Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΑΪΟΥ 2024
ΕΤΟΣ: 530
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 15119
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
3ΗΧΩ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Τακ. Γραφείο
Κ.Τ.Α.
Αριθμός λέειος
AMEPHERE
EAGRON
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΕΛΤΑ
Hellenic Post
9 772529
029138
Τ: 210 38 17 700 - 210 38 17 716 - 210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Ευρώπη: Η κατάταξη με βάση
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
Η Ευρώπη φιλοξενεί μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγμένες οικονομίες
στον κόσμο. Πώς όμως συγκρίνονται οι χώρες
της περιοχής μεταξύ τους σε επίπεδο κατά
κεφαλήν ΑΕΠ;
Το Visual Capitalist συνέθεσε γραφήματα τα
οποία αναδεικνύουν τα εκάστοτε επίπεδα
ΑΕΠ των ευρωπαϊκών χωρών, σε αμερικανικά
δολάρια.
Τα δεδομένα για αυτή την απεικόνιση και το
άρθρο προέρχονται από το Διεθνές Νομι
σματικό Ταμείο (ΔΝΤ) μέσω του εργαλείου
DataMapper, τα οποία επικαιροποιήθηκαν τον
Απρίλιο του 2024.
Το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία και η Ελβετία,
ηγούνται της λίστας των πλουσιότερων εθνών
της Ευρώπης με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ,
σε επίπεδα άνω των 100.000 δολαρίων.
Τρεις σκανδιναβικές χώρες (Νορβηγία, Ισλαν
δία, Δανία) κατέχουν επίσης υψηλές θέσεις,
μεταξύ 70.000-90.000 δολαρίων.
Άλλες σκανδιναβικές χώρες, η Σουηδία και
η Φινλανδία, κατατάσσονται λίγο έξω από
την πρώτη δεκάδα, μεταξύ 55.000-60.000
δολαρίων.
Εν τω μεταξύ, οι μεγαλύτερες οικονομίες της
Ευρώπης σε απόλυτους όρους, η Γερμανία,
το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, κατατάσ
σονται πιο κοντά στο ενδιάμεσο της πρώτης
20άδας, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ γύρω στα
50.000 δολάρια.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 28η θέση των 44
χωρών με $24.000, λίγο πάνω από την Ουγγαρία και την Πολωνία.
Στην τελευταία θέση της κατάταξης βρίσκεται
η Ανατολική Ευρώπη, η οποία στο σύνολό της
τείνει να έχει πολύ χαμηλότερο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ. Στην λίστα, η Ουκρανία κατατάσσεται
τελευταία, με 5.660 δολάρια.
Σημειωτέον πως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της
Ουκρανίας είναι παρόμοιο με αυτό του Ιράν
(5.310 δολάρια), του Ελ Σαλβαδόρ (5.540 δο
λάρια) και της Γουατεμάλας (5.680 δολάρια).
Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ,
η οικονομία της Ουκρανίας ιστορικά υπολεί
πεται των προσδοκιών.
Μετά την πτώση του Τείχους του Βερολί
νου, η οικονομία συρρικνώθηκε για πέντε
συνεχόμενα έτη. Η μετάβασή της σε μια
δυτική, απελευθερωμένη οικονομική δομή
επισκιάστηκε από την εκτεταμένη διαφθορά,
την περιορισμένη φορολογική βάση και τις
ελάχιστες πηγές εσόδων. Από πολιτική άποψη,
η μετατροπή της από αυταρχικό καθεστώς
σε αστική δημοκρατία αποδείχθηκε δύσκολη,
ιδίως όσον αφορά την οικοδόμηση θεσμών.
Μετά την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα το
2022, το ΑΕΠ της Ουκρανίας συρρικνώθηκε κατά 30% σε ένα μόνο έτος. Η μεγάλης
κλίμακας μετανάστευση – με έξι εκατομμύρια
πρόσφυγες - παίζει επίσης σημαντικό ρόλο.
Φόρος «εκ των προτέρων»
σε εποχικές επιχειρήσεις
με ελεγκτικό κλοιό θα βρεθούν
οι εποχικές επιχειρήσεις που
ανοίγουν κατά χιλιάδες από τις
αρχές Μαΐου και εν όψει της τουρι
στικής σεζόν. Για πρώτη φορά θα
επιβάλλεται φόρος εκ των προτέρων
για όσους είναι ύποπτοι φοροδια
φυγής.
Στο στόχαστρο μπαίνουν και χιλιάδες
ατομικές επιχειρήσεις ή ΙΚΕ «με
κεφάλαιο 1 ευρώ» καθώς, αν και
«μικρές στο μάτι», επιτήδειοι τις
ανοίγουν για να κλέβουν εκατομμύ
ρια ευρώ από την Εφορία!
Φαντάζει απίστευτο, αλλά μόνο τους
τελευταίους μήνες από ελέγχους σε
μόλις δώδεκα (12) ατομικές επιχειρήσεις και ΙΚΕ, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ
διαπίστωσαν ότι απέκρυψαν ή «ξέ
πλυναν» κέρδη και φόρους, ύψους
από 135 εκατομμύρια ευρώ συνολικά!
Ως υψηλής επικινδυνότητας χαρακτηρίζονται οι... πρωτοεμφανιζόμε
νοι, δηλαδή εποχικές επιχειρήσεις
που έχουν συσταθεί την τελευταία
τριετία και δεν έχουν αποκτήσει
φορολογικό προφίλ.
Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του
νομίσματος: επιχειρήσεις με χρέη
και βεβαρυμένο παρελθόν κάνουν
διακοπή εργασιών και εν συνεχεία
ξαναστήνουν νέες επιχειρήσεις με
πρόσωπα-«βιτρίνες» και στον ίδιο
χώρο ακόμα -κυρίως με τη μορφή
μονοπρόσωπης ΙΚΕ-, αλλά ενώ εκπληρώνουν κανονικά τις φορολογι
κές τους υποχρεώσεις (π.χ. εκδίδουν
αποδείξεις, υποβάλλουν δηλώσεις
κ.λπ.) δεν καταβάλλουν ούτε φόρο
εισοδήματος ούτε ασφαλιστικές
εισφορές. Και όταν φτάσει η ώρα
των περιοδικών δηλώσεων και της
απόδοσης του ΦΠΑ, εξαφανίζονται
αφήνοντας ένα τεράστιο «φέσι» στην
Εφορία.
Αυτό αλλάζει με τον νέο Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ),
που ψηφίστηκε πριν από 20 μέρες
και ξεκινά να εφαρμόζεται άμεσα.
Η ΑΑΔΕ πλέον θα μπορεί, προληπτικά, να επιβάλλει «ενδιάμεσο
προσδιορισμό φόρου» στις περιπτώT
CE/C Ο 00
σεις όπου προκύπτει επικείμενος
κίνδυνος φοροδιαφυγής.
Οι ελεγκτικές αρχές έχουν παρατηρήσει ότι πολλές εποχικές επιχειρήσεις όταν ξεκινούν τη δραστηρι
ότητά τους είναι καθ' όλα νόμιμες.
Εκδίδουν όλες τις αποδείξεις, τις
αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ και υποβάλλουν την πρώτη τρίμηνη δήλωση
ΦΠΑ...
Το πρόβλημα ξεκινά όταν δεν καταβάλλουν στη συνέχεια ούτε ένα ευρώ
από τον ΦΠΑ που έχουν παρακρα
τήσει ή, στην καλύτερη, πληρώνουν
μόνο την πρώτη δόση και στη συνέχεια απλώς εξαφανίζονται!
Σε μια από τις πάμπολλες περιπτώσεις τέτοιων επιχειρήσεων, η οποία
είχε κάνει όλες τις δηλώσεις και «ξέ
χασε» να αποδώσει ΦΠΑ 285.000
ευρώ, ελεγκτές του ΣΔΟΕ βρήκαν
και κατάσχεσαν επιτόπου 70.000
ευρώ, πριν αυτή προλάβει να κλείσει
και εξαφανιστεί.
Σε αυτό το φαινόμενο έρχεται να δώ
σει απάντηση η νέα διάταξη (άρθρο
39213535
36 του ΚΦΔ), η οποία διευρύνει το
πεδίο εφαρμογής του εκτιμώμενου
φόρου που και σήμερα προβλέπεται,
αλλά αφορά κυρίως την περίπτωση
όπου η φορολογική διοίκηση έχει
ενδείξεις ή υποψίες ότι ο φορολογού
μενος «ετοιμάζεται να την κάνει»,
εγκαταλείποντας τη χώρα.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο προσδιορι
σμός του φόρου μπορεί να γίνει από
τη φορολογική διοίκηση «με βάση
όλα τα στοιχεία που διαθέτει και πριν
από την προθεσμία υποβολής της
φορολογικής δήλωσης (ενδιάμεσος
προσδιορισμός φόρου)».
Συνεπώς, αν κάποιος κινεί υποψίες
-με βάση κριτήρια κινδύνου που δεν
δημοσιοποιούνται, η ΑΑΔΕ μπορεί
να επιδιώξει άμεσα τη βεβαίωση και
είσπραξη του ΦΠΑ και των φόρων,
πριν καν λήξει ο χρόνος που κανονικά υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ η
επιχείρηση.
Η φάμπρικα των «εξαφανισμένων»
εμπόρων δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΑΑΔΕ, το 2023 οι Υπηρεσίες
Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσί
ων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) «ξετρύπωσαν»
πάμπολλες τέτοιες περιπτώσεις. Οχι
σπάνια, το αντικείμενο που δηλώ
νουν είναι εικονικό, ενώ πολλές
φορές «γλυκαίνονται» και, αντί να
εξαφανιστούν άμεσα, συνεχίζουν και
για δεύτερο ή τρίτο χρόνο να κάνουν
«επάγγελμα» τη φοροδιαφυγή, αυτ
ξάνοντας όμως τον κίνδυνο να εντο
πιστούν και να αποκαλυφθούν. Στις
περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούν «αχυράνθρωπους», υπερήλι
κες ή εξαθλιωμένα άτομα-«βιτρίνα»
που δεν έχουν συνείδηση της θέσης
και του ρόλου τους, ενώ «τα μεγάλα
κεφάλια» διαφεύγουν.
Κατά συνέπεια, ακόμα και οι 12 μετ
γαλύτερες υποθέσεις που εντοπίστη
καν μέσα στο 2023, όπου επιτήδειοι
είχαν προλάβει και «τσίμπησαν» από
περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ κατά
μέσον όρο κάθε επιχείρηση, μάλλον
ως κορυφή του παγόβουνου μπορούν
να χαρακτηριστούν.