Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΘΡΑΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014. Αρ. φύλλου 9822 Έτος: 420, 0,50 ΕΥΡΩ - Ο ΜΑΗΣΔΟΝΑΣ 4, 67100 ΞΑΝΘΗ 1 2341021917
http://www.agonas.gr e-mail [email protected] - TaкTIKÓ Ého ms ETTE KOA. EATA 1858
Ο κοινωφελής οργανισμός "The JTI Foundation" ανακοίνωσε
Δωρεά για την πυροπροστασία
του περιαστικού άλσους Ξάνθης
και τον εξοπλισμό
Ο "agonas.gr"
στο Μητρώο
Ηλεκτρονικού Τύπου
(Μ.Η.Τ.)
ΕΟΡΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 2024
Τιμητικές διακρίσεις
Ανακοίνωση
βραβευθέντων
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης και συναγερμού 24
θα εγκατασταθεί στο περιαστικό δάσος
Το μήνυμα πως η
Ελλάδα θα επενδύσει
πάνω από 2 δισ. ευρώ
για την ενίσχυση των
υποδομών πολιτικής
προστασίας εξέπεμψε
ο πρωθυπουργός και
ριάκος Μητσοτάκης
στο συνέδριο με θέμα
Προωθώντας την και
νοτομία στην Αντιμετ
τώπιση φυσικών κατα
στροφών - Ανταλλαγή
Καλών Πρακτικών: Μία
Πράξη Πολιτισμού".
όπου παρευρέθηκε και
Ο Κώστας Καραμαν
πουργού Κώστα Καρα
Ο Κυριάκος Μητσο.
τάκης μίλησε στην εκμανλή. Οι δυο τους μάδήλωση για την αντιμετώπιση των φυσικών
καταστροφών, παρου
σία μεταξύ άλλων και
του πρώην πρωθυ
ΓΙΟΡΤΕΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΞΑΝΘΗ
ΜΑΪΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
2024,
λιστα αντάλλαξαν και
θερμή χειραψία.
στην Ελλάδα, εντάσσει
και στο 2024: Έτος
πολιτισμού και Τουρι
σμού Ιαπωνίας - Ελλάδας και στο πλαίσιο
αυτού, ο κοινωφελής
οργανισμός The Ti
πρεσβεία της Ιαπωνίας Foundation ανακοίνω
Το συνέδριο διοργάνωσε η JTI Hellas σε
συνεργασία με την
"Αγροτική Πολιτική
και Ευρωπαϊκή Ένωση
με τη συμμετοχή
του Λευτέρη Αυγενάκη
στην Αλεξανδρούπολη
Σελίδα 3
σε δωρεά για την πυ
ροπροστασία του πε
ριαστικού άλσους Ξάν
θης και τον εξοπλισμό
της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας στην πόλη.
Σελίδα 16
Γιορτές Νεολαίας 2024
Το πρόγραμμα
των εκδηλώσεων
στις σελίδες 10,11
Παρασκευή ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ
Σελίδες 7,13
ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ
Η Εορτή
Αιμοδότη
Σάββατο
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Μαΐου ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ και την Αιμοδοσία
ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΓΑΠΗΣ
Κυριακή
Μαΐου
"Προβλήματα
και Προκλήσεις
στην Αγορά
του Δήμου Ξάνθης"
Εκδήλωση του Εμπορικού
Συλλόγου Ξάνθης
Σελίδα 6
Ο Υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών
Χρήστος Σταϊκούρας
στην Ξάνθη
Σελίδα 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα