Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΑΘΗΝΩΝ
Παρασκευή
17 Μαΐου 2024
Ἀνδρονίκου καί Ἰουνίας τῶν ἀποστόλων. Ἀθανασίου ἀρχιεπ.
Χριστιανουπόλεως Τριφυλίας.
Σελήνη 9 ἡμερῶν Ἀνατολή ηλίου 6.13 - Λύσις ἡλίου 8.31'
ΑΤΤΙΚΗ. Νεφώσεις, μέ ἀνέμους ἀνατολικούς μέτριους. Θερμ. έως 27 β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Νεφώσεις μέ ἀσθενεῖς ἀνέμους. Θερμ. ἕως 23 β.
Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο
Ἀριθμ. φύλ. 42851
Ἔτος 148ον
Τιμή 1,5 €
τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις για να κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στο θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων
στις Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου - Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας,
ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ και τα κυριαρχικά δικαιώματα
ΥΠΑΡΧΟΥΝ λεπτές διαφορές στις
ἔννοιες καί τίς λέξεις πού ἀφοροῦν στήν
ἐθνική κυριαρχία καί τά κυριαρχικά δικαιώματα. Γι' αὐτό καί στήν γλῶσσα τῆς
διπλωματίας λέγουν ὅτι καί τά σημεῖα
στίξεως ἔχουν τήν σημασία τους. Γι'
αὐτό καί ἀνησυχοῦμε ὅποτε ἀκοῦμε που
λιτικούς παράγοντες νά ἐπιμένουν ἀναφερόμενοι στήν «κυριαρχία» παραλεί
ποντας νά ἀναφερθοῦν στα «κυριαρχικά δικαιώματα». Αὐτό, δυστυχῶς, πράττει κατά σύστημα ὁ Πρωθυπουργός, ὁ
ὁποῖος καί πάλι χθές, μιλώντας στήν τη
λεόραση τοῦ ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε καί
πάλι στήν ἐθνική κυριαρχία. Αλλά μόνον στήν ἐθνική κυριαρχία. Οὔτε λέξη
Προβοκάτσιες μέ
ἑλληνικές σημαίες
στην Κομοτηνή!
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ἐπεισόδιο μεταξύ
χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στην Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμέ
να άτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στο στό
χαστρο τῆς Ἀστυνομίας. Ἤδη ἔχει συλληφθεῖ ἕνας νεαρός 21 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος ἀπό
τήν Ἀστυνομία περιγράφεται ὡς ἡμεδαπός χωρίς ἄλλη ἐπισήμανση καὶ φέρεται
νά ἔχει ἀφαιρέσει καί κάψει τουλάχιστον
τρεῖς ἑλληνικές σημαῖες πού ἦταν ἀναρτημένες σε δημόσια κτήρια τῆς πόλεως. Μά
λιστα τό τελευταῖο συμβάν, τό ὁποῖο ἀπετέλεσε ἀφορμή καί γιά τήν σύλληψή του,
Συνέχεια στην σελ. 3
γιά κυριαρχικά δικαιώματα. Εἶπε συγκεκριμένα: «Λοιπόν, πᾶμε τώρα στο ζήτημα τῶν θαλάσσιων πάρκων. Κατ' αρχάς ἡ
Ἑλλάδα, ὡς μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ενωσης, ἔχει αὐξημένες υποχρεώσεις περιβαλλοντικῆς προστασίας καί τοῦ θαλάσ
σιου χώρου της. Και, βέβαια, δέν εἶναι ἡ
πρώτη φορά πού συζητᾶμε γιά τήν ἵδρυση θαλάσσιων πάρκων. Θαλάσσια πάρκα
ἔχουμε σήμερα πού μιλᾶμε. Ἔχουμε τό
θαλάσσιο πάρκο, παραδείγματος χάρη,
τῆς Αλοννήσου. Δέν θυμᾶμαι να πήραμε τήν ἄδεια κανενός γιά νά τό δημιουργήσουμε. Έχουμε θαλάσσιο πάρκο στην
Ζάκυνθο. Ἄρα, ἡ ἐπέκταση τῆς ζώνης θα
λάσσιας προστασίας ἐντός χώρου ἑλληὈλυμπιακά ρεκόρ ἀπό τήν
Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας
στο Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας
Λεπτομέρειες στην σελ. 4
Η Αλόννησος. Οἱ παραλίες τοῦ Ἐθνικοῦ Θαλασσίου
Πάρκου, τό ὁποῖο ἐκτείνεται βεβαίως πολύ
περισσότερο.
Αὐτός θά γίνει ἡγέτης
ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ καί τά δύο τήν ἴδια μέρα. Ένας πεντάχρονος μαθητής ἐγκαταλείφθηκε κλειδωμένος μέσα στο σχολικό λεωφορεῖο ἀπό τούς συνοδούς του.
Παρά ταῦτα, δέν ἔχασε τήν ψυχραιμία του καί περίμενε στωικά τόν ἐντοπισμό του, διαβάζοντας ἕνα...
βιβλίο. Ένας εἰκοσιτριάχρονος νέος, μοντέλο, μέ τό
ἐκπληκτικό ὄνομα Ἑρμῆς ὁ ὁποῖος συμμετείχε σε
ἕνα γνωστό τηλεοπτικό ριάλιτι, «πέταξε» καί ἔκανε
τό ἀπονενοημένο διάβημα: ἔπεσε ἀπό τόν πέμπτο
ὄροφο τῆς πολυκατοικίας του καί ἔδωσε τέλος στήν
ζωή του. Ἡ ἀνάγνωση καί τῶν δύο εἰδήσεων θά πρέπει νά μᾶς συγκλονίζει. Καί νά μᾶς ὠθεῖ στό νά ἀναζητοῦμε τίς αἰτίες. Τί εἶναι αὐτό πού ἔδωσε δύναμη στον πεντάχρονο να διαχειριστεί μιά ἄκρως ἐπικίνδυνη γιά τήν σωματική ακεραιότητα περίσταση
μέ Ὀλύμπια ψυχραιμία; Τί εἶναι ἐκεῖνο πού ἔσπρω
ξε ἕνα νέο αγόρι πού εἶχε ὅλη τήν ζωή μπροστά του
νά τῆς δώσει πρόωρο τέλος καί νά ἐπιδείξει τέτοια
ἀδυναμία;
Συνήθως στην πατρίδα μας σέ κάτι τέτοια μένουμε στήν ἐπιφάνεια. Στην πρώτη περίπτωση, τά
μέσα ἐπικεντρώθηκαν στήν ἔνορκη διοικητική ἐξέταση πού διέταξε ἡ Περιφέρεια ἡ ὁποία ἐποπτεύει
τήν κυκλοφορία τῶν σχολικῶν λεωφορείων καί στίς
ἐπαπειλούμενες ποινές πρός τούς συνοδούς του
πού ἐπέδειξαν ἀσύγγνωστη ἀμέλεια, με συνέπεια
τήν ἐγκατάλειψή του. Τό παιδί εἶχε ἀποκοιμηθεί
νικῆς κυριαρχίας εἶναι κάτι τό ὁποῖο δέν
ἀφορᾶ καθόλου τήν Τουρκία».
Εἶναι ὅμως γεγονός ὅτι δέν ὁμιλοῦμε
γιά τήν Αλόννησο, ἀλλά γιά τίς Κυκλάδες. Καί, ἀλήθεια, μήπως τό γεγονός ὅτι
οἱ Τοῦρκοι δέν ἤγειραν ζήτημα τήν ἐποχή τῆς χωροθετήσεως τοῦ πάρκου τῆς
Αλοννήσου δεικνύει ἁπλῶς ὅτι ἀπό τότε (το 1992) οἱ διεκδικήσεις τους ἔχουν
διευρυνθεῖ;
Εἶναι ἀξιοσημείωτη πάντως καί ἡ
ἀπάντησις τήν ὁποία ἔδωσε ὁ Πρωθυπουργός στήν ἐρώτηση τοῦ κ. Δημ. Οἰκονόμου, πώς ὁ Ἐρντογάν «λέει ὅτι ὑποκρύ
πτεται ΑΟΖ καί ὑφαλοκρηπῖδα κάτω ἀπό
τοῦ Μανώλη Κοττάκη
στο πίσω μέρος τῶν καθισμάτων ἀλλά κανείς, οὔτε
ὁ ὁδηγός οὔτε ἡ συνοδός, δέν ἔκαναν σχολαστική
ἔρευνα μέχρι τήν γαλαρία πρίν κλείσουν καί ἀφήσουν τό παιδί μόνο του, στην μοίρα του. Στη δεύτε
ρη περίπτωση, τά μέσα ἐπικεντρώθηκαν στην δημοσίευση τῶν φωτογραφιῶν τοῦ….. Ἅδωνι πού όνομαζόταν Ἑρμῆς. Ενός ὄμορφου νέου, ὁ ὁποῖος γιά
ἄγνωστους μέχρι στιγμῆς λόγους πῆρε αὐτή τήν
σκληρή καί ὀδυνηρή ἀπόφαση γιά τόν ἑαυτό του
καί τήν οἰκογένειά του. Παρόντος τοῦ πατρός του,
ὁ ὁποῖος προσπάθησε νά τόν συγκρατήσει. Στο παρελθόν, νέα παιδιά, ἐπώνυμοι γόνοι, γιά ἄλλους λόγους, ἔδωσαν τέλος στήν ζωή τους γιά νά ἐκδικηθοῦν ἕνα σκληρό ὄχι τῶν γονέων τους σε κάποια
τους ἐπιλογή.
Νά σᾶς ἐξομολογηθῶ τήν μαύρη μου ἀλήθεια;
Η πρώτη μου ἀντίδραση μόλις ἄκουσα ὅτι ἕνας
πεντάχρονος μαθητής ἐπέδειξε Ὀλύμπια ἠρεμία
καί ψυχραιμία στό ἀπρόοπτο γεγονός νά παραμεί
νει μόνος στην μέση του πουθενά καί νά περάσει
τόν χρόνο του διαβάζοντας ἕνα βιβλίο μέχρι νά τόν
ανακαλύψουν, ἡ πρώτη σκέψη πού μοῦ ἦρθε, ἦταν
«αὐτός θά γίνει ἡγέτης». Σε ποιόν τομέα θά γίνει
ἡγέτης, στην πολιτική, στο πανεπιστήμιο, στήν ἰατρική, στόν ἀθλητισμό, στην Τεχνητή Νοημοσύνη,
στην ναυτιλία, στην Δικαιοσύνη, στήν Ἐκκλησία,
Συνέχεια στην σελ. 3
αὐτή τήν ἀπόφαση» ἐννοῶντας τα θαλάσ
σια πάρκα. Εἶπε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καί ἐγώ σᾶς λέω ὅτι δέν ὑποκρύπτεται τίποτα. Κατά συνέπεια, ὡς πρός
τήν ἄσκηση ἐθνικῆς κυριαρχίας ἡ Ἑλλάδα προφανῶς καί δέν ζητᾶ τήν γνώμη και
νενός». Καί πάλι αναφορά στήν ἐθνική
κυριαρχία, ἐνῶ τό ζήτημα τῶν θαλασσῶν
ἔξω ἀπό τήν ζώνη τῶν ἕξι μιλίων τῶν χωρικῶν ὑδάτων ἐμπίπτει σε κυριαρχικά δικαιώματα. Ὄχι σέ ἐθνική κυριαρχία.
Τήν διαφορά θά τήν προσδιορίσουμε
αναφερόμενοι στην κρίση του 2020, για
τήν ὁποία χθες ὁ Πρωθυπουργός εἶπε:
«Δέν φαντάζομαι ὅτι ὑπάρχει Ἕλληνας
Συνέχεια στην σελ. 3
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Φωτεινοί σηματοδότες
μέ κάμερες και
Τεχνητή Νοημοσύνη
Την Κυριακή 19/05 η
ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΕΣΤΙΑ
Der D
Τιμά την επέτειο
(σελ. 3)
της επικής Μάχης της Κρήτης
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
με μία μοναδική έκδοση!
H MAXH
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
1. Ένα συγκλονιστικό βιβλίο
για τον ηρωικό λαό της
Μεγαλονήσου, που αντιστάθηκε
στις ορδές του Χίτλερ, μέσα
από ανεκτίμητα ντοκουμέντα
και αποκαλυπτικό
φωτογραφικό υλικό
MODE OROSNA
Η ΜΑΧΗ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
• Το Wayfarers Chapel, ἐμβληματικό μοντερνιστικό ἐξωκλῆσι που σχεδιάστηκε ἀπό τόν Λόιντ
Ράιτ, υἱό τοῦ Φράνκ Λόιντ Ράιτ, στην Καλιφόρνια
τῶν ΗΠΑ καί ὑπέστη ζημιές κατά τήν διάρκεια τῶν
χειμερινῶν καταιγίδων, θά ἀποσυναρμολογηθεί. Τό
ἐξωκλῆσι πού εὑρίσκεται στην πόλη Ράντσο Πάλος Βέρντες, στην χερσόνησο Πάλος Βέρντες στον
Εἰρηνικό Ωκεανό, ὑπῆρξε δημοφιλής προορισμός
γάμων καί κινηματογραφικών γυρισμάτων ἐδῶ καί
73 χρόνια. Ὅμως οι κατολισθήσεις ἀπό τίς ἔντονες
βροχοπτώσεις στην περιοχή προκαλούν ζημιές στο
κτίσμα καί ἡ Architectural Resources Group, του
πική εταιρεία πού εἰδικεύεται στην συντήρηση κτη
ρίων, θὰ ἠγηθεῖ τῆς προσπάθειας αποκαταστάσε
ως. Τό ἐκκλησάκι από γυαλί 100 θέσεων ἐγκαινιάστηκε το 1951 καί χαρακτηρίστηκε Εθνικό Ιστορικό ορόσημο το 2023.
• Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ἐπιβεβαίωσαν
ὅτι τό αἴτημα τοῦ μή κερδοσκοπικοῦ ὀργανισμοῦ
γιά τήν ἠθική μεταχείριση τῶν ζώων (PETA) ἔγι
νε ἀποδεκτό καί ἡ βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, Καμίλα, δεσμεύτηκε νά μήν προμηθεύεται
γοῦνες γιά τήν γκαρνταρόμπα της. Είναι ἡ πρώ
τη θέσις τῆς Καμίλα ἐναντίον τῆς βιομηχανίας γούνας, ὡστόσο ἡ ἐπιβεβαίωσις δέν ἀναφέρει ὅτι δέν
θα φορέσει γούνινα ἐνδύματα ἀπό τά ὑπάρχοντα
στις βασιλικές ντουλάπες. Η σύζυγος τοῦ βασιλέως Καρόλου ἀκολουθεῖ τά βήματα τῆς ἐκλιπούσης
βασιλίσσης Ἐλισάβετ Β', ἡ ὁποία το 2019 αποφά
σισε νά μήν φοράει ροῦχα καί ἀξεσουάρ ἀπό ἀληθινή γούνα.
Ἐκδήλωσις τοῦ Ἱδρύματος
Καραμανλῆ γιά τήν
παρακαταθήκη τοῦ ἔργου του
«ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ καί Δημοκρατία. Ἡ παρακαταθήκη τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλή» εἶναι τό θέμα ἐκδηλώσεως πού διοργανώνουν
το Ἵδρυμα «Κωνσταντῖνος
Συνέχεια στην σελ. 4
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Πρόκλησις τοῦ Σκοπιανοῦ
Μιτσόσκι: «Νά μᾶς πᾶτε
στο Διεθνές Δικαστήριο»
ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΙ τήν προκλητική στάση της ἡ νέα ἡγεσία τῶν Σκοπίων, πού ὄχι μόνο ἀδιαφορεῖ γιά τίς ἥπιες
ὁμολογουμένως συστάσεις τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ για
τήν χρήση τῆς μή συνταγματικῆς ὀνομασίας, ἀλλά τώ
ρα περιπαίζει τήν Ελλάδα, λέγοντας πώς, ἐάν ἔχουν
πρόβλημα, ἄς πᾶμε στο Δικαστήριο τῆς Χάγης. Μετά
Συνέχεια στην σελ. 3
τοῦ Δημήτρη Καπράνου
Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τις χῶρες τῆς Μεσογείου
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στο πλυντήριο, τήν
επομένη τό πρωί θά τό βρεῖς
«στολισμένο» ἀπό τό μείγμα
βροχῆς καί ἀφρικανικής σκό
νης! Α, όλα κι όλα, όσο και
ἂν ἀμφισβητοῦμε τήν κλιμα
τική αλλαγή, ὅσο καί ἄν πιστεύουμε ὅτι ὅλος αὐτός ὁ σαματᾶς γιά «πράσινα καύσιμα»,
για «πράσινη ανάπτυξη», για
«γαλάζια οικονομία» καί πρασίνους ίππους, τό κακό μέ τήν
ἀφρικανική σκόνη εἶναι ἐδῶ, τό
παραδεχόμαστε!
Για σκέψου, όμως, πόσο
ἔχει ἀλλάξει ὁ κόσμος! Παλαιό
τερα, μαθαίναμε γιά τήν «Μαύ
ρη ήπειρο» ἀπό τά «Κλασσικά εικονογραφημένα», μέ τήν
«Κόρη τῆς ζούγκλας», μέ τόν
«Γύρο του κόσμου σέ ὀγδόντα
ἡμέρες», μέ τίς «Αραπίνες λάγνες, ερωτιάρες» του Τσιτσάνη, μέ τό «Τραγούδι ἀπ' τ'
Αλγέρι» τοῦ Καλδάρα, μέ τό
«Κάιρο» καί τόν «Αλλάχ» τοῦ
Γούναρη.
· Τώρα, ἐκτός ἀπό τά μα
γευτικά ντοκυμανταίρ τοῦ
«Νάσιοναλ Τζεογκράφικ», τά
δελτία ειδήσεων καί, γενικότερα, τήν αὐθεντική εἰκόνα τῆς
Ἀφρικῆς, ἀπολαμβάνουμε, χω
ρίς να ταξιδέψουμε -νοερώς 4
αεροπορικῶς- τό πλέον αὐθε
ντικό αφροκανικό προϊόν, τήν
σκόνη τῆς «κόκκινης ἐρήμου»!
Εντάξει, δέν λέω, αὐτή
εἶναι ἡ ρομαντική πλευρά τοῦ
πράγματος. Ἡ ἄλλη, εἶναι
Συνέχεια στην σελ. 4
ΕΣΤΙΑ
KRETA
Ὅρια ἀνοησίας
τοῦ Κώστα Κόλμερ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ δύο εἰδῶν ἀνόητοι: Οἱ
ἐκ γενετῆς κι ὅσοι ἐκλαμβάνουν
τούς ἄλλους ὡς ἀνοήτους. Μεταξύ
τῶν τελευταίων κι ὁ Ἐρντογάν, πού
ἰσχυρίζεται ὅτι «ζητήματα κυριαρχί
ας δέν βλάπτουν τόν διάλογο» μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, τῆς Ἑλλάδος καί
τῆς Τουρκίας (βλ. σχ. «Καθημερινή»
12.5.24, σελ. 6&7).
Πολύ ὡραῖα, λοιπόν, ἄς ἐπαναφέρουμε κι ἐμεῖς τήν «Μεγάλη Ιδέα»
τοῦ Ἰωάννη Κωλέττη, «Η Κων/λη ὡς
πρωτεύουσα τοῦ νεοελληνικού κράτους», κι ἄς κάνουμε διάλογο μέ τήν
Τουρκία. Πῶς θά τούς φαινόταν τῶν
γειτόνων μας; Μήπως θά διαρρήγνυαν
Συνέχεια στην σελ. 3