Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2024
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 28533
“Καμπανάκι” από
ΕΚΤ για την
αγορά ακινήτων
Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα
στη ζώνη του ευρώ έχει ενισχυθεί χάρη
στη βελτίωση των οικονομικών προοπτι
κών, με τον πληθωρισμό σταθερά μειού.
μενο και με την εμπιστοσύνη των επενδυτών να ανακάμπτει, σύμφωνα με την
έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη
τας που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεν
ντρική Τράπεζα.
Ωστόσο, η ΕΚΤ εκτιμά ότι οι προοπτι
κές παραμένουν εύθραυστες, καθώς τα
περιθώρια για οικονομικές και χρηματοπιστωτικές διαταραχές είναι μεγάλα σε
ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτι
κών κινδύνων και παγκόσμιας
πολιτικής αβεβαιότητας.
Τουρκία: Αποζητά
το εμπόριο 10 δισ.
δολαρίων με την
Ελλάδα
Η Ελλάδα και η Τουρκία πρέπει να εν
νισχύσουν την οικονομική τους συνεργα
σία και να τονώσουν το διμερές εμπόριο,
υπογράμμισε ο Αντνάν Πολάτ. Πρόεδρος
του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Τουρ
κίας-Ελλάδας, σε συνέντευξή του στο Α.
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤτΕ: Όχι στη μετακύλιση κόστους
στους φορολογούμενους
Την ανάγκη να προχωρήσει η εναρμό
νιση των εθνικών συστημάτων εγγύησης
καταθέσεων, εξέφρασε ο διοικητής της
Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρ
νάρας μιλώντας στο συνέδριο "Banking
Resolution at Ten: Experiences and Open
Issues"
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «καμία
τράπεζα δεν θα πρέπει να
της επιτρέπεται να μετακυ
λήσει το κόστος της δικής της
κακοδιαχείρισης στον φορολογούμενο μόνο και μόνο επειδή θεωρείται «πολύ μεγά
λη για να αποτύχει».
«Ωστόσο», όπως υπογράμμισε, «η έξοδος μιας τράπε
ζας από την τραπεζική αγορά
θα πρέπει να πραγματο
ποιείται με συντεταγμένο
τρόπο, να μην διαταράσσει
την παροχή κρίσιμων λειτουργιών, να μη θέτει σε κίν
δυνο τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα του τραπεζικού
συστήματος συνολικά και να
αποτρέπει την περιττή απομείωση αξίας».
Αναφερόμενος στην με
ταρρύθμιση του συστήματος
εξυγίανσης που έχει πραγματοποιηθεί τα
τελευταία χρόνια, υποστήριξε ότι μέσω
των προσπαθειών του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης, ΣΕ ΔΙΔΑ
θηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή. Παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση και ο τρόμος
σεων και τη Λίλα Χοτζόγλου.
«Το τρέχον διμερές εμπόριο ανέρχεται
περίπου στα 5,7 δισεκατομμύ
ρια δολάρια. Υπάρχει διάθεση
ΣΙΔΑ 3
Δυο στους τρεις
βλέπουν “φούσκα”
ακινήτων
Περισσότεροι από τους μισούς Ελλη
νες (56%) εκτιμούν ότι οι τιμές των ακι
νήτων θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν στο
επόμενο διάστημα αν και δύο στους
τρεις (66%) χαρακτηρίζουν «παράλογη»,
«ακατανόητη» και «φούσκα» την άνοδο
των τιμών που σημειώθηκε τα προηγού
μενα χρόνια. Σταθεροποίηση
τιμών βλέπει το 27% και πτώ. Α
Μπείτε
Η παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμι
ση, η αναποτελεσματική χρήση της τε
χνολογίας και η οικονομική αβεβαιότη
τα, ασκούν σημαντικές πιέσεις στα φο
ρολογικά τμήματα ενδοομιλικών συναλ
λαγών των επιχειρήσεων, σύμφωνα με
την πρόσφατη έρευνα της ΕΥ, 2024 ΕΥ
International Tax and Transfer Pricing
Survey.
Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην
παγκόσμια έρευνα της ΕΥ, εκτιμούν ότι
εισέρχονται σε μία περίοδο αβεβαιότητας
που δημιουργεί την ανάγκη
αντίδρασης και μετασχηματι3
σμού τους, εξαιτίας παραγό
ΣΕΛΑΛ
των επιχειρήσεων
Πρώτη δημόσια παρουσίαση της
τεχνικής λειτουργίας του Ενιαίου
Ψηφιακού Χάρτη
Με μία μικρή ανάλυση των δεδομένων του Ενιαίου Ψηφιακού
Χάρτη μπορούμε να αφαιρέσουμε 10.000 αιτήσεις
από τις Πολεοδομίες
«Το φτιάξαμε. Και ξεκινά να λειτουρ
γεί» ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός για το έργο του Ενιαί
ου Ψηφιακού Χάρτη και ευχαρίστησε
προσωπικά τον Πρωθυπουργό, «που είχε
την πρόνοια και την αποφασιστικότητα
να στηρίξει μια τέτοια μεγάλη
μεταρρύθμιση. Και που εμπι- 16 Ο
dimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Κυρ. Μητσοτάκης: «Δεν είναι δυνατόν ίδια προϊόντα να πωλούνται σε διαφορετικές τιμές σε μια ενιαία αγορά»
  Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, της Ενιαίας Αγοράς και της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, με έμφαση στην άμυνα, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ενωσης αρμόδιο για την Εσωτερική Αγορά, Τιερί Μπρετόν. Κατά τη συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ενιαία Αγορά δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τους καταναλωτές, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να λειτουργεί με περισσότερο ανταγωνισμό και διαφάνεια υπέρ των καταναλωτών
 • Γαλλία:“Το βάζουν στα πόδια” υποψήφιοι βουλευτές, με την κήρυξη πρόωρων εκλογών
  Σε θεαματική μείωση του αριθμού των υποψηφίων βουλευτών οδήγησε η αιφνίδια απόφαση του προέδρου Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές στην Γαλλία. Οπως ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών τις 577 έδρες της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης θα διεκδικήσουν 4011 υποψήφιοι, έναντι 6290 που ήταν το 2022 και 7877 που έβαλαν υποψηφιότητα το 2017. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά μικρά κόμματα και μεμονωμένοι υποψήφιοι, λόγω έλλειψης χρόνου, αποφάσισαν να μην κατέβουν στις εκλογές, όπως επίσης και στο γεγονός ότι λόγω των πάσης φύσεως εκλογικώ�
 • Στη πλήρη ψηφιακή σάρωση της Αγίας Σοφίας προχώρησε το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού
  Την πλήρη ψηφιακή απεικόνιση της Αγίας Σοφίας στο πλαίσιο ενός προγράμματος «ολιστικής καταγραφής» του μνημείου ολοκλήρωσε το τουρκικό υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο TRT Haber. Στο πλαίσιο του έργου, που διεξήγαγε η Γενική Διεύθυνση Βακουφίων (Κοινοφελών Ιδρυμάτων) το 2022, σαρώθηκε σε υψηλή ανάλυση η Αγία Σοφία, δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό δίδυμο κτήριο και αρχειοθετήθηκε. Ακόμη και αν η Αγία Σοφία καταρρεύσει εντελώς σε έναν πιθανό σεισμό της Κωνσταντινούπολης, μπορεί να ξαναχτιστεί με τον ίδιο τρόπο, αναφέρεται στο ρεπορ�
 • “Μποναμάδες” από το ΥΠΟΙΚ
  Στην επιβολή Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης 33% στις εταιρίες διύλισης με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη φορολογικού έτους 2023 και την μονιμοποίηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε ταξί και στην παράδοση καφέ ως αγαθού (take away & delivery), προχωρά το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αναλυτικότερα: Α. Επιβολή Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης Σε συνέχεια της επιβολής έκτακτης προσωρινής συνεισφοράς αλληλεγγύης στις εταιρίες διύλισης για το έτος 2022, θεσπίζεται έκτακτη Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.) στις εταιρίες διύλισης με βάση τα πλεο
 • Πρώην Χίλτον: Και το όνομα αυτού «The Ilisian»
  Στα 1,25 δισ. ευρώ το όφελος για την ελληνική οικονομία στα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας του. «The Ilisian» είναι το νέο όνομα του πρώην Hilton, που πλέον δεν θα είναι ένα ξενοδοχείο με υπηρεσίες φιλοξενίας αλλά ένα ένας νέος πολυδιάστατος προορισμός που δημιουργείται από την από Ιονική Ξενοδοχειακή στη θέση του πρώην Hilton Αθηνών, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Σήμερα μάλιστα σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον υπο εξέλιξη χώρο, παρουσία και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ και βασικός μέτοχος της Ιονικής Ξ�