Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ρεθεμνιώτικα Νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 13.728
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην υπηρεσία του Ρεθέμνου και της Δημοκρατίας
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ 2024
Ιδιοκτησία-Έκδοση: Γραφοτεχνική Κρήτης Α.Ε. - Εκδότης-Διευθυντής: Ε. Γ. Χαλκιαδάκης - Γραφεία: Μοάτσου 7-9, 74132 Ρέθυμνο - Τηλ. 28310 29292 - Fax αγγελιών-καταχωρίσεων: 28310 55413 - Fax σύνταξης: 28310 50040 • e-mail: [email protected] • www.rethnea.gr
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1965 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
Η ΤΙΜΗ 0,90 €
Σύντομα οι εργασίες
Ε στο φαράγγι του Κοτσιφού
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Το επόμενο δεκαπενθήμερο αναμένε
ται να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατά
στασης του φαραγγιού του Κοτσιφού, και
θώς έχει εξασφαλιστεί κονδύλι ύψους 2.1
εκ. ευρώ μετά τις συνεννοήσεις του περιφερειάρχη Κρήτης με τον υπουργό Οικονομικών, Κωστή Χατζηδάκη.
Για τις παραπάνω εξελίξεις ενημέρωσε
χθες αντιπροσωπεία κατοίκων των νότι
ων περιοχών ο δήμαρχος Αγίου Βασιλεί
ου, Γιάννης Ταταράκης, μετά την συνά
ντηση που ο ίδιος είχε με τον Στ. Αρνα
ουτάκη.
Σελ. 4
Ν. Ταχιάος: Το φράγμα του Πλατύ είναι ένα
μεγάλο αναπτυξιακό έργο για όλη την Κρήτη
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Τη μελέτη του μεγάλου έργο του Φράγ
ματος του Πλατύ Ποταμού, έργο που
η υλοποίησή του θα εξασφαλίσει την
ύδρευση του Ρεθύμνου, αλλά και την άρδευση 45.000 στρεμμάτων στη Μεσαρά
Ηρακλείου παρουσίασε χθες ο αρμόδιος
υφυπουργός υποδομών, Νίκος Ταχιάος,
στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλί
ου Αγίας Φωτεινής, παρουσία αρχών, φορέων αλλά και κατοίκων του Αμαρίου.
Η ιδέα της δημιουργίας των εφαρμο
γών προέκυψε από έναν μαθητή που
τους ζήτησε να επισκεφτούν τα «βρυσάκια» της πόλης.
Σελ. 3
«Οι Κοινωνικές
και Ανθρωπιστικές
Επιστήμες στον
21ο αιώνα»
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΓΑΛΛΟΥ
Την Κυριακή
οι εκλογές
στο Τεχνικό
Επιμελητήριο
Ελλάδας
9 ΣΕΛ.
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΤΕΕ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ
19/5/2024
4 ΣΕΛ.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ
Αναγκαία η γονεϊκή μέριμνα για την
ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο
Μαζί με την αλματώδη ανάπτυξη της
τεχνολογίας και την εξάπλωσή της σε
όλους τους τομείς της ζωής και της και
θημερινότητάς μας, αυξάνονται και οι
κίνδυνοι που ελλοχεύουν στο κόσμο
του διαδικτύου για τους ανήλικους.
Η αλόγιστη χρήση του διαδικτύου από
παιδιά του δημοτικού και του γυμνασί
ου κρύβει παγίδες και ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους, κάτι που αποτυπώνε
ται και στα στατιστικά στοιχεία της Διεύ
θυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφω
να με τα οποία μόνο τον περασμένο χρόνο (2023) κλήθηκε να διαχειριστεί 11.000
περιπτώσεις που αφορούσαν ανήλικους.
Περιπτώσεις που είχαν να κάνουν είτε με
την έκθεση ανηλίκων σε πορνογραφικό
υλικό, είτε εκφοβισμό, απειλές.
Η πλοήγηση παιδιών στο διαδίκτυο χωρίς την ανάλογη επιτήρηση, η πλοήγηση,
χωρίς κανόνες και όρια, η αλόγιστη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η συνομιλία με αγνώστους σε δωμάτια συζήτησης είναι φαινόμενα που απασχολούν τη
σχολική κοινότητα, τις οικογένειες και την
ΕΛ.ΑΣ με δεδομένους του σοβαρούς κινδύνους που υπάρχουν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με
τα στοιχεία, από την ηλικία των 11 ετών,
το 27% των παιδιών, έχει ήδη εκτεθεί
σε πορνογραφικό υλικό. Το 10% από
την ηλικία των εννέα ετών και από τα
13 έτη και έπειτα όλα τα παιδιά, είτε
κατά λάθος είτε επίτηδες, εκτίθενται
σε πορνογραφικό υλικό.
Αυτό σημαίνει ότι το 1/5 των παιδιών
που δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό
5 ΣΕΛ.
«Να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα» τονίζει ο ψυχολόγος της
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ Γ. Νάκος
έχουν παρακολουθήσει, περισσότερο
ή λιγότερο, αυτού του είδους τις εικόνες.
Κλειδί και ασπίδα προστασίας των παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου
αποτελεί η ποιοτική επικοινωνία των παιδιών με τους γονείς τους.
Δεδομένο θεωρείται το ψηφιακό χάσμα
μεταξύ παιδιών και γονέων με τα πρώτα
ήδη από την παιδική ηλικία να εξοικειώνονται πολύ εύκολα και γρήγορα με τον
κόσμο του διαδικτύου, την ίδια στιγμή
που οι γονείς δείχνουν αδυναμία να παρακολουθήσουν αφενός τις τεχνολογικές
εξελίξεις και αφετέρου να αντιληφθούν
τους κινδύνους που ενέχει η ανεξέλεγκτη
πλοήγηση των αδειών στο διαδίκτυο.
Τα παραπάνω ζητήματα απασχόλησαν
την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη με θέμα «Οι ψηφιακές προκλήσεις των νέων στη σύγχρονη εποχή»,
που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δημόσι
ας Υγείας της Π.Ε.Ρ. σε συνεργασία με το
Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Χαρακτηριστικά είναι τα όσα ανέφερε
ο Γεώργιος Νάκος, ψυχολόγος στη Δίω
ξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, υπουργεί
ου Προστασίας του Πολίτη, απευθυνόμε
νος στους γονείς των παιδιών.
«Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
αυτό που συνιστά είναι η ποιοτική επικοινωνία με τους γονείς. Σήμερα υπάρχει ανά
μεσα στα παιδιά και τους γονείς ένα τεχνολογικό χάσμα. Ας το γεφυρώσουμε και ας
υπάρχει η σωστή επικοινωνία, η ποιότη
τα στην επικοινωνία. Να είναι ο γονέας, όχι
από πάνω, όχι από πίσω, αλλά δίπλα στο
παιδί να το βοηθήσει» είπε.
Από την πλευρά της η πρόεδρος του
Οργανισμού, ΑΞΕΠΤ - Ασφαλή Ξέγνοια
στα Παιδιά Τώρα - (μέλος του Παγκόσμι
ου Οργανισμού Σεξουαλικής Υγεία) Μαργαρίτα Γερούκη, υποστήριξε ότι είναι και
θοριστικής σημασίας «Να συνειδητοποιή
σουμε εμείς οι ενήλικες, ότι τα παιδιά μας
ζουν σε έναν ψηφιακό κόσμο, που για αυτά
έχει την ίδια σημασία με τον φυσικό κόσμο.
Μέσα σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο μπορεί να διασκεδάζουν, να παίζουν, να γνωρίζουν, να διδάσκονται, από την άλλη όμως
υπάρχουν και κίνδυνοι, οι οποίοι αφορούν
τον τρόπο που σχετίζονται, με ποιους σχε
τίζονται και σίγουρα τι μηνύματα μπορούν
να έρθουν από αυτόν τον κόσμο για τις αντ
θρώπινες σχέσεις. Οπότε είναι πολύ σημα
ντικό εμείς οι μεγάλοι να μπορούμε να γνωρίζουμε αυτά τα θέματα, ώστε με τη σειρά
μας να βοηθήσουμε τα παιδιά μας που ακόμα δεν έχουν αναπτύξει την κριτική σκέψη
και την επεξεργασία των μηνυμάτων, και
θώς είναι παιδιά».
Ο δήμος
Ρεθύμνου
βράβευσε τον
συγγραφέα Σπύρο
Πετρουλάκη
7 ΣΕΛ.
Ρασοφόροι στα χαρακώματα
πολέμησαν για τη λευτεριά
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Στη θρυλική μάχη της Κρήτης δεν έλαβαν μέρος μόνον οι εναπομείναντες ικανοί να πολεμήσουν μεσήλικες και ηλικιω
μένοι, αφού τα στρατευμένα παιδιά μας
δεν είχαν προλάβει όλα να γυρίσουν από
το μέτωπο μετά την κατάρρευση.
Είχαν και οι ρασοφόροι κυριευθεί από
το πάθος να μην επιτρέψουν βεβήλωση
της ιερής αυτής γης. Και παραμερίζοντας
τα ιερά τους άμφια, πήραν το όπλο τους
κι έσπευσαν στο πεδίο της τιμής.
Για τους περισσότερους υπάρχει μια
έκθεση από τον
μεγάλο αγωνιστή αλλά άγνωστο
στους περισσότε
ρους παπά-Αντώνη
CENTRAL
103.3 FM
Νέο ραδιόφωνο στο Ρέθυμνο
CRETA
16 ΣΕΛ.
Ξυδάκη, αρχηγό αντάρτικης ομάδας και
από τους στενούς συνεργάτες του Χρί
στου Τζιφάκη. Και μόνο ότι η έκθεση
που αξιολογεί τη δράση των ρασοφόρων φέρει την υπογραφή του, αποδει
κνύει πόσο σεβαστή ήταν η γνώμη του
και πόσο εμπιστευόταν την κρίση του ο
αρχηγός του.
Super Προσφορές!
από 16/05 έως 22/05
ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ
Ελληνικό α/ο γ/δ το κιλό
GIGA AQAPESH AEKEMIN
super markets
Εκτιμάμε τα προϊόντα του τόπου μας
7,95€
5,96€
12,28€
SKIP σκόνη πλυντηρίου
67μεζ, υγρό 70 μεζ ή
κάψουλες 50τμχ
Clean Power
ΝΕΑ ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟ
Utimate
Active
Clean
Οι μαθητές παρουσίασαν τις ψηφιακές
εφαρμογές «Tourist Guide» και
«Γνωρίζω το Ρέθυμνο Παίζοντας»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Με έναν πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο γιορ
τάζει η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου τη Διεθνή
Ημέρα Μουσείων,
που είναι σήμερα
18 Μαΐου, με μια
σειρά δράσεων
που ανταποκρίνονται στο θέμα
«Μουσεία για την Εκπαίδευση
και την Έρευνα», αναδεικνύοντας τα μουσεία ως χώρους
ανοικτούς για όλους τους που
λίτες όπου συγκλίνουν η εκπαίδευση, η έρευνα και η διάδοση νέων ιδεών.
Στο πλαίσιο του εορτασμού
της ημέρας, εχθές Παρα
σκευή, στον χώρο του Αρχαιολογικού μουσείου Ρεθύμνου
στην Παλιά Πόλη (Προσωρινή
17 ΣΕΛ.
έκθεση Αγίου Φραγκίσκου)
φιλοξενήθηκαν καθηγητές
και μαθητές από το Ενιαίο Εικειται για δυο εφαρμογές που
«έστησαν» οι μαθητές τον τελευταίο χρόνο και τις οποίος
μπορεί να κατεβάσει κανείς
στο κινητό και να έχει πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν έξι συνολι
Super
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Marke
κά ιστορικά μνημεία της πόλης και συγκριμένα τον αιγυπτιακό φάρο, την κρήνη Ριμό
ντι, την πύλη Guora (Μεγάλη
Πόρτα), το φρούριο Φορτέτζα, το Τζαμί Νερατζέ και το
ενετικό λιμάνι.
Το κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δημοκρατίας 17, Τηλ. 28310 25560
2ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Α. Βελουχιώτη 31, Τηλ. 28310 21258
3ο κατ/μα: ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ Τηλ. 28310 20141
4ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Γερακάρη 3, Τηλ. 28310 53440
5ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Δρουλίσκου 2 & Χορτάτζη γωνία, Τηλ. 28310 27555
6ο κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Κριάρη & Παπαδογιάννη γωνία
Το κατ/μα: ΡΕΘΥΜΝΟ Χατζημιχάλη Γιάνναρη 4
δικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Μόνο στην τοπική, αγαπημένη σας αλυσίδα Super Market!
Λύκειο Ρεθύμνου (ΕΝΕΕΓΥΛ)
και το Εργαστήριο Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Ρεθύμνου (ΕΕΕΕΚ), προκειμένου να παρουσιάσουν δύο
ψηφιακές εφαρμογές που δημιούργησαν οι ίδιοι με τίτλο
«Tourist Guide» και «Γνωρίζω
το Ρέθυμνο Παίζοντας». ΠρόΝΤΟΜΑΤΕΣ
Α' ΛΑΣΙΘΙΟΥ
0.45€
STEU.
PY ZEWA PY SOFTEX
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΚΝΩΣΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΑΡΟΥΛΙΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
μόνο α
Softex
μόνος μόνος
,98€₤
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ 22/05
προϊόντα - 25%
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΔΕΡΜΙΣΗΣ
ΤΡΑΓΑΝΗ ΒΡΩΜΗ
ΟΜΟ ΣΚΟΝΗ & ΥΓΡΟ
45 μεζ.
ΒΑΦΗ PALETTE | FA
ΑΠΟΣΜΙΚΑ | CAJOLINE
TENA LADY-PANTS
Wypants
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
Μαστολόγος-Χειρουργός Μαστού
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών
Εξετάζει κατόπιν ραντεβού
στην κλινική ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
28310-53700
www.drdimitrakakis.gr
8τεμ.
SOFTEX
PRO ECO
Softex
450gr
ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ FA
ΣΚΟΡΟΚΤΟΝΟ
VAPONA
EVERYDAY
Η καλύτερη ποιότητα στις πιο προσιτές τιμές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα