Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
MAÏOY 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15121
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
3 ΗΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Το Γραφείο
Κ.Τ.Α.
Αριθμός Άδειας
9ll 772529
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Σταϊκούρας: €10.2 εκατ.
στα αστικά και υπεραστικά
ΚΤΕΛ για έργα υποδομών και
αντικατάσταση λεωφορείων
Την απόφαση με την οποία θα διατεθούν 10,2
εκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό
υποδομών και για την αντικατάσταση λεωφορείων αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ σε όλη
τη χώρα υπέγραψαν ο υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας και η
αρμόδια υφυπουργός Μεταφορών, Χριστίνα
Αλεξοπούλου.
Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στη σχε
τική απόφαση, το συνολικό ποσό ύψους
10.213.995,87 ευρώ, θα αφορά:
Έργα υποδομών, (εκσυγχρονισμός κτιριακών
εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντα
χώρου, αναβάθμιση χώρου επιβατών, ανέγερση πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής
χρήσης κ.α.) στις περιοχές Κοζάνης, Πατρών
και Άνδρου, κόστους 485.111,87 ευρώ.
Εγκατάσταση καινούργιων συστημάτων
αυτοματοποίησης στην περιοχή Ιωαννίνων,
κόστους 16.837,50 ευρώ.
Αντικατάσταση Λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης της ΚΤΕΛ Α.Ε. στις περιοχές Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, κόστους 189.924 ευρώ.
Αντικατάσταση Λεωφορείων Δημόσιας
Χρήσης, που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, στις περιοχές:
Αργολίδας (464.664 ευρώ), Αρκαδίας (51.592
ευρώ), Άρτας (54.937), Αχαΐας (546.011 ευρώ),
Έβρου (752.208 ευρώ), Ευβοίας (58.956 ευρώ),
Ηλείας (308.662 ευρώ), Ημαθίας (109.548
ευρώ), Ηρακλείου - Λασιθίου (2.441.326 ευρώ),
Θηβών (8.500 ευρώ), Ιωαννίνων (378.351
ευρώ), Καβάλας (72.298,50 ευρώ), Καρδίτσας
(101.734 ευρώ), Κέρκυρα (266.016 ευρώ), Κιλκίς
(7.820 ευρώ), Κοζάνης (161.364 ευρώ), Λακωνίας (52.265 ευρώ), Λάρισας (942.948 ευρώ),
Λευκάδας (9.180 ευρώ), Μαγνησίας (275.234
ευρώ), Μεσσηνίας (287.354 ευρώ), Μυκόνου (76.920 ευρώ), Ξάνθης (51.408 ευρώ),
Πέλλας (108.120 ευρώ), Πιερίας (65.538 ευρώ),
Ροδόπης (49.531 ευρώ), Σερρών (17.477 ευρώ),
Σύρου (55.080 ευρώ), Φθιώτιδας (141.597
ευρώ), Χαλκιδικής (321.434 ευρώ) και Χανίων Ρεθύμνου (1.284.049 ευρώ).
Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από το Πρό
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
NAOTON
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
029152
ΟΟΣΑ: Σε επίπεδα 2004
η ανεργία στην Ελλάδα
ξιοσημείωτη είναι η πτώση
που σημειώνει το ποσοστό
της ανεργίας τα τελευταία
χρόνια στη χώρα μας, καθώς σύμ
φωνα με στοιχεία του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), τον Μάρτιο του
2024 διαμορφώθηκε στο 10,2%, τη
στιγμή που τον ίδιο μήνα του 2019
ήταν 18,6%.
Μάλιστα πρόκειται για ποσοστό
κοντά (άλλοτε ελαφρώς μεγαλύτε
ρο, άλλοτε μικρότερο), σε αυτά που
καταγράφονταν την περίοδο 1998,
από όταν ξεκινάνε τα στοιχεία του
ΟΟΣΑ, μέχρι και το 2006.
Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί, ότι
σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα,
το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε
την περίοδο 2006-2009, δηλαδή λίγο
πριν την οικονομική κρίση, ενώ από
εκεί, άρχισε η άνοδος, μέχρι και τα
τελευταία χρόνια, που όπως αναφέρθηκε η ανεργία μειώνεται.
Σε μηνιαίο επίπεδο, το προσαρμο
ΠΤΩΣΗ 8,4% ΑΠΟ ΤΟ 2019
σμένο εποχικά ποσοστό της ανεργίας, μειώθηκε κατά 0,6% από τον
Φεβρουάριο, όταν ήταν στο επίπεδο
του 10,8%. Το ποσοστό ανεργίας σε
όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ συνολικά, παρέμεινε σταθερό στο 4,9% τον
Μάρτιο του 2024, εξακολουθώντας
να μένει κάτω από το 5%, ή ακριβώς
σε αυτό, τα τελευταία δύο χρόνια.
Τον Μάρτιο, 15 χώρες του ΟΟΣΑ
κατέγραψαν ποσοστό κάτω ή ίσο με
5%, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Ιαπωνίας, του Μεξικού
και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε
αμετάβλητο σε 22 χώρες του ΟΟΣΑ,
αυξήθηκε σε 8 χώρες και μειώθηκε
σε 2 χώρες.
Εννέα χώρες του ΟΟΣΑ κατέγραψαν
ποσοστό, αυξημένο από το ιστορικό
χαμηλό τους, κατά πάνω από 2,5%.
Οι μεγαλύτερες διαφορές, όσον αφο
ρά το μικρότερο ποσοστό ιστορικά,
καταγράφτηκαν σε Δανία, Εσθονία,
Λουξεμβούργο και Ισπανία.
Ο αριθμός των ανέργων στον ΟΟΣΑ
αυξήθηκε σε 34,2 εκατομμύρια (από
33,9 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο),
λόγω της αύξησης των ανέργων γυναικών.
Το ποσοστό ανεργίας του ΟΟΣΑ
για τις γυναίκες αυξήθηκε στο 5,3%,
0,7% υψηλότερο από το ποσοστό για
τους άνδρες, το οποίο ήταν σε γενικές γραμμές σταθερό. Η ανεργία
στις γυναίκες ξεπέρασε αυτή των
ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
στη ζώνη του ευρώ και σε 20 χώρες
του ΟΟΣΑ τον Μάρτιο του 2024 (ή
στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη περίοδο) με τις μεγαλύτερες αποκλείσεις
να παρατηρούνται στην Κολομβία,
την Ελλάδα (13,8% για τις γυναίκες
και 7,2% για τους άνδρες) και την
Τουρκία.
Τον Μάρτιο του 2024, τα ποσοστά
ανεργίας του ΟΟΣΑ ήταν σταθερά
μεταξύ των νέων (ηλικίας 15-24 ετών)
και των εργαζομένων ηλικίας 25 ετών
και άνω. Το ποσοστό ανεργίας των
νέων παρέμεινε κοντά ή πάνω από
το 20% σε 11 χώρες του ΟΟΣΑ τον
Μάρτιο του 2024 (ή την τελευταία
διαθέσιμη περίοδο) και ανέβηκε
σε 15, με αυξήσεις άνω του 1% να
καταγράφονται σε Φινλανδία, Νέα
Ζηλανδία και Σουηδία.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη
του ευρώ, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ στο
6% και 6,5%, αντίστοιχα, τον Μάρτιο
του 2024. Παρέμεινε σταθερό ή αυτ
ξήθηκε στις περισσότερες χώρες της
ζώνης του ευρώ του ΟΟΣΑ. Ωστόσο
μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία κατέγραψαν μείωση.
Εκτός Ευρώπης, τα ποσοστά ανεργίας ήταν σταθερά ή αυξήθηκαν τον
Μάρτιο του 2024. Οι μεγαλύτερες
αυξήσεις καταγράφηκαν στον Καναδά και την Κολομβία. Το ποσοστό
ανεργίας στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμήθηκε ότι ήταν
γενικά σταθερό τον Απρίλιο του 2024
στο 6,1% και 3,9%, αντίστοιχα.