφερθοῦν στήν οὐσία τῶν προβλημάτων
καί στρέφουν τα πυρά τους κατά τῶν φοροτεχνικῶν, τούς ὁποίους κατηγοροῦν
γιά συντεχνιακή συμπεριφορά.
Ὁ κ. Χατζηδάκης ἄφησε αἰχμές και
τά τῶν λογιστῶν-φοροτεχνικῶν ὑποστηρίζοντας ἐμμέσως ὅτι ἀπεκάλυψαν
τά προβλήματα επειδή χάνουν πελατεία ἀπό τήν αὐτόματη ὑποβολή τῶν φορολογικῶν δηλώσεων. Ἀφοῦ ἐξέφρασε
τήν ἀπορία του «γιατί πέρσι δέν ὑπῆρξαν
τέτοιο εἴδους ἀνακοινώσεις ἤ πρόπερσι
ἤ παρά-πρόπερσι καί ὑπάρχουν εἰδικῶς
τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου
κές διαδικασίες. Σέ μιά κανονική χώρα... Δυστυχῶς,
ἡ ἀνυποληψία στήν ὁποία ἔχουμε περιέλθει δέν
εἶναι ἐπίτευγμα μίας μόνον κυβερνήσεως. Μέ ἐλά
χιστες ἐξαιρέσεις συγκεκριμένων προσώπων, ὁλόκληρο τό πολιτικό σύστημα ἔχει συνεργήσει στην
διαμόρφωση της σημερινῆς καταστάσεως. Ἡ αἰτία
εἶναι γνωστή. Ἀδράνεια ἀπέναντι στις προκλήσεις
καί προσπάθειες συγκαλύψεως τῶν προβλημάτων,
ἀντί τῆς ἀναζητήσεως λύσεων. Μία τέτοια περίπτω
σις ἦταν ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, διά τῆς ὁποίας
τό «μακεδονικό» πρόβλημα «κουκουλώθηκε» χωρίς νά ἐπιλυθεῖ. Εἶχε προηγηθεῖ ὅμως μιά πολιτική
στρουθοκαμηλισμοῦ πού διήρκεσε πολλές δεκαε
τίες. Τό ἑλληνικό Κράτος ἠρνεῖτο νά ἀναφέρει καί
την λέξη «μακεδονικό», προέβαινε δέ καί σέ σχετι
κές συστάσεις πρός τούς δημοσιογράφους (μεταξύ
τῶν ὁποίων καί ὁ γράφων) ἀφήνοντας τόν ἀείμνηστο Νικόλαο Μάρτη νά εἶναι ἡ μοναδική ἐθνική φω
νή πού ἀκόμη ὀρθωνόταν.
Τό γεγονός ὅτι ἡ τακτική αὐτή ἦταν ἐσφαλμένη
κατεδείχθη το 2008 κατά τήν Σύνοδο του ΝΑΤΟ στό
Βουκουρέστι. Ἐκεῖ ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις, μέ Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή, ὑπεραμύνθηκε
τῶν ἐθνικῶν θέσεων καί ἀπέδειξε ὅτι μποροῦμε
νά ἔχουμε διπλωματικές ἐπιτυχίες στηριζόμενοι
στις δικές μας δυνάμεις. Ήταν ὅμως ἡ τελευταία
Συνέχεια στην σελ. 3
φέτος» καί ἀναρωτιέται «μήπως αὐτό
σχετίζεται μέ τό ὅτι δέν ἀπαιτεῖται πιά
υπογραφή τῶν φορολογουμένων καί θεωρεῖται ὅτι ἡ δήλωση εἶναι ἔγκυρη, καί
ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἕνας ἐπί πλέον λόγος
γιά νά μήν προσφεύγουν οἱ φορολογού
μενοι στούς λογιστές.»
Ἀλλά καί ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ΑΑΔΕ σέ ἀνακοίνωσή του, ἀφοῦ ἀνέφερε
ὅτι ἠκολουθήθη καί φέτος ἡ διαδικασία πού ἀκολουθεῖται κάθε χρόνο καί ἡ
ὁποία εἶναι γνωστή στους λογιστές-φο
ροτεχνικούς, ὑπεγράμμισε ὅτι «καθῆκον
ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων στη διαδικασία ὑποβολῆς τῶν δηλώσεων εἶναι ἡ
Συνέχεια στην σελ. 2
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πῶς συγχωνεύονται
γαλαξίες καί μαῦρες τρύπες
Την Κυριακή 19/05 η
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
(σελ. 5)
Τιμά την επέτειο
της επικής Μάχης της Κρήτης
με μία μοναδική έκδοση!
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
H MAXH
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ένα συγκλονιστικό βιβλίο
για τον ηρωικό λαό της
Μεγαλονήσου, που αντιστάθηκε
στις ορδές του Χίτλερ, μέσα
από ανεκτίμητα ντοκουμέντα
και αποκαλυπτικό
φωτογραφικό υλικό
ΑΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑ
H MAXH
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Ὁ Γιάννης Αντε
τοκούνμπο εἶναι πλέον ἕνας ἀπό τούς και
λύτερους καί πιό δη
μοφιλεῖς παῖκτες τοῦ
μπάσκετ παγκοσμίως,
καί αὐτό ἀποτυπώνε
ται για μία ἀκόμη χρονιά καί στά ἔσοδά του.
Ἀλλά δέν εἶναι ἀπό τούς
πιό ἀκριβοπληρωμένους παίκτες στο μπάσκετ ἀλλά
σέ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἀγώνισμα, σύμφωνα μέ τήν
σχετική λίστα τοῦ οἰκονομικοῦ περιοδικού Forbes.
Ἀπό τήν 1η Μαΐου 2023 μέχρι την 1 Μαΐου 2024,
το Forbes παρουσίασε τήν λίστα μέ τούς 10 πιό
ἀκριβοπληρωμένους, καί ὁ Γιάννης Αντετοκούνμπο
εἶναι στήν πέμπτη θέση. Στην κορυφή συναντάμε
τον Κριστιάνο Ρονάλντο με 260 εκατ. δολλ., μέ τόν
γκόλφερ Τζών Ραμ στην δεύτερη θέση να κερδίζει
σέ ἕναν χρόνο 218 εκατ. δολλ. Ακολουθοῦν ὁ Λιονέλ Μέσσι μέ 135 εκατ., ὁ Λεμπρόν Τζαίημς μέ 128
ἑκατ. καί ὁ Γιάννης μέ 111 εκατ. δολλ. Ὁ Ἀντετοκούνμπο, γράφει τό περιοδικό, ἄνοιξε μια εταιρεία
παραγωγῆς τόν Ἰανουάριο, προσέθεσε μια συνερ
γασία μέ τό ἀναψυκτικό Starry τῆς Pepsi τόν Φεβρουάριο καί θά λανσάρει τό ἕκτο αθλητικό παπού
τσι του μέ τήν ὑπογραφή του καί τήν Nike, ἀργό
τερα, μέσα στην χρονιά.
Συνέχεια στην σελ. 8
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Ἡ Γενεύη
τίμησε
τον Λόρδο
Βύρωνα
Λεπτομέρειες
στην σελ. 7
Τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο
κρίνει νόμιμη
τήν ἀπαγόρευση
τῆς μαντήλας στα σχολεῖα
Στρασβούργο.- Τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο τῶν Δικαι
ωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου ἀπεφάνθη ὅτι ἡ ἀπαγόρευσις
στούς μαθητές να φοροῦν θρησκευτικά σύμβολα δέν
θίγει τά δικαιώματά τους. Ἡ ἀπόφασις-σταθμός τοῦ
Συνέχεια στην σελ. 5
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Δύο χρόνια χωρίς τόν ὁλόφωτο Vangelis
Πέρασαν δύο χρόνια χω
ρίς τον Βαγγέλη Παπαθανα
σίου. Τόν κορυφαῖο, διεθνώς
ἀνεγνωρισμένο και καταξιω
μένο Έλληνα μουσικό δημι
ουργό τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου
αἰῶνος.
Είναι βέβαιο ότι ἐμεῖς, οἱ
Ἕλληνες, δέν ἔχουμε ἀκόμη
ἀξιολογήσει τήν οἰκουμενι
κή μουσική προσωπικότητα
τοῦ «Vangelis». Δέν ἔχουμε
συλλάβει τό πόσο ἀποφασι
στική ἦταν ἡ συμβολή του
στήν ἀνάδυση, μέσα ἀπό
τήν ἠλεκτρονική μουσική,
ἑνός νέου είδους, μιᾶς ἐντελῶς
νέας τεχνοτροπίας, ἡ ὁποία,
όμως, κατόρθωσε να κρατήσει τούς κανόνες τῆς μελωδί
ας καί τῆς συνθέσεως, όπως
αὐτοί ἔχουν διαμορφωθεῖ
ἀνά τούς αἰῶνες.
Ἀρκεῖ νά σκεφθοῦμε ὅτι
ὁ Βαγγέλης Παπαθανασί
ου εκτόξευσε τό συγκρότημα τῶν «Παιδιῶν τῆς Ἀφρο
δίτης» στα ουράνια και και
θιερώθηκε ως διεθνούς έμβε
λείας μουσικός δημιουργός,
ἀκολουθῶντας πιστά έναν
κανόνα! Τόν «Κανόνα» τοῦ
Πάχελμπελ.
Στην μουσική δρολογία, ὁ κανών εἶναι σύνθεση,
στήν ὁποία ἡ κυρία μελω
δία ἀκολουθεῖται μέ χρονική
διαφορά (διαφορά φάσεως
ἑνός ὀγδόου, τετάρτου, ενός
Συνέχεια στην σελ. 4
ΕΣΤΙΑ
KRETA
Το κεμαλικό
σύνθημα: «Αφανίστε
τούς Γκιαούρηδες!
τοῦ Τάσου Κ. Κοντογιαννίδη
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ἀκριβῶς 105 χρόνια, ἀπό τότε πού ὁ μακελάρης Μουσταφᾶ Κεμάλ, ὁ Χίτλερ τῆς ἐποχῆς
ἐκείνης, ἔδωσε τό σύνθημα ἐξολόθρευσης τῶν Ἑλλήνων του Πόντου
στον τουρκικό στρατό. Στις 19 Μαΐου ἔφτασε μέ ἕνα φορτηγό πλοίο
ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη στο λιμάνι τῆς Ἀμισού (Σαμψούντας) καί
μέ τήν ἀκολουθία του μετέβησαν
σε μία πλατεία, ὅπου σ' ἕναν πύρι
νο λόγο του, σέ πλῆθος ὀπαδῶν του
ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, ἔρριξε τό
Συνέχεια στην σελ. 3