Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λαμιακός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΕΛΤΑ
9 772654106056
ΛΑΜΙΑΚΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔ.: 1850 • Web site: www.lamiakos-typos.gr • e-mail: [email protected]
ΤΥΠΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2024 • ΕΤΟΣ 840 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' Ο ΑΡ. Φ. 23045 • ΤΗΛ.: 22310 51414-5-6 • FAX: 22310 29331 - 22310 51418
0,80 ΕΥΡΩ
Τα δύο PZL της Πολεμικής Αεροπορίας
προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Λαμίας. Η αντιπλημμυρική θωράκιση
του κάμπου της Λαμίας
Περιοδεία υποψήφιων ευρωβουλευτών
της "Νέας Αριστεράς" σε Λαμία και Μακρακώμη
Κλιμάκιο με τους υ
ποψήφιους ευρωβου
λευτές της "Νέας Αρι
στεράς" περιόδευσε
χθες σε Λαμία και Μα
κρακώμη, παρουσιά
ζοντας τις θέσεις του
κόμματός τους. σελ. 2
“Οι Κούροι της Αταλάντης"
στη Διεθνή Ημέρα Μουσείων
Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα
Μουσείων η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗ
ΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,
παρουσιάζει στο κοινό την περιο
δική έκθεση: «Πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα από το νεκροτα
φείο του αρχαίου Οπούντα: "Οι
Κούροι της Αταλάντης"». σελ.
Κυρ. Μητσοτάκης:
Αντιμετωπίζουμε την Τουρκία
με αυτοπεποίθηση, αυστηρά
οριοθετημένες κόκκινες
γραμμές και με ισχυρές
ένοπλες δυνάμεις
σελ. 9
Η κατάσταση της υγείας του Σλοβάκου πρωθυπουργού
είναι σταθερή αλλά παραμένει «πολύ σοβαρή»
Η κατάσταση της υγείας του
Σλοβάκου πρωθυπουργού
Ρόμπερτ Φίτσο είναι σταθερή
αλλά παραμένει «πολύ σοβα
ρή», δήλωσε αξιωματούχος
νοσοκομείου, μετά τον τραυ
ματισμό του με σφαίρες σε μια
απόπειρα δολοφονίας. στ. 13
Για τη νίκη η Μαλεσίνα κόντρα
στον Ατρόμητο Παλαμά
Έχοντας ως μετ
γάλο στόχο την
επιστροφή
στις νίκες η Μα
λεσίνα υποδέχεται την Κυριακή
Ατρόμητο
Παλαμά. σελ. 16
• Τα προβλήματα που υπάρχουν, τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις,
τα έργα που έχουν δρομολογηθεί να γίνουν και αυτά που καθυστερούν
| Χρηματοδοτήσεις 10 εκατ. ευρώ
για σχολικά έργα
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Ο Περιφερειάρχης
Φάνης Σπανός υπέ
γραψε πρόσκληση
για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να εντα
χθούν και χρηματοδοτηθούν από το
Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ
ΕΛΛΑΔΑ 2021 2027
και τη Δράση: 44.2.2.3
Δημιουργία, επέκτα
ση και εκσυγχρονι
σμός μονάδων πρωτοβάθμιας ή δευτερο
βάθμιας εκπαίδευσης
- Νέα Έργα».
σελ. 4
σελ. 3
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιδημάρχου Τουρισμού - Απασχόλησης Δήμου Λαμιέων
Έχοντας υποχρέ
ωση, να σας ενημε
ρώνω για τα πε
πραγμένα μου, σας
αναφέρω παρακάτ
τω περιληπτικά κάτ
Ποιες από τις ενέρ
γειες στις οποίες
προέβηκα μέχρι
| και την 24η Απριλί
ου 2024, ημέρα της
ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας
του Δημοτικού
Συμβουλίου του
Δήμου.
ΓΡΑΦΟΥΝ Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς σελ.
APIAANH WORK KABM
Επιδοτούμενα προγράμματα ΔΥΠΑ
για ανέργους και εργαζομένους
κεντρικό
Λεωφ. Δημοκρατίας 52
Τ.Κ. 351 32 Λαμία
Leader στη Δια Βίου Μάθηση
• Νίκος Ταξ. Δαβανέλλος σε
Η παράρτημα.
Πλατεία Αθανασίου Διάκου 2
TK. 351 00 Aquie
με δύο (2) σύγχρονα
εκπαιδευτικά Κέντρα στη Λαμία
Μάθε περισσότερα & κάνε αίτηση:
www.kek-ariadni.gr