Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
Ο Δημοσιογράφος
που αγαπα
τον τόπο του
πρέπει να ξέρει
να δυσαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ιδιοκτήτης - Εκδότης - Διευθυντής ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ - Έτος 47ο • Αρ. Φύλλου 12654 Τιμή 0,60 ευρώ - Παρασκευή 17 Μαΐου 2024
ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΚΑΙ 164 ΔΗΜΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
ΤΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Σε εκδηλώσεις για την Ημέρα "Μνήμης
της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού"
141.000 ΚΟΛΟΥΜΑΣ
ΖΗΤΟΥΝ ΔΙΚΑΝΙΔΗ
Σε εκδηλώσεις για την
ημέρα Μνήμης της Γενο
κτονίας του Ποντιακού
Ελληνισμού" προσκαλεί η
Περιφέρεια Ηπείρου-Περι
φερειακή Ενότητα Πρέβε
ζας, την Κυριακή 19 Μαΐ
συνέχεια στη σελ. 5
ναβλήθηκε για
τις 8 Οκτωβρί
ου η εκδίκαση
της προσφυγής
της ΚΕΔΕ και 164 δήμων
στο Συμβούλιο της Επι
κρατείας με αίτημα ακύ
ρωσης της επιβολής του
τέλους ταφής απορριμ
μάτων στους Δήμους,
καθώς Δημόσιο και Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) δεν
κατέθεσαν σχετικό φάκελο απόψεων.
Να θυμίσουμε ότι με
το τέλος ταφής, οι Δήμοι
κλήθηκαν με το νέο έτος
να εισπράξουν και να αν
ποδώσουν συσσωρευμέ
να ποσά για την τριετία
2022 - 2024 (αναδρομικά
για το 2022, το 2023 και
το πρώτο εξάμηνο του
2024), κάτι που θα είχε
ως αποτέλεσμα...
συνέχεια στη σελ.
Κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Κων. Σκρέκα
επισκέφθηκε την Περιφέρεια Ηπείρου
Τι δήλωσαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και ο Περιφερειάρχης
Κυβερνητικό κλιμάκιο με επικε
φαλής τον Υπουργό Ανάπτυξης
Κων. Σκρέκα επισκέφθηκε την Τε
τάρτη την Περιφέρεια Ηπείρου και
είχε εκτενή συζήτηση με τον Περι
φερειάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη
για διάφορα ζητήματα που αφο
ρούν την Ήπειρο.
συνέχεια στη σελ. 5
Για όλα τα επίκαιρα θέματα μίλησε ο Πρωθυπουργός σε τηλεοπτικό σταθμό, τονίζοντας
Πάμε για εξάντληση της τετραετίας και αυτό είναι δεδομένο
Θέλω να εκπροσωπήσω της Ελλάδας στην Ευρώπη και όχι την Ευρώπη στην Ελλάδα
"Η ελληνική εξωτερική
πολιτική δεν έχει αλλάξει
τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Έχουμε αυτοπεποίθηση απέναντι στην Τουρκία",
ανέφερε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης μια
λώντας σε τηλεοπτικό
σταθμό, ξεκαθαρίζοντας
ταυτόχρονα ότι τα θαλάσ
σια πάρκα θα γίνουν.
συνέχεια στη σελ. 6
Πόσοι θα ψηφίσουν
με επιστολική;
Συνολικά 202.515 εκλογείς έχουν
εγγραφεί στη σχετική πλατφόρμα του
Υπουργείου
Εσωτερικών για την
επιστολική ψήφο, εκ των οποίων οι
152.311 είναι κάτοικοι της επικράτειας...
συνέχεια στη σελ. 8